Tietoa meistä

Kehitämme yhdessä tulevaisuuden kaupunkiratkaisuja

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö. Kehitämme tulevaisuuden kaupunkiratkaisuja yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten kanssa.

Talous ja päätöksenteko

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin omistama voittoa tavoittelematon innovaatioyhtiö. Forum Virium Helsinki toimii pääosin ulkopuolisella hankerahoituksella. Noin kaksi kolmasosaa yhtiön rahoituksesta tulee Euroopan Unionin rahoitusinstrumenteista. Olemme yksi Suomen tehokkaimmista EU-rahoituksen hyödyntäjistä. Forum Virium Helsinki sai vuonna 2022 kaupungin perusrahoitusta 1,9 miljoonaa euroa.

Forum Virium Helsingin toimitusjohtaja on Mika Malin. Yrityksen hallitus koostuu Helsingin kaupungin toimialojen sekä tytäryhtiöiden edustajista. Hallituksen puheenjohtaja on kaupungin digitalisaatiojohtaja Hannu Heikkinen.

Pilotoimme ja kehitämme kaupunki-innovaatioita projekteissa, joiden ratkaisut skaalataan koko kaupunkiyhteisön käyttöön. Projektien tuloksena voi syntyä uusia yrityksiä, uusia palveluita, uutta dataa tai uusia toimintatapoja. Meillä on tyypillisesti käynnissä 30–40 projektia kerrallaan.

Tunnusluvut

Hallitus asettaa Forum Virium Helsingille vuosittain tulostavoitteet ja -mittarit. Yhtiön toiminnan vaikuttavuutta mitataan ja raportoidaan vaikuttavuusraportissa puolivuosittain. 

202120222023
Tuotot8,7 M€8,9 M€6,7 M€
Henkilöstömäärä605859
Projektimäärä433635

Henkilöstö- ja ympäristövastuu

Forum Virium Helsingissä on tällä hetkellä 55 asiantuntijaa töissä. Työtyytyväisyys on hyvällä tasolla 4,2 / 5. 

Tuemme Helsingin kaupungin hiilineutraaliustavoitetta. Suosimme tapahtumissa kasvispainotteista ruokaa ja vältämme turhaa lentämistä.

Strategia ja tavoitteet

Strategiakuva 2022

Palvelulupaus

Kehitämme yhdessä tulevaisuuden kaupunkiratkaisuja alustana ja mahdollistajana.

Arvot

Avoin yhteistyö, tavoitteisiin sitoutuminen, uuden löytäminen.

Missio

Forum Virium Helsinki vauhdittaa älykaupungin kehitystä tuomalla uusia teknologioita, toimintamalleja ja avauksia kaupunkiyhteisön käyttöön.

Visio

Helsinki on maailman toimivin älykaupunki.

Strategiset tavoitteet

1. Vahvistamme Helsingin kaupungin kykyä hyödyntää uusia teknologioita ja digitalisaatiota.

  • Haemme projekteja, jotka edistävät kaupungin digitalisaatiota ja ilmastotavoitetta.
  • Skaalaamme yhteiskehittämismallin, projektien ratkaisut ja johtopäätökset kaupunkiyhteisön käyttöön.
  • Ylläpidämme ymmärrystä uusista teknologioista ja toimialojen muutostarpeista.

2. Autamme yrityksiä käyttämään Helsinkiä kehitysalustana.

  • Tarjoamme alustan ja avoimen ekosysteemin yrityksille heidän tuotteidensa ja palvelujensa pilotointiin.
  • Tarjoamme yhteiskehittämismallin ja osaamisen yritysten käyttöön.

3. Olemme uudistuva ja ketterä asiantuntijaorganisaatio.

  • Ylläpidämme ja kehitämme huippuluokan hanke- ja rahoitusosaamistamme.
  • Kehitämme työnantajamielikuvaa ja brändiä jatkuvasti.
  • Vaalimme avointa työilmapiiriä, jatkuvaa oppimista ja asiakaslähtöisyyttä.

Toimitusjohtajan vuosikatsaus

Voit lukea toimitusjohtajamme Mika Malinin vuosikatsauksen täältä.