Nopeat kokeilut

Nopeat kokeilut ovat tapa kehittää uutta ja entistä toimivampaa kaupunkia aidossa ympäristössä yhdessä kaupunkilaisten, yritysten ja erilaisten asiantuntijoiden kanssa. Me Forum Virium Helsingillä olemme nopean kokeilemisen konkareita.

Nopeat kokeilut sopivat uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämiseen. Kokeilut ovat kevyt ja ketterä tapa kerätä sekä käyttäjäpalautetta eri sidosryhmiltä että ymmärrystä uusien palveluiden ja teknologioiden toimivuudesta ja vaikutuksista. 

Kaupungit saavat kokeiluista ensikäden kokemuksia uusista tulevaisuuden ratkaisuista. Se helpottaa suunnittelua ja päätöksentekoa. Yritykset puolestaan näkevät, miten heidän tarjoamansa ratkaisut toimivat tosielämässä ja miten niitä kannattaisi kehittää käyttäjien tarpeiden perusteella. Parhaimmillaan yritykset saavat uusia palveluita markkinoille, uusia asiakkuuksia tai uutta yhteistyötä. Joskus kokeiluohjelmissa syntyy myös yrityskumppanuuksia tai muita synergioita eri toimijoiden välille.

Yläreunassa oranssia messutelttaa ja sen alla hymyilevä, epätarkka ihminen.

Tutustu avoimiin kokeiluhakuihin

Kaikki avoimet kokeiluhaut, innovaatiokilpailut ja yhtesikehittämisprojektit on koottu yhdelle sivulle. Lue lisää >>

Nopeiden kokeilujen ohjelma: yksi teema monta lähestymistapaa

Nopeiden kokeilujen ohjelma kokoaa yhteen useita tiettyyn teemaan liittyviä kokeiluja, jotka lähestyvät teemaa eri näkökulmista. Teema voi koskea esimerkiksi autonomista liikkumista, kaupunkitilan käyttötapoja tai digitaalisia terveyspalveluita. Keskeistä on lisätä kaikkien osapuolten ymmärrystä uusista palveluista ja nousevista teknologioista, joita ei vielä ole markkinoilla ja oppia yhdessä mahdollisimman paljon. 

Kuten nopeat kokeilut, myös kokeiluohjelmat ovat ajallisesti lyhyitä. Ne kestävät noin puoli vuotta ja sisältävät tarjouskilpailun, jolla haetaan yrityksiä osallistujiksi, idean kehittämisen, kokeilujakson sekä lopuksi arviointia. 

Kokeileminen yleistyy maailmalla

Nopeiden kokeilujen ohjelman malli kehitettiin alun perin osana 6Aika-strategiaan kuuluvaa Fiksu Kalasatama -hanketta, jossa Forum Virium Helsinki oli mukana. Sittemmin nopeiden kokeilujen ohjelmia on järjestetty kymmeniä. Niiden puitteissa tehdyt kokeilut ovat liittyneet kaupunkilaisten fiksun arjen tarpeisiin, kuten älyliikenteeseen, jakamistalouteen, hyvinvointiin sekä hiilijalanjäljen pienentämiseen. 

Nopeiden kokeilujen ohjelman malli on Suomessa vakiintunut osaksi suurten kaupunkien työkalupakkia. Lisäksi malli on otettu käyttöön muun muassa Stavangerin kaupungissa Norjassa ja Tallinnassa Virossa. Malli on myös herättänyt kiinnostusta kansainvälisesti. Se nostettiin International Smart Cities Networkin julkaisussa vuonna 2022 yhtenä sosiaalisen innovaation menetelmänä (best practices). Keväällä 2023 mallia puolestaan sparrailtiin Tsekin ministeriötasolla paikallisen innovaatiotoiminnnan kehittämistä mietittäessä.

Tutustu tarkemmin nopeisiin kokeiluihin:

Kuva: Vesa Laitinen