Projektiesittely ---

CITYAM edistää turvallista ja kestävää kaupunki-ilmailua

Artikkelikuva: Projektiesittely

CITYAM-hanke auttaa kaupunkeja valmistautumaan dronejen yleistymiseen. Tavoitteena on kehittää kaupunki-ilmailusta turvallista ja ilmastoystävällistä.

Viime vuosina drone-lennot ja muu kaupunki-ilmailu (Urban Air Mobility tai UAM) ovat yleistyneet nopeasti. Kehitys haastaa kaupungit, kun niiden ilmatilaan tulee uusia ja uudenlaisia käyttäjiä. Jotta kehitys ei tapahdu vain yritysten ehdoilla, suunnittelua, sääntelyä ja käyttötapoja täytyy kehittää. CITYAM-hanke kannustaa ja auttaa kaupunkeja dronejen yleistymiseen valmistautumisessa. 

Dronet ovat älykaupunkeihin sopiva, vähän energiaa kuluttava kuljetusmuoto, jonka potentiaali on valtava. Ne tarjoavat uusia ratkaisuja logistiikkaan ja liikenteeseen, mutta herättävät myös epäilyksiä. CITYAM:n toinen tavoite on epäilysten hälventäminen ja dronejen käytön yleistäminen vastuullisesti, kaupunkien asukkaiden asenteita kuunnellen. 

Tavoitteet

CITYAM-hankkeen tarkoituksena on tehdä kaupunki-ilmailun yleistymisestä sujuvaa ja kestävää. Hankkeessa kokeillaan ja edistetään matalan ilmatilan kaupunki-ilmailun hyväksyntää, suunnittelua ja käyttöönottoa. Samalla luodaan pohja kaupunki-ilmailun strategialle. 

Kumppanikaupungeissa kartoitetaan laskeutumispaikkoja, selvitetään kaupungin eri toimialojen valmiutta dronejen käyttöön ja mitataan paikallisten asenteita. Lisäksi kehitetään keinoja, joilla kaupungit pystyvät lisäämään droneja luontevasti osaksi liikennettään.

Ratkaisuja testataan Helsingissä, Hampurissa ja Tukholmassa. 

Kesto, rahoitus, kumppanit

Rahoittaja: Interreg Baltic Sea Region
Rahoitus 3 717 080 €, yhteisrahoitus 2 973 664€
Kesto: 1.1.2023-31.12.2025
Kumppanit: Forum Virium Helsinki (koordinaattori), Maanmittauslaitos, Aalto-yliopisto, Hamburg Aviation Cluster, Stockholm City, Kista Science City, Hamburg Port Authority, Riga Technical University, City of Riga, City of Tartu, Tallinn University of Technology, Estonian Aviation Academy ja City of Gdansk.
Yhteistyökumppanit: Fintraffic Air Navigation Services, Helsingin kaupungin elinkeino-osasto ja kaupunkiympäristön toimiala, City of Hamburg’s Ministry of Economy and Innovation,Gesellschaft fur Luftverkesinformatik, LFV (Swedish Civil Aviation Administration), Latvia Association of Large Cities ja Estonian Aviation Cluster.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki koordinoi kuuden kaupungin, Helsingin, Tukholman, Hampurin, Tarton, Gdanskin ja Riikan, yhteishanketta. Olemme olleet mukana drone-projekteissa, kuten AiRMOUR-hankkeessa, aiemminkin ja meillä on paljon kokemusta kansainvälisten projektien hallinnoinnista. 

Olemme nopeiden kokeilujen ja kaupunkilaisten osallistamisen asiantuntijoita ja molempia taitoja hyödynnämme nyt CITYAM-hankkeessa. Koordinoinnin lisäksi vastaamme yhdestä projektin työpaketista, viestinnästä ja tulosten jalkauttamisesta.

Hyödyt Helsingille

CITYAM auttaa kaupunkeja hahmottamaan, mitä infrastruktuurin laajeneminen ilmatilaan tarkoittaa ja miten siihen voi valmistautua. Koska hankkeessa tehdään eurooppalaista yhteistyötä, kaupungit pääsevät vertailemaan kokemuksiaan ja hyödyntämään toistensa tuloksia. 

Helsinki saa yhteistyön myötä uusia työkaluja ja keinoja kaupunki-ilmailun yleistymiseen vastaamiseen. Hankkeen ansiosta kaupungit jakavat kokemuksia keskenään ja voivat parhaimmillaan. Helsingille kertyy lisää tietoa, miten dronet saa sovitettua osaksi liikenteen infrastruktuuria.

Hankkeen myötä Helsinki yltää kansainvälisen drone-kehityksen kärkeen.

Kestävyys ja vastuullisuus

Kaupunki-ilmailun lisäämistä edistetään CITYAM-hankkeessa nimenomaan kestävyyden ja vastuullisuuden ehdoilla. Droneista halutaan uusi, ekologinen kuljetustapa, jonka kaupunkilaiset kokevat turvalliseksi. Siksi hankkeeseen kuuluu paljon sidosryhmätyötä ja kaupunkilaisten kanssa työskentelyä. 

CITYAM logo