Saavutettavuusseloste

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten forumvirium.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Seloste on päivitetty 20.5.2022.

Seloste koskee forumvirium.fi-pääsivustoa. Eri domainien (verkkotunnusten) ja alidomainien alla toimiville palveluille on laadittu omat saavutettavuusselosteensa.

Verkkopalvelusta vastaa Forum Virium Helsinki Oy. Sivuston nykyinen versio on julkaistu toukokuussa 2022, mutta se sisältää osittain materiaalia myös aikaisemmista sivustoversioista vuosilta 2010-2022. Saavutettavuusselostetta varten ei ole testattu tai käyty läpi kaikkea sisältöä.

Nykyisessä sivustossa on yli 2000 sivua. Sivuston saavutettavuutta on arvioitu otannan perusteella WAVE-saavutettavuustyökalun avulla. Arvioitujen sivujen saavutettavuus oli hyvällä tasolla. Havaitut puutteet on lueteltu alla.

Palvelun saavutettavuuden tila

Täyttää pääosin kriittiset A & AA-vaatimukset.

Forum Virium Helsingin tavoite

Tavoitteena on pyrkiä digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa vähintään WCAG 2.1 -ohjeistuksen mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

1.4.3 Kontrasti (minimi) Sivustolla tekstien tehostevärinä käytetty oranssi ei kaikilta osin täytä kontrastisuhdetta 4,5:1. Huomioitavaa on, että kyseiset tekstit ovat oheissisältöä, ei pääasiallista tekstisisältöä.


Oheissisältö: Tekstille tai tekstiä esittäville kuville ei ole kontrastivaatimusta, jos ne ovat osa inaktiivista käyttöliittymäkomponenttia, yksinomaan koristeita, eivät ole näkyvissä kenellekään tai ovat osa kuvaa, jossa on muuta merkittävää visuaalista sisältöä.Logotyypit: Tekstille, joka on osa logoa tai brändin nimeä, ei ole kontrastivaatimusta.

2.4.3 Kohdistusjärjestys Sivustolla on joitakin upotettuja lomakkeita, jotka eivät kaikilta osin täytä vaatimuksia. Lomakkeiden kohdistusjärjestystä ei ole kattavasti testattu.

Puutteiden korjaus
Jatkossa sivustolla pyritään ottamaan saavutettavuus entistä paremmin huomioon.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske kaikkia sisältöjä

Palvelussa on videoita, joista puuttuvat tekstitykset ja kuvailutulkkaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta (WCAG 1.2.2., WCAG 1.2.5).

Toimisto-ohjelmien tiedostot (doc, xls, ppt, pdf), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 eivät ole kaikilta osin vaatimuksien mukaisia.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Voit lähettää palautetta sähköpostilla osoitteeseen webmaster@forumvirium.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000