Projektiesittely ---

AiRMOUR-hanke valjastaa dronet osaksi ensihoitoa

Artikkelikuva: Projektiesittely

Ilmatilasta puhutaan liikenteen kolmantena ulottuvuutena. Tutkimusta ja uusia ilmaliikenteen innovaatioita edistävässä AiRMOUR-hankkeessa paneudutaan uusien liikkumistapojen löytämiseen ensihoidon tarpeisiin. Sähkökäyttöisiä droneja testataan neljässä eri maassa ensiaputarvikkeiden ja lääkäreiden kuljetukseen alkuvuodesta 2023. 

Globaali väestönkasvu on ajanut perinteisen infrastruktuurin äärirajoilleen. Varsinkin tiheästi asutuilla alueilla liikennesuunnittelusta on tullut yhä vaikeampaa. Pelkästään Euroopan unionissa liikenneruuhkien arvioidaan maksavan yhteiskunnalle 100 miljardia euroa vuosittain.

EU-rahoitteisen AiRMOUR-hankkeen tavoitteena on tutkia ja edesauttaa uusien ilmailumuotojen käyttöönottoa kaupunkiolosuhteissa. Tästä uudesta tavasta liikkua halutaan tehdä turvallista, hiljaista ja edullista, jotta ilmakantoisten kulkuneuvojen käyttöönotto olisi mahdollisimman sujuvaa.

Kaupunki-ilmailu (Urban Air Mobility, UAM) tarjoaa mahdollisuuden nykyistä nopeamman ja puhtaamman liikennejärjestelmän luomiseen. Ilmatilaan siirtyminen vaatii kuitenkin erilaisten rakenteellisten haasteiden, kuten ilmailulainsäädännön rajoitteiden, ratkaisemista. Tilanne on verrattavissa sähköautojen yleistymiseen: yhteiskunnan on mukautettava olemassaolevia järjestelmiään sopimaan muuttuviin vaatimuksiin.

Nykyisen liikennejärjestelmän kipupisteet konkretisoituvat erityisesti pelastustoimessa, jossa ruuhkat ja muut perinteisen infrastruktuurin heikkoudet hankaloittavat ensihoitoyksiköiden toimintaa. Yksi kolmivuotisen AiRMOUR-hankkeen tärkeimmistä tavoitteista onkin kehittää droneja ensihoitohenkilökunnan ja lääkintätarvikkeiden kuljettamiseen. Käytännön testausta tehdään keväällä 2023 kolmessa maassa: Suomessa, Norjassa ja Saksassa. Simulaatioita tullaan tekemään myös Luxemburgissa.

Kohti uusia ilmailun muotoja

Uudenlaisen lentoliikenteen yleistyminen on huomioitava erityisesti kaupunkisuunnittelussa. AiRMOUR-hanke kasvattaa ymmärrystä siitä, minkälaisia lähitulevaisuuden toimenpiteitä vaaditaan esimerkiksi kaupungeilta, päätöksentekijöiltä, tutkijoilta, yrityssektorilta ja ilmailualan toimijoilta. Lisäksi hankkeen aikana kerätyt opit kiteytetään käytännönläheisiksi työkaluiksi ja alan koulutusohjelmiksi.

Päätuloksena on UAM-työkalupakki, joka koostuu seuraavista osista:

  • UAM GIS-työkalu kaupunkisuunnittelijoille
  • UAM-opas kaupungeille ja muille sidosryhmille
  • UAM-koulutuspaketti yhteistyössä Eurocontrolin kanssa

Tarjoamalla monipuolisesti työkaluja ja kattavaa koulutusta AiRMOUR-hanke haluaa erityisesti varmistaa tietämyksen lisääntyminen niiden paikallisten vastuuryhmien keskuudessa, jotka päättävät julkisesta liikenteestä, energiasta, innovaatioista ja rahoituksesta. 

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki vastaan AiRMOUR-hankkeen viestinnästä ja on näin vahvasti tukemassa tulosten jalkauttamista. Lisäksi Forum Virium Helsinki osallistuu muihin tehtäväalueisiin, kuten Helsingin pilottikokeilun järjestämiseen, jossa testataan droneja ensihoitohenkilökunnan ja lääkintätarvikkeiden kuljettamiseen yhteistyössä HUS:in kanssa. Forum Virium Helsinki osallistuu myös kansallisen tason skenaariokehitykseen tutkimalla riskejä, kartoittamalla soveltuvia lennokkien laskeutumispaikkoja sekä arvioimalla hankkeen vaikutusta vallitseviin säädöksiin. Lisäksi Forum Virium Helsinki tekee Suomessa asennekartoitusta sekä mallintaa erilaisia tapoja integroida tulevaisuuden dronepalvelut osaksi kaupunkikehitystä ja sen toimintamalleja.

Edut Helsingin kaupungille

AiRMOUR-hanke tarjoaa Helsingille näköalapaikan ilmailuliikenteen uusimpiin innovaatioihin ja tietoa niiden vaikutuksista kaupunkisuunnitteluun ja ilmailusäädöksiin. Lisäksi hanke tarjoaa Helsingille ja kaupungin kumppaneille, kuten Helsingin yliopistolliselle sairaalalle, tietoa ja käytännön työkaluja uusimpien droneteknologioiden käyttöönottoon. 

Kesto

1.1.2021 – 31.12.2023

Rahoitus 

Hankkeelle on myönnetty Euroopan Unionin Horizon 2020 -rahoitusta yhteensä 6 miljoonan euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on noin 490 500€.

Kumppanit

VTT (koordinaattori)
Stavanger, Norja
EHang Scandinavia AS, Norja
Forum Virium Helsinki Oy, Suomi
Hochschule Kempten, Saksa
Linköping Universitet, Ruotsi
LuxMobility S.A.R.L., Luxemburg
NORCE Norwegian Research Centre AS, Norja
Regionalmanagement Nordhessen GmbH, Saksa
Robots Expert Oy, Suomi
Luftfartsverket, Ruotsi
Trafikverket, Ruotsi
University Medical Center Groningen, Hollanti

airmour.eu

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö, joka tekee Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten kanssa.

Kuva

Liity AiRMOUR-projektin postituslistalle

Hidden
Hidden
Nimi(Pakollinen)
Hyväksyn tietojeni tallentamisen(Pakollinen)
Olen lukenut Forum Virium Helsingin tietosuojaselosteen ja hyväksyn että henkilötietojani käsitellään sen mukaisesti. Lyhyesti: noudatamme EU:n GDPR-asetusta ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti.