Projektiesittely ---

DVECE: asukkaat antavat liikkumisen palautetietoa Helsingin 3D-kaupunkimallin kautta

Artikkelikuva: Projektin esittely

DVECE-hanke luo sillan Helsingin digitaalisen kaksosen ja osallistavan Decidim-kanavan välille.

Uusi teknologia mahdollistaa kaupunkilaisten mukaan ottamisen erilaisiin kehittämisprosesseihin. DVECE (Dynamic Visualizations to Enhance Citizens’ Engagement) -hankkeessa kokeillaan innovatiivisten ja dynaamisten visualisointityökalujen käyttöä liikenteen ja liikkumisen parissa. Hankkeessa kokeillaan, onko mahdollista kerätä liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvää palautetietoa, ideoita ja näkymyksiä antamalla ne Helsingin kaupungin 3D-mallin kautta Decidim-alustalle. Decidim on avoimen lähdekoodin ja osallistavan demokratian työkalu, joka on käytössä myös Helsingin kaupungilla.

Uusi teknologia mahdollistaa kaupunkilaisten mukaan ottamisen erilaisiin kehittämisprosesseihin. DVECE (Dynamic Visualizations to Enhance Citizens’ Engagement) -hankkeessa kokeillaan innovatiivisten ja dynaamisten visualisointityökalujen käyttöä liikenteen ja liikkumisen parissa. Hankkeessa kokeillaan, onko mahdollista kerätä liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvää palautetietoa, ideoita ja näkymyksiä antamalla ne Helsingin kaupungin 3D-mallin kautta Decidim-alustalle. Decidim on avoimen lähdekoodin ja osallistavan demokratian työkalu, joka on käytössä myös Helsingin kaupungilla.

Helsingin kaupungin 3D-kaupunkimallissa voi katsella rakennuksia ja teitä tai vaikkapa maaston muotoja. 3D-malli on pohjana digitaalisen kaksosen kehitystyössä. Hankkeessa luodaan siis silta Helsingin kaupungin digitaalisen kaksosen ja Decidim-palautekanavan välille sekä kokeillaan niiden integraatiota käytännössä. Ideoita palautteen antamiseen kerätään myös yhteiskehittämistyöpajoissa. Hankkeen päähuomion kohteena ovat esimerkiksi liikuntarajoitteiset, ikäihmiset tai muut ryhmät, joilla on erityistarpeita.

Tavoitteet

Hankkeessa selvitetään, miten Decidim-palautekanavaa voitaisiin hyödyntää osana digitaalista kaksosta. Tavoitteena on helpottaa palautteen antamista ja myös visualisoida liikkujien tarpeet päätöksentekijöille helpommin tarkasteltaviksi. Kaupunkilaiset otetaan mukaan kehittämään oman asuinalueensa liikkumista ja liikennejärjestelyjä sujuvammiksi sekä erityisryhmät paremmin huomioiviksi. Hankkeessa luodaan ensimmäinen Decidim-palautekanavan ja digitaalisen kaksosen yhdistävä prototyyppi. Tekninen toteutus tehdään xD Visuals Oy:n kehittämän xD Twin -alustan päälle, mikä tarjoaa valmiita ratkaisuja kaupungin hankkeiden tiedonhallintaan ja asukkaiden osallistamiseen.

Palautealustaa kokeillaan ja työpajoja kaupunkilaisten kanssa järjestetään kolmessa kaupungissa: Helsingissä, Bredassa Alankomaissa ja Thessalonikissa Kreikassa.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Hankeaika on 1.1.–31.12.2022
  • Hanketta tukee EIT Urban Mobility, ja Helsingin pilottia osarahoittaa Helsingin kaupunki.
  • Rahoitus kokonaisuudessaan on 186 825 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 61 825 euroa.
  • Partnereina ovat Forum Virium Helsingin lisäksi Breda University of Applied Sciences (Alankomaat) ja hanketta koordinoiva Centre for Research & Technology Hellas, CERTH (Kreikka).

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki edustaa hankkeessa Helsingin kaupunkia. Helsinki toimii kokeilukohteena ja myös digitaalisen kaksosen sekä Decidim-alustan integraation toteuttajana. Helsingin kaupunki käyttää jo Decidim-alustaa erilaisissa osallistavissa hankkeissa ja päätöksentekoprosesseissa. Hanke tuo lisäarvoa kokeilun kautta ja mahdollisuuden hyödyntää Decidimiä eri näkökulmasta. Tavoitteena on laajentaa kokeilua myös kansainväliseen kontekstiin.

Hyödyt Helsingille

Helsingissä kokeillaan liikkumisen ja liikenteen palautekanavaa osana kaupungin digitaalista kaksosta.

Hanketta tukee EIT Urban Mobility, joka on Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT:n aloite. EIT Urban Mobility vauhdittaa liikenteen myönteistä muutosta urbaanien ympäristöjen kehittämiseksi. Lue lisää: eiturbanmobility.eu

Tutustu projektin sivustoon: dvece-project.eu

Kuva: Maija Astikainen/Helsinki Partners