Projektiesittely ---

Vesiliikenteen MaaS-rajapinta tuo joustoa lipunmyyntiin

Artikkelikuva: Projektiesittely

Nykyistä dynaamisempi vesiliikenteen lipunmyynti on asiakkaiden, yrittäjien ja kaupungin yhteinen toive. Tätä tavoitetta kohti otettiin askelia Vesiliikenteen MaaS -hankkeessa, jossa yhdessä merellisten toimijoiden kanssa toteutettiin lipunmyyntirajapinta vesiliikenteen reittilipuille.

Tuottamamme MaaS-rajapinta laajentaa vesiliikenteen lipunmyynnin mahdollisuuksia entisestään, sillä se avaa liikennöitsijäkohtaisen lipunmyynnin rinnalle kolmansien osapuolten myyntipalvelut. Nykyisellään lipunmyynti tapahtuu pitkälti liikennöitsijöiden omissa myyntikanavissa: verkkokaupoissa, kioskeissa ja aluksilla. Integroiduttuaan rajapintaamme liikennöitsijät voivat tarjota lipputuotteitaan myös muille toimijoille, kuten MaaS-palveluntarjoajille ja matkailualan yrittäjille myyntiin.

Yksittäisten lippujen jälleenmyynnin sekä operaattorien välisen ristiinmyynnin ohella rajapinta tuo matkaketjut ja palvelupaketit askeleen lähemmäksi merellisen Helsingin toimijoita. Hankkeen tärkeänä tavoitteena olikin tukea merellisiä yrittäjiä uuden liiketoiminnan kehittämisessä. Laajalevikkisempi lipunmyynti ja uudet palvelukokonaisuudet tekevät saarikohteista lähestyttävämpiä kaupunkilaisille ja matkailijoille, ja vahvistavat samalla toiminnan kannattavuutta.

Verkostohanke onnistuu yhteistyöllä

Vesiliikenteen MaaS -hanke sai Innovaatiorahaston rahoituksen, jolla katettiin Forum Virium Helsingin ja Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ratkaisutoimiston työosuudet. Keskeisen panostuksen hankkeelle antoivat mukana olevat liikennöitsijät, lipunmyyntijärjestelmätoimittajat ja MaaS-toimijat osallistumalla hankkeen määrittely- ja toteutustyöhön omien tuotteidensa ja palveluidensa osalta.

Forum Virium Helsinki vastasi hankkeessa projektinjohdosta: toimi käynnistäjänä, fasilitoijana ja projektin etenemisen kirittäjänä. KuVan ratkaisutoimisto toteutti rajapinnan.

Hanke jakaantui kolmeen työosuuteen:

  1. Vesiliikenteen MaaS-rajapinnan toteutus
  2. Rajapinnan hallintamallin luonti
  3. Liiketoiminnallisen ekosysteemin edellytysten pohjustus

Hankkeessa tuotettiin MaaS-rajapinta, linjattiin yhteisistä liikennöintidatan esittämisen tavoista sekä tuotettiin suositus lippudatan rakenteeksi. Hanke kerrytti lisäksi havaintoja MaaS-toiminnan teknisistä ja liiketoiminnallisista erityispiirteistä ja -tarpeista kaupungin vesiliikenteen tulevia kilpailutuksia varten. Hallintamallin tarkoituksena on varmistaa, että rajapinta tuottaa siihen liittyville hyötyä myös hankekauden jälkeen.

Edut Helsingin kaupungille

Vesiliikenteen MaaS -hanke oli osa Helsingin kaupungin merellisen Helsingin strategiakokonaisuutta. Tavoitteena on digitalisaation keinoin tukea merellisten toimijoiden liiketoiminnan kehittämistä sekä uuden innovointia, ja tätä kautta tehdä merellisen Helsingin vierailukohteista kaupunkilaisille ja matkailijoille entistä houkuttelevampia. 

Kumppanit

Aava Lines 

JT-Line Oy 

MaaS Global Oy/ Whim 

Suomen Saaristokuljetus Oy

Järjestelmä- ja alustatoimittajina:

CRD Systems Oy 

SydWeb Oy 

Lisäksi hankkeeseen tiedollista ja taidollista panostaan antoivat konsultoivassa roolissa kaupungin data- ja rajapinta-asiantuntijat, MaaS-toiminnan ja siihen liittyvien liiketoimintamallien asiantuntijat, saarien hallinnoinnista vastaavien tahojen edustajat sekä kaupungin merelliseen toimintaan kytkeytyvät toiminnot hankkeen eri vaiheissa.

Hankekausi

1.1.2021 – 31.12.2021

Rahoitus

Hankkeelle myönnettiin kaupungin Innovaatiorahaston rahoitusta 235 820 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus oli 135 820 euroa ja kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ratkaisutoimiston osuus 100 000 euroa. 

Tutustu Maritime MaaS rajapintamme tekniseen dokumentaatioon wikissämme: https://fvh.io/j6wsu

MaaS käsitteenä

MaaS (Mobility-as-a-Service) on yleiskäsite palvelulle, joka yhdistää samaan palveluun useita eri liikkumismuotoja (esim. julkinen liikenne, taksit, sähköpotkulaudat, pyörät, autot). MaaS-palvelu pyrkii tarjonnalla vastaamaan asiakkaan kulloiseenkin liikkumistarpeeseen – asiakas itse valitsee, mikä liikkumisväline on tarpeeseen sopivin ilman tarvetta omistaa yksittäisiä kulkuvälineitä. MaaS tarvitsee onnistuakseen avoimia rajapintoja, jotta eri kulkumuotojen yhdistäminen MaaS-palvelussa asiakkaan ulottuville onnistuu.

Voimassa oleva liikennepalvelulaki edellyttää liikennetoimijoita (erityisesti tie- ja raideliikenne) avaamaan lippujärjestelmiensä rajapintoja siten, että lipunmyynti myös kolmansien osapuolten palveluissa on mahdollista. MaaS on Helsingin kaupungin katsannossa osa tulevaisuuden liikennejärjestelmiä, ja vesiliikenne selvä osa kokonaisuutta.

Kuva: Helsingin kaupunki