Helsinki kulkee kaupunki-ilmailun kärjessä: varautuu droonien yleistymiseen

Artikkelikuva: Helsinki kulkee kaupunki-ilmailun kärjessä: varautuu droonien yleistymiseen

Helsinki ja viisi muuta kaupunkia satsaavat droonien yleistymiseen kehittämällä kaupunki-ilmailun strategiaa ja suunnittelua. EU-rahoitteista yhteistyötä koordinoidaan Helsingistä.

Kaupunki-ilmailu yleistyy, kun kaupungit tiivistyvät ja etsivät uusia ratkaisuja logistiikkaan ja liikenteeseen. Yritykset tietävät tämän ja kehittävät drooneja vilkkaasti. Jos kaupungit haluavat vaikuttaa ilmatilansa käyttöön, uusiin käyttäjiin on syytä valmistautua. Siihen työhön on nyt saatu Euroopan unionilta rahoitusta. 

Kuusi eurooppalaista kaupunkia on aloittanut kaupunki-ilmailun kasvuun valmistautumisen. EU-rahoitteisessa CITYAM-hankkeessa kokeillaan ja edistetään kaupunki-ilmailun hyväksyntää, suunnittelua ja käyttöönottoa. Teknisen puolen ohella tehdään kaupunkilaisten asenteisiin ja odotuksiin liittyvää työtä. 

“Urbaaneilla alueilla on kaikkien etu, että ilmatilan käytön visio, strategia ja tavoitteet on määritelty selkeästi. Silloin palvelutoiminta, kuten parhaan mahdollisen ensiavun toimittaminen droonein, mahdollistuu nopealla ja turvallisella tavalla”, sanoo yleiskaavoituksen yksikön päällikkö Christina Suomi Helsingin Kaupunkiympäristön toimialalta. 

Hän pitää maankäytön ja kaupunkialueiden matalan ilmatilan ilmailun yhteensovittamista erittäin tärkeänä ja haluaa ratkoa haasteita ja luoda kaupunki-ilmailun edellytyksiä yhdessä ilmailuviranomaisten, maankäytön suunnittelijoiden, palveluntuottajien ja asukkaiden kesken.

Laajaan yhteistyöhön pyritään myös CITYAM-hankkeella.

“Kehitämme ainakin työkaluja ja keinoja, joilla kaupungit pystyvät lisäämään drooneja luontevasti osaksi liikennettään. Käytännössä autamme muun muassa kaupunki-ilmailun strategian luomisessa ja etsimme sopivia laskeutumispaikkoja”, sanoo CITYAM-hankkeen koordinaattori Renske Martijnse-Hartikka.

Droonistrategia Helsingissä auttaa muitakin Euroopan kaupunkeja

Helsingissä on aiemmin kokeiltu muun muassa sydäniskurin ja adrenaliinipiikin kuljettamista drooneilla, mutta nyt tavoitteena on yksittäisten palvelujen sijaan kehittää koko alaa ja mahdollistaa sen kasvaminen sekä Suomessa että kansainvälisesti. 

Kuusi kaupunkia tekevät droonikehitystä eri lähtökohdista, minkä vuoksi tulokset voivat hyödyttää monenlaisia alueita ja antaa vinkkejä, miten erilaisten alueiden droonien käytön tavat sovitetaan yhteen.

“Parasta on, jos haasteita ratkotaan ylikunnallisesti, jopa ylivaltakunnallisesti”, Suomi sanoo. 

Jos hyvin käy, ratkaisut leviävät Helsingistä ja kumppanikaupungeista muuallekin Eurooppaan. Hankkeen koordinaattorina toimii Forum Virium Helsinki. Hanketta rahoittaa Interreg Baltic Sea Region ja hanke jatkuu vuoden 2025 loppuun saakka.

Lue, miten dropneilla edistetään vähähiilisiä palveluita!

CITYAM logo

Lisätietoa

EU Projektipäällikkö Renske Martijnse-Hartikka

Renske Martijnse-Hartikka
EU Projektipäällikkö
+358 40 683 7979
renske.martijnse-hartikka@forumvirium.fi

Lue myös