Verkkopalveluiden ja –sivustojen käyttöehdot

Seuraavassa esitetään Forum Virium Helsingin (jäljempänä FVH) julkisten sivustojen käyttöehdot. Käyttöehdot koskevat forumvirium.fi -sivustoa ja projektien eri verkko-osoitteissa sijaitsevia sivustoja. Muodostamalla yhteyden sivustoomme, selaamalla sen sisältöä tai käyttämällä kyseistä sivustoa ilmoitat, että olet lukenut ja hyväksynyt nämä käyttöehdot ja sitoudut noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä tätä sivustoa.

FVH voi milloin tahansa muuttaa tai päivittää näitä ehtoja ja muita tämän sivuston tietoja. Sivuston tietojen ei luvata eikä taata olevan oikein, ajantasaisia tai täydellisiä. FVH ei vastaa mistään sivustonsa tai niillä esitetyn materiaalin käytöstä mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

Tekijänoikeudet

FVH:lla on pääsääntöisesti tekijänoikeus sivuston sisältöön. Tätä sivustoa tai mitään sen sisällöstä ei saa kopioida, toisintaa, julkaista uudelleen, viedä, lähettää, jaella eikä käyttää johdannaisteosten laatimiseen ilman FVH:ltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

Luottamukselliset tiedot

Luottamuksellisia tietoja tai tietoja, joihin jollakin osapuolella on yksinoikeus, ei tule lähettää FVH:lle sivuston välityksellä. FVH:lle lähetettyjä tietoja tai aineistoa ei katsota luottamuksellisiksi, ellei tietojen keruun yhteydessä toisin ilmoiteta. Tietojen tai aineiston lähettäjän katsotaan myöntävän FVH:lle rajoittamattoman ja peruuttamattoman oikeuden kopioida, toisintaa, julkaista, tallentaa, rekisteröidä, lähettää, julkisesti näyttää, esittää, muokata ja jaella edelleen aineistoa tai tietoja sekä laatia aineistosta tai tiedoista johdannaisteoksia ja muulla tavoin vapaasti käyttää aineistoa tai tietoja. FVH käsittelee lähettäjän henkilökohtaisia tietoja FVH:n tietosuojakäytännön ja henkilötietolain mukaisesti. Noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) sekä muita tietosuojalakeja.

Liikesuhteet

Tämä sivusto saattaa sisältää linkkejä tai viittauksia muihin kuin FVH:n sivustoihin ja resursseihin. FVH ei anna mitään lausuntoa, takuuta tai sitoumusta ulkopuolisista sivustoista tai kolmansien osapuolien resursseista, joihin käyttäjä pääsee tämän sivuston kautta tai joista käyttäjä pääsee tähän sivustoon.

Linkki muuhun kuin FVH:n sivustoon ei ole osoitus siitä, että FVH vastaa kyseisen sivuston sisällöstä tai käytöstä tai tukee sen omistajaa. FVH ei myöskään ole osapuoli käyttäjän ja kolmansien osapuolien välisissä liiketoimissa eikä ole vastuussa niistä siinäkään tapauksessa, että käyttäjä on saanut tiedon kyseisistä kolmansista osapuolista FVH:n sivustosta tai siirtynyt tällaisten kolmansien osapuolien sivustoille FVH:n sivustossa olevan linkin välityksellä. Käyttäjä hyväksyy, että FVH ei vastaa tällaisten ulkoisten sivustojen tai resurssien käytettävyydestä eikä kyseisissä sivustoissa tai resursseissa olevista tai niiden välityksellä saatavista sisällöistä, palveluista, tuotteista tai muista aineistoista.

Linkin muodostaminen tähän sivustoon

Kaikkiin tähän sivustoon johtaviin linkkeihin on saatava kirjallinen hyväksyntä FVH:ltä. Hyväksyntää ei kuitenkaan tarvitse hankkia, jos linkki ja sen aktivoimat sivut eivät (a) luo kehystä minkään tämän sivuston sivun ympärille tai käytä muita tekniikoita, jotka jollakin tavalla muuttavat tämän sivuston sisällön ulkoasua tai esitystapaa; (b) esitä käyttäjän ja FVH:n välistä suhdetta virheellisesti; (c) ole tulkittavissa siten, että käyttäjällä tai tämän sivustolla, palvelulla tai tuotteilla on FVH:n hyväksyntä tai tuki. Tähän sivustoon johtavan linkin muodostusoikeuden ehtona on lisäksi se, että käyttäjä hyväksyy FVH:n oikeuden lopettaa käyttäjän oikeus muodostaa linkki tähän sivustoon milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Käyttäjä sitoutuu poistamaan kaikki tähän sivustoon johtavat linkit ja lopettamaan FVH:n tavaramerkkien käytön heti, kun linkin muodostusoikeus on menetetty.

Sivuston turvallisuus ja yksityisyyden suoja

FVH:n sivustoilla kerätään automaattisesti joitakin alla kuvattuja tietoja kävijöistä. FVH ei kerää kävijöistä tietoa kaupallisiin tarkoituksiin. FVH ei myöskään myy tai muuten luovuta kerättyjä tietoja ulkopuolisille tahoille.

Evästeet

Sivustoillamme käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäistunnon ylläpitämiseksi. Teknisiin evästeisiin ei kerätä eikä tallenneta käyttäjän henkilötietoja. Sivuillamme käytetään myös kolmannen osapuolen evästeitä esimerkiksi upotetun videosisällön esittämiseen. Kävijä voi kieltää evästeiden käyttämisen joko osittain tai kokonaan, mutta tällöin jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

Palvelintilastot

Tilastointitarkoituksia varten kerätään palvelimen lokitietoja, joista käyvät ilmi mm. kävijän IP-osoitteen alku (emme tallenna tarkkaa, yksilöivää IP-osoitetta), käytetty selain ja selainversio, käyttöjärjestelmä, vierailun päivämäärä ja kellonaika, url-osoite josta kävijä on tullut sivustolle ja millä alasivuilla kävijä on käynyt. Edellä mainittuja palvelimen lokitietoja kerätään pelkästään tilastointitarkoituksiin. Kerätyt tiedot säilytetään turvallisesti FVH:n palvelimilla. Tietoihin pääsevät käsiksi vain palvelua ylläpitävät henkilöt FVH:ssa.

Kirjautuminen, käyttäjätunnukset ja salasanat

Joissakin tapauksissa sivun tai sillä olevan palvelun käyttö edellyttää kirjautumista palveluun käyttäen käyttäjätunnusta ja salasanaa. Älä luovuta henkilökohtaista salasanaasi toiselle henkilölle. FVH ei koskaan kysy käyttäjiltä salasanoja puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai muulla tavalla. FVH pidättää oikeuden lukita tai sulkea käyttäjätunnuksen koska tahansa ilman ennakkovaroitusta. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä kohdassa Rekisteriseloste.

Lomakkeet ja asiointi, suojaus

Sivustoillamme tarjotaan lomakkeita ja erilaisia palveluita (mm. ilmoittautumislomakkeet tapahtumiin). Yhteys sivustoon on aina SSL-suojattu. Suojauksen tarkoituksena on estää muita näkemästä sivustolla käsiteltyjä tietoja.

Sivuston toiminta

FVH ei erikseen takaa sivuston tai palveluiden toimintaa tai saatavuutta.

Lisätietoa

Tietohallintojohtaja Juhani Kantola

Juhani Kantola
Tietohallintojohtaja
+358 40 167 7676
juhani.kantola@forumvirium.fi