Digitaalinen kaksonen

Miksi Helsinki?

  • Olemme Helsingin kaupungin omistama innovaatioyhtiö, joten meidän avullamme saat kokeilualustaksi koko Helsingin
  • Helsinki on kaupungin ja liikkumisen digitaalisen kaksosen pioneereja
  • Helsinki on yksi eniten dataansa avannut kaupunki maailmassa, jonka tavoitteena on, että sen tuottama data on maailman käytettävintä ja käytetyintä kaupunkidataa vuoteen 2025 mennessä.
  • Helsingin matalat hierarkiat mahdollistavat nopean päätöksenteon ja lupakäytännöt sekä päättäjien osallistamisen
  • Työskentelemme ketterästi kuin startup, mutta vaikutusvaltaisesti kuin maailman tärkeimpiin innovaatiokohteisiin kuuluva pääkaupunki
  • Olemme yksi Suomen tehokkaimmista EU:n innovaatiorahoituksen hyödyntäjistä.

Digitalisoituvat liikkumisen menetelmät sekä tuottavat että hyödyntävät monipuolista dataa kaupungista. Sensoreiden avulla ne voivat jopa kartoittaa kaupunkiympäristöä. Älykkään liikenteen tiedon kokonaisuus voi muodostaa kaupungin liikkumisen digitaalisen kaksosen.

Etsimme jatkuvasti yrityksiä, tutkimuslaitoksia ja yliopistoja kumppaneiksemme kokeilemaan ratkaisuja, jotka synnyttävät uusia palveluja. Kokeilemamme ratkaisut liittyvät yleensä digitalisaatioon tai hiilineutraaliuteen. Kokeilijat saavat kauttamme tukea ja apua Helsingissä pilotointiin. Yhteiskehittämällä yritys saa palvelustaan alusta saakka tärkeää palautetta sekä asiakkailta että ympäröivältä kaupunkiekosysteemiltä. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme, minkälaisiin hankkeisiin haemme yhteistyökumppaneita juuri nyt!


Seuraa liikettä!

Liikkumisen digitaalisen kaksosen postituslistalla pysyt ajan tasalla toiminnasta.

Mikä on kaupungin digitaalinen kaksonen?

Lähtökohta on tuotekehityksestä – Teollisuudessa ja tuotekehityksessä digitaalisella kaksosella tarkoitetaan monimutkaisen järjestelmän digitaalista mallintamista ja mallin käyttöä järjestelmän toiminnan simulointiin – jo ennen varsinaisen fyysisen kappaleen valmistusta.

Mikäli jo toteutetusta järjestelmästä on saatavilla sensoritietoa, sitä voidaan digitaalisen kaksosen kanssa hyödyntää järjestelmän toiminnan optimimointiin ja erilaisten tilanteiden simulointiin. Tämä digitaalisen kaksosen toimintamalli on sovellettavissa myös kaupungissa.

Sosiaalinen ulottuvuus – Kaupunki on kuitenkin enemmän kuin fyysinen ympäristö ja infrastruktuuri. Suuri osa kaupungin prosesseista, kuten esimerkiksi kaupunkisuunnittelu, ovat sosiaalisia prosesseja. Kaupungin digitaalista kaksosta rakennettaessa pelkkä fyysisen ympäristön digitaalinen mallinnus ei riitä, vaan myös kaupungin sosiaalinen ulottuvuus on otettava huomioon. Esimerkiksi palautetieto on merkittävä osa kaupungin digitaalista kaksosta ja sen sosiaalista ulottuvuutta.

Tietoa yhdistävä järjestelmien järjestelmä – Tiedon yhdisteleminen on kaupungin digitaalisen kaksosen ytimessä. Kaupungin digitaalisesta kaksosesta tulee järjestelmien järjestelmä joka koostuu eri kaupungin järjestelmistä tulevista datalähteistä, jotka tuodaan rajapintojen kautta saataville. Eri tietolähteitä voidaan yhdistellä prosesseja palvelevissa työkaluissa tai näkymissä, jolloin käytettävissä on mahdollisimman ajantasainen kuva kaupungista.

Kaupunkimallinnus digitaalisen kaksosen lähtökohtana – 3D-kaupunkimallit ovat keskeinen aineisto kaupungin digitaalista kaksosta rakennettaessa. Helsingissä 3D-kaupunkimallinnuksella on jo pitkä historia, ensimmäiset mallinnuskokeilut tehtiin 1980 -luvulla. Tutustu Helsingin kaupunkimalleihin, aineistoihin ja kaupunkimallinnuksen historiaan.

Digitaalinen kaksonen hanketoiminnassa

Forum Virium Helsinki on noin 60:n asiantuntijan muodostama organisaatio, jolla on kattava kokemus erilaisista EU-rahoituksen instrumenteistä.

Digitaalista kaksosta kehitetään ja hyödynnetään esimerkiksi seuraavissa nykyisissä hankkeissa:

Lisätietoa

Juho-Pekka Virtanen Juho-Pekka Virtanen

Juho-Pekka Virtanen
Tekninen asiantuntija
+358 40 635 1212
juho-pekka.virtanen@forumvirium.fi

Jukka Alander Jukka Alander

Jukka Alander
Tekninen asiantuntija
+358 40 617 5353
jukka.alander@forumvirium.fi