Projektiesittely ---

DVECE: Helsingin esteettömyydestä kerättiin havainnollista tietoa kaupunkilaisilta

Artikkelikuva: Projektiesittely

Kaupunkilaiset osallistuivat oman asuinalueensa esteetöntä liikkumista ja liikennejärjestelyjä kartoittavaan hankkeeseen. Esteettömyystiedon keräämisessä hyödynnettiin onnistuneesti Helsingin digitaalista kaksosta.

Esteettömässä ympäristössä kaikki kaupunkilaiset huomioidaan yhdenvertaisesti myös pyörätuolin, lastenvaunujen, rollaattorin ja muiden apuvälineiden kanssa liikkuessa. DVECE-hankkeessa (Dynamic Visualizations to Enhance Citizens’ Engagement) kaupunkilaisilta kerättiin palautetta esteettömyydestä ja liikkumisen haasteista visualisointityökalujen avulla.

Projektin keskeiset saavutukset

Kaupunkilaisten kanssa kokeiltiin uutta palautetyökalua ja järjestettiin työpajoja kolmessa kaupungissa: Helsingissä, Bredassa Alankomaissa ja Thessalonikissa Kreikassa. 

Helsingin työpajoissa testattiin uutta palautteen ja tiedonkeräämisen työkalua xD Twiniä, jolla esteettömyyden epäkohdista pystyi antamaan palautetta suoraan Helsingin kaupungin 3D-malliin. Tieto on hyödyllistä paitsi kaikille kaupungin esteettömiä reittejä etsiville, myös Helsingin kaupungille, joka suunnittelee alueiden esteettömyyttä ja kerää palautetta kaupunkiympäristöstä. Työkalu sai työpajoissa erittäin myönteisen vastaanoton ja sitä pidettiin helppokäyttöisenä ja tarpeellisena. 

Kuva 1:  Keski-Pasilan alueen suunnitelmia kuvattuna xD Twin -alustalla

Hankkeessa huomattiin, että digitaalinen kaksonen sopii erinomaisesti tiedonkeruun joukkoistamiseen ja visualisointiin. Sen avulla kaupunkilaisille on mahdollista havainnollistaa muutoksia omalla asuinalueella myös esteettömyyden näkökulmasta ja visualisoida dataa tulevaisuuden rakennuksista, kulkuväylistä tai vaikkapa poikkeusjärjestelyistä tapahtumien tai rakennustyömaiden aikana. 

Hankkeessa luotiin ensimmäinen Helsingin kaupungin digitaalisen kaksosen ja Decidim-palautekanavan yhdistävä prototyyppi, jossa digitaalisen kaksosen kautta jätetty palautetieto siirtyi suoraan Decidimiin. Decidim on osallistavan demokratian ja avoimen lähdekoodin työkalu, joka on käytössä Helsingin kaupungilla. Teknisen toteutuksen teki suomalaisyritys xD Visuals Oy kehittämänsä xD Twin -alustan päälle. xD Twin tarjoaa valmiita ratkaisuja asukkaiden osallistamiseen ja kaupungin hankkeiden tiedonhallintaan.

Hyödyt Helsingille

Tällä hetkellä on suuri tarve koota yhteen tietoa kaupungin esteettömyydestä. Hankkeen tavoitteena oli helpottaa palautteen antamista ja visualisoida liikkujien tarpeet päätöksentekijöille helpommin tarkasteltaviksi. 

Hankkeessa kerättiin liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvää palautetta, ideoita ja näkemyksiä Helsingin kaupungin 3D-mallin kautta. Digitaalinen kaksonen osoittautui tähän erittäin hyväksi työkaluksi ja työkalun testaamiseen osallistuneet kaupunkilaiset toivoivat sen jatkokehitystä.

Kuva 2:  xD Twin -alustan kautta annettua palautetta koskien Arabianrantaa Helsingissä

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki edusti hankkeessa Helsingin kaupunkia. Helsingin kaupunki käyttää Decidim-alustaa erilaisissa osallistavissa hankkeissa ja päätöksentekoprosesseissa ja kehittää digitaalista kaksosta eri tarkoituksiin.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Hankeaika: 1.1.–31.12.2022
  • Hanketta tuki EIT Urban Mobility, ja Helsingin pilottia osarahoittaa Helsingin kaupunki.
  • Rahoitus kokonaisuudessaan oli 186 825 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus oli 61 825 euroa.
  • Partnereina olivat Forum Virium Helsingin lisäksi Breda University of Applied Sciences (Alankomaat) ja hanketta koordinoiva Centre for Research & Technology Hellas, CERTH (Kreikka).

Hanketta tuki EIT Urban Mobility, joka on Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti EIT:n aloite. EIT Urban Mobility vauhdittaa liikenteen myönteistä muutosta urbaanien ympäristöjen kehittämiseksi. Lue lisää: eiturbanmobility.eu

Tutustu projektin sivustoon: dvece-project.eu

Lue lisää Forum Virium Helsingin projekteista.

Kuva: Maija Astikainen/Helsinki Partners