Älyliikenne eli Smart Mobility

Helsinki tunnetaan yhtenä maailman johtavista älyliikenteen kaupungeista. Robottibusseja on nähty osana joukkoliikennettä, vähäpäästöiset callboats-kutsuveneet ovat lipuneet osaksi Helsingin saaristoliikennettä ja dronet liidättäneet ensiaputarvikkeita kaupungin taivaalla.

Tällä sivulla kerromme, mitä kaikkea älykäs liikenne pitää sisällään ja kuinka Forum Virium Helsinki osallistuu älyliikenneinnovaatioiden kehittämiseen. Sivun alalaidasta löydät älyliikennetiimimme yhteystiedot.

Mitä älyliikenne eli smart mobility tarkoittaa?

Älyliikenne (smart mobility) on osa älykaupunkia (smart city). Älyliikenteen tavoitteena on teknologiaa hyödyntämällä tehdä kaupungissa liikkumisesta sujuvampaa, turvallisempaa, esteettömämpää ja ympäristöystävällisempää. Älyliikenne tutkii ja kehittää kaikenlaista liikkumista kävelystä pyöräilyyn, autoilusta vesiliikenteeseen ja kaupunki-ilmailusta joukkoliikenteeseen sähköskoottereita ja logistiikkapalvelujakaan unohtamatta.

Video esittelee Forum Virium Helsingin yhteiskehittämiä älyliikenneinnovaatioita.

Helsinki tunnetaan erityisesti ihmislähtöisestä ja osallistavasta älykaupunkitekemisestä. Useat Forum Virium Helsingin piloteissa yhteiskehittämällä syntyneet älyliikenneinnovaatiot ovat tänä päivänä kaupunkilaisten päivittäistä elämää helpottavia palveluja ympäri Eurooppaa. Meidän avullamme yritykset ja tutkimuslaitokset ovat päässeet hyödyntämään Helsinkiä innovaatioalustana ja saaneet arvokasta palautetta palveluiden loppukäyttäjiltä: kaupunkilaisilta. Nopeat kokeilut ovat parhaimmillaan johtaneet jopa uusien älyliikenneyritysten syntymiseen.

Älyliikenteen keskeisiä elementtejä ovat liikennedatan kerääminen ja analysointi sekä liikenteen ohjaus ja optimointi, jotka mahdollistavat myös autonomisten liikkumispalveluiden kehittämisen. Älyliikenteen ratkaisuja voidaan toteuttaa liikenneinfrastruktuuriin – kuten liikennevaloihin, liikennemerkkeihin ja tienpintaan, ajoneuvoihin ja liikennepalveluihin, kuten joukkoliikenteeseen, kuljetus- ja logistiikkapalveluihin.

MaaS eli Mobility as a Service

Helsingistä lähtöisin oleva Mobility as a Service (MaaS) -konsepti on yksi maailmalla eniten kiinnostavista liikkumistrendeistä. Ihmiset voivat ostaa kaiken liikkumisen helposti digipalveluna, mikä helpottaa elämää ilman omaa autoa. Helsinkiläisen MaaS Global -yrityksen Whim-palvelu on levinnyt jo muun muassa Iso-Britanniaan ja Belgiaan. MaaS-konsepti on globaalisti tunnettuna keihäänkärkenä esimerkki mahdollistavasta roolista jonka Helsinki taitaa.

Liikkumisen digitaalinen kaksonen

Forum Virium Helsinki tunnetaan maailmalla aktiivisena kaupungin digitaalisen kaksosen innovaattorina. Kaupungin kolmiulotteinen mallintaminen luo myös liikenteen suunnittelussa hyödyllisen simulaatiotyökalun. Lähitulevaisuudessa digikaksonen auttaa sujuvoittamaan liikennettä, yllä- ja kunnossapitotöitä sekä päästöjen vähentämistä reaaliaikaisesti. Muuttuvia olosuhteita ennakoimalla voidaan esimerkiksi varautua ruuhkiin, pitää pyöräilyväylät aurattuina ja parantaa ilmanlaatua katupölykaudella.

Autonominen liikenne ja robottibussit

Autonominen liikenne on maailmalla vauhdilla kasvava ala, jossa ajoneuvot pystyvät liikkumaan itsenäisesti ilman ihmisen ohjausta. Osittain autonomiset ajoneuvot pystyvät liikkumaan itsenäisesti tietyissä olosuhteissa, mutta kuljettaja on aina vastuussa ajoneuvon ohjauksesta, siinä missä täysin autonomiset ajoneuvot pystyvät liikkumaan itsenäisesti kaikissa olosuhteissa.

Autonomisten ajoneuvojen innovatiivisuus perustuu siihen, että ne voivat auttaa vähentämään liikenneonnettomuuksia, sillä ne pystyvät reagoimaan nopeammin ja tarkemmin kuin ihmiskuljettajat. Ne voivat kommunikoida keskenään ja liikenneinfrastruktuurin kanssa, mikä voi auttaa vähentämään ruuhkia. Lisäksi autonomiset ajoneuvot voivat vähentää kustannuksia, sillä ne voivat ajaa tehokkaammin ja hyödyntää yhteiskäyttöä. Useimmat autonomiset ajoneuvot ovat päästöttömiä tai vähäpäästöisiä.

Autonomisuus yleistyy todennäköisimmin ensin muualla kuin henkilöautoissa, koska yleiseen tieliikenteeseen liittyy paljon muuttujia, jotka tekoälyn täytyy pystyä tunnistamaan toimiakseen täysin turvallisesti. Forum Virium Helsinki testasi robottibusseja Helsingin kaduilla ensimmäisten kaupunkien joukossa.

Kaupunki-ilmailu ja droonit

Kuvittele, että kyy puree sinua tai saat eväspatukasta henkeä uhkaavan allergiakohtauksen saarella tai keskellä metsää. Avun saaminen vaikeakulkuiseen paikkaan on hidasta. Jatkossa ensihoidon käytössä on mahdollista hyödyntää ensiapudrooneja, jotka pystyvät lennättämään kortisonia, adrenaliinipiikin tai ensiapulaukun myös ambulanssin ja helikopterin ulottumattomiin. Matkustajadroonit pystyvät lähitulevaisuudessa kuljettamaan paikalle jopa lääkäreitä. 

Ihmiskuljetusdroonia aiotaan hyödyntää tositoimissa ensimmäistä kertaa maailmassa jo 2024 Pariisin olympialaisissa. Dronet eivät juutu ruuhkiin. Ajan lisäksi ne säästävät myös rahaa ja pienentävät päästöjä.

Forum Virium Helsinki on ollut tukemassa Helsingin kaupunkia kaupunki-ilmailustrategiaan valmistautumisessa. Laajoissa EU-hankkeissamme (AiRMOUR ja CITYAM) olemme olleet mukana tutkimassa ensiapudroonien mahdollisuuksia ja haasteita monelta kantilta.

Älykäs vesiliikenne

Forum Viriumin asiantuntijat ovat edistäneet Helsingin merellistä strategiaa jo vuosia. Olemme olleet mukana innovoimassa sähköveneiden kutsupalveluita, joiden ansiosta kaupungin kaunis saaristo tulee lähemmäs veneettömiäkin helsinkiläisiä. Vesiliikenteessä autonominen liikenne tulee olemaan osa arkea jopa nopeammin kuin tieliikenteessä.

Älykäs logistiikka

Kaupunkilogistiikassa viimeiset metrit ovat usein hitaimmat ja kalleimmat. Katuosoite ei aina kerro, missä kohtaa tarkalleen on kunkin yrityksen tavarantoimitusten sisäänkäynti tai ison asuintalon oikea rappu. Yrityksissä tavaran vastaanotto saatetaan haluta sisäpihalta eikä pääovesta ja kauppakeskuksissa tavarantoimitus on usein maan alla.

Kuljetusrobotit voisivat olla ratkaisu moneen edellä kuvatuista ongelmista. Lisäksi robotit voisivat tehdä kuljetusmatkoillaan muutakin arvokasta, kuten näyttää ajantasaisen liikennemerkkien, kaiteiden ja puuston kunnon, tai jalkakäytävien lumitilanteen ja auttaa näin kaupunkia ylläpito- ja kunnostustöiden kohdentamisessa.

Vuoden 2023 keväällä testasimme Kalasatamassa puhuvaa kuljetusrobottia, joka pystyy toimittamaan jopa 300 kg painoisia paketteja.

Ympäristöystävällinen liikenne

Vastuullisuus on Forum Viriumin tärkeimpiä arvoja, joka ohjaa kaikkea tekemistämme. Hankkeidemme tärkeimpiä tavoitteita on yhteiskehittää älyliikenteen innovaatioita, jotka parantavat kaupunkilaisten elämänlaatua ja vähentävät liikenteen ympäristökuormitusta.

Älyliikenne luo skaalautuvaa liiketoimintaa

Helsingillä on oma älykaupungin yhteiskehittämiseen erikoistunut innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki. Innovaatiot siirtyvät käytäntöön yritysten ja kaupungin eri toimialojen kautta. Kun uudet toimintatavat ja ratkaisut on kehitetty ja testattu Helsingissä, niistä syntyy myös uutta maailmalle skaalattavaa liiketoimintaa.

Lisätietoa

Ohjelmajohtaja, Älykäs liikenne Minna Torppa

Minna Torppa
Ohjelmajohtaja, Älykäs liikenne
+358 40 556 2125
minna.torppa@forumvirium.fi