Älykaupunki eli Smart City

Älykaupungissa asukkaat viihtyvät. Forum Virium Helsinki tuo uusia innovaatioita kokeiltavaksi, jotta kaupungista tulisi entistä toimivampi ja ilmastoystävällisempi. Työmme myötä syntyneet, maailmalla kiitellyt menetelmät auttavat yrityksiä kokeilemaan ratkaisujaan aidossa kaupunkiympäristössä.

Tällä sivulla kerromme, millainen älykaupunki on ja mitä me Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinkinä teemme Helsingin kehittämiseksi. Alta löydät tietoa hankkeidemme teemoista, kokemuksistamme ja onnistumisistamme sekä asiantuntijoidemme yhteystiedot.

Mikä on älykaupunki?

Älykaupunki tai älykäs kaupunki (smart city) on toimiva ja teknologioita hyödyntävä kokonaisuus, jossa kaupunkilaiset viihtyvät. Uudet ja kekseliäät ratkaisut edistävät kaupunkielämän sujuvuutta ja kestävyyttä sekä kaupunginosien omaleimaisuutta. Osa ratkaisuista liittyy dataan tai liikenteeseen ja liikkumiseen, toiset kaupunkilaisten hyvinvointiin.

Me Forum Virium Helsingillä käytämme älykaupungista myös termiä fiksu kaupunki korostaaksemme, että toimiva kaupunki syntyy teknologioiden ohella sosiaalisin ratkaisuin.

Kaupunkikehitystä Kalasatamasta lähiöihin

Helsingin Kalasatamasta lähtenyt älykaupunkityömme on niittänyt mainetta maailmalla ja levinnyt yhdeltä asuinalueelta useisiin kaupunginosiin. Tätä nykyä älykaupunki syntyy rakentuvien kaupunginosien ohella valmiilla, uudistusta kaipaavilla alueilla. Mukana ovat säilyneet kekseliäät menetelmät ja asukkaita ja kaupunkilaisia aktivoiva työskentelytapa sekä tiivis yhteistyö Helsingin kaupungin toimijoiden kanssa.

Kalasatamassa kehitetty nopeiden kokeilujen malli on ollut suuri saavutus. Sen ansiosta yritykset pystyvät testaamaan oikeassa ympäristössä omia älykkääseen kaupunkiin sopivia ideoitaan, kokeilemaan niiden toimivuutta ja kehittämään siten tuotteitaan ja palveluitaan. Kokeilujen kautta älykaupunkiin löytyy jatkuvasti uusia, kekseliäitä ratkaisuja, jotka sujuvoittavat arkea, liikennettä ja työtä sekä auttavat sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

Entistä fiksumpaa kaupunkia on kehitetty muun muassa palveluroboteilla, älylukituksella, uusilla opastusratkaisuilla ja helppokäyttöisillä, kaupunkilaisia palvelevilla sovelluksilla.

Hiilineutraalit ratkaisut ovat kaiken toimintamme perusta

Jo alkuajoista vuodesta 2013 alkaen Forum Virium Helsinki on edistänyt kaupungin ilmastotavoitteita erilaisin rohkein kokeiluin. Mukana on ollut kierto- ja jakamistalouden kokeiluja, älykästä valaistusta, vihreää infrastruktuuria ja muita kestävän tulevaisuuden ratkaisuja.

Olemme muun muassa kehittäneet vihreän infrastruktuurin suunnittelua sekä kierto- ja jakamistalouden ratkaisuja taloyhtiöihin yhdessä asukkaiden, yritysten, taloyhtiökentän ja kaupungin kanssa.

Teemme kaikkemme, jotta Helsinki on tavoitteensa mukaan hiilineutraali vuonna 2030. Olemme pilotoineet energiansäästöratkaisuja, vähähiilisen liikenteen ratkaisuja ja ilmastoystävälliseen ruokailuun ohjaavia ratkaisuja. Onnistumisia on tullut muun muassa kaupunkivihreän saralla.

Piloteilla uutta sosiaali- ja terveysalalle

Olemme vuosien ajan tehneet tiivistä yhteistyötä kaupungin kanssa. Yhdessä olemme kehittäneet älyratkaisuja kaupunkiympäristöön, mutta yhtälailla myös huoltoon sekä viime vuosina erityisesti sosiaali- ja terveysalalle. Forum Virium Helsinkinä olemme olleet mukana tuomassa hoitoalan toimijoita ja hoitoon sopivia teknologioita kehittäviä yrityksiä lähemmäs toisiaan.

Erilaisia ratkaisuja on haettu muun muassa työntekijöille, kuntoutukseen ja muistisairaiden tueksi. Pohjana toimivat työntekijöiden haastattelut ja tarvekartoitukset. Kokeilupaikoiksi olemme saaneet aitoja ympäristöjä, kuten sairaaloita ja hoitokoteja. Muun muassa kokeilemamme sosiaalinen SARA-robotti ja itsenäistä asumista tukeva suihkurobotti ovat nykyisin menestyksekkäästi käytössä.

Menetelmiä kaupunkikehittäjille

Kymmenen vuoden aikana olemme kokeilleet, löytäneet ja kehittäneet palveluita ja tuotteita, mutta myös menetelmiä. Innovaatiotoiminnassa on hyödynnetty monenlaisia living lab -työtä tukevia yhteiskehittämisen menetelmiä ennakoinnista katutilan mittarointiin. Nopeiden kokeilujen ohjelma on meillä kehitetty ja toisten kaupunkien sittemmin hyödyntämä malli.

Hyviksi havaittuja työkaluja löytyy esimerkiksi Fiksua kaupunki kehittämässä -julkaisusta ja Nopeiden kokeilujen Cookbookista. Innovaatiotoiminnan keinot kehittyvät koko ajan ja siksi kannustamme toisia kokeilemaan menetelmiämme ja löytämään niille uusia käyttötapoja. Niin mekin teemme!

Tutustu oppaisiimme ja opi lisää menetelmistä!

Lisätietoa

Ohjelmajohtaja, Fiksu kaupunki Kerkko Vanhanen

Kerkko Vanhanen
Ohjelmajohtaja, Fiksu kaupunki
+358 40 596 8296
kerkko.vanhanen@forumvirium.fi