Vastuullisuus

Vastuullisuus on Forum Virium Helsingille tärkeä arvo

Edistämme vastuullisuutta projekteissamme, joissa kehitetään digitaalisia ja ilmastoystävällisiä innovaatioita.

Mobility lab helsinki. Kuva: Vesa Laitinen

Vastuullisuus työnantajana

Forum Viriumissa henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti, yhdenvertaisesti ja arvostaen jokaisen työpanosta. Hyvinvoinnin tukena on yrityksemme merkityksellinen työ. Ymmärrämme työntekijöiden eri elämäntilanteita, olemme joustavia ja tarjoamme työkaluja osaamisen kehittämiseen ja työssä jaksamiseen. Kiinnitämme erityistä huomiota hyvään esihenkilötyöhön ja avoimeen palautekulttuuriin. Mittaamme henkiöstökyselyssä muun muassa ilmapiiriä ja työtyytyväisyyttä vuosittain. Työtyytyväisyys oli meillä vuonna 2022 hyvällä tasolla 4,2 / 5.

Forum Virium Helsinki on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka omistaa Helsingin kaupunki. Rahoituksestamme kolmasosa tulee kaupungilta ja kaksi kolmasosaa Euroopan Unionin innovaatiorahoituslähteistä. Raportoimme taloudestamme rahoittajille tarkkaan ja säännöllisesti. Teemme yrityksenä eettisiä hankintoja.

Vihreä siirtymä, hiilineutraalius ja ekologisuus

Euroopan Unionin vihreä siirtymä tarkoittaa siirtymistä fossiilisesta energiasta vähäpäästöiseen uusiutuvaan energiaan. Tuemme vihreää siirtymää useissa hankkeissamme, joissa kehitetään ilmastoystävällisiä palveluja ja asumisratkaisuja.

Ilmastonmuutoksen hillintä on välttämätöntä, mutta samalla se on mahdollisuus tehdä asioita fiksummin. Helsingin tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030, nollata päästöt vuoteen 2040 mennessä ja olla hiilinegatiivinen sen jälkeen. Lisäksi Helsinki sopeutuu muuttuvaan ilmastoon ja varautuu ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin muutoksiin, esimerkiksi sään ääri-ilmiöihin. Useat projektimme kehittävät ilmastoystävällisiä ratkaisuja ja tukevat siten Helsingin tavoitetta. Hiilineutraaliustavoitteen tukeminen on myös linjattu Forum Virium Helsingin strategiassa.

Olemme sitoutuneet kestävän kehityksen periaatteisiin ja suosimme tapahtumissa kasvisruokatarjoilua. Vältämme turhaa lentämistä, suosimme joukkoliikennettä ja kierrätämme toimistolla lähes kaiken.

Digitaalinen vastuu ja datan käyttö

Olemme sitoutuneet mydata-periaatteeseen, jossa ihmisillä on mahdollisuus hallita, hyödyntää ja luovuttaa heitä koskevaa dataa. Pyrimme pitämään datamme avoimena ja koko kaupunkiekosysteemin käytettävissä.

Esteettömyys ja saavutettavuus

Tuemme esteettömyyttä parantavia ratkaisuja sekä Helsingissä että muissa Euroopan kaupungeissa. Tämä tehdään projekteissamme, joissa muun muassa olemme kartoittaneet Helsingin esteettömyyden pullonkauloja.

Pyrimme pitämään kaikki digitaaliset palvelumme saavutettavina. Uudistimme verkkosivumme keväällä 2022 nimenomaan saavutettavuuden parantamiseksi. Digitaaliset materiaalit kuten oppaat ja julkaisut toteutetaan aina saavutettavina.

Lisätietoa

Jaana-Margareeta Bergbom Jaana-Margareeta Bergbom

Jaana-Margareeta Bergbom
Talous- ja HR -johtaja
+358 44 2025 029
jaana.bergbom@forumvirium.fi