Avointa ja älykästä Helsinkiä rakentamassa.

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva osakeyhtiö, joka kehittää uusia digitaalisia palveluja yhdessä yritysten, Helsingin kaupungin, muiden julkisten toimijoiden sekä kaupunkilaisten kanssa.

Tavoitteena on kehittää parempia kaupunkipalveluja, synnyttää uutta liiketoimintaa ja avata uusia yhteyksiä kansainvälisille markkinoille.

Fiksun kaupungin rakennustyömaa.

Älykkään Helsingin rakentajien tärkeimmät työkalut ovat uusi teknologia ja tietovarantojen avaaminen. Yhteiset standardit ja hyvien toimintamallien kopiointi on digitaalisessa maailmassa erityisen kannattavaa.

Kaupungin pitää olla mahdollistaja. Paras tapa tähän on avata prosesseja, dataa ja tietojärjestelmiä sekä kaupungin toimintatapoja.

Visiomme.

Forum Virium Helsinki nosti Helsingin seudun ja Suomen digitaalisten palvelujen näyteikkunaksi maailmalla ja houkutteli useita kansainvälisiä huippuorganisaatioita sijoittamaan toimintojaan tänne. Forum Virium Helsinki on EU:n keskeinen solmukohta alan tuote- ja palvelukehityksessä. Mukana olevat yritykset ovat hankkeen myötä synnyttäneet merkittävää kansainvälistä liiketoimintaa.

Missiomme.

Forum Virium Helsinki luo Helsingin metropolialueella kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvia, kansainvälisesti kilpailukykyisiä digitaalisia palveluja yritysten, julkistahojen ja kansalaisten välisellä yhteistyöllä.

Arvomme.

Avoin yhteistyö
Forum Virium Helsingissä yritykset, julkistahot ja kansalaiset luovat yhdessä asiakastarpeisiin perustuvia palveluita. Avoimuus on kilpailuetu.

Tavoitteisiin sitoutuminen
Forum Virium Helsingissä tehdään pitkäjänteistä ja haastavaa työtä toisilta oppien. Tulos on enemmän kuin osiensa summa.

Uuden löytäminen
Forum Virium Helsingissä etsitään radikaaleja ja systeemisiä innovaatioita, otetaan riskejä ja opitaan haasteista.