forumvirium.fi-sivuston saavutettavuusseloste

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten https://forumvirium.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Seloste on päivitetty 4.11.2020.

Seloste koskee forumvirium.fi-pääsivustoa. Eri domainien (verkkotunnusten) ja alidomainien alla toimiville palveluille on laadittu omat saavutettavuusselosteensa.

Verkkopalvelusta vastaa Forum Virium Helsinki Oy. Sivuston nykyinen versio on julkaistu huhtikuussa 2015, mutta se sisältää osittain materiaalia myös aikaisemmista sivustoversioista vuosilta 2011-2014. Saavutettavuusselostetta varten ei ole testattu tai käyty läpi kaikkea sisältöä.

Valmistelemme uuden sivuston uudistusta, joka toteutuu vuosien 2021-2022 aikana. Uusi sivusto tulee olemaan täysin saavutettava.

Nykyisessä sivustossa on yli 2000 sivua. Sivuston saavutettavuutta on arvioitu otannan perusteella WAVE-saavutettavuustyökalun avulla. Arvioitujen sivujen saavutettavuus oli hyvällä tasolla. Havaitut puutteet on lueteltu alla.

Palvelun saavutettavuuden tila

Täyttää osittain kriittiset A & AA-vaatimukset.

Forum Virium Helsingin tavoite

Tavoitteena on pyrkiä digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa vähintään WCAG-ohjeistuksen mukaiseen AA- tai sitä parempaan tasoon.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Ylävalikon tekstin tummuuskontrasti ei ole riittävä joillakin sivuilla (jos taustakuvan väri on vaalea, WCAG 1.4.3). Tummuuskontrastit korjataan viimeistään palvelun uudistamisen yhteydessä.

Sivustolla on kuvia ja grafiikkaa, joilla ei ole kuvaavia tekstivastineita (WCAG 1.1.1). Kuvaavat tekstivastineet korjataan normaalin sisällöntuotannon ja palvelujen uudistamisen yhteydessä.

Sivustolla on PDF-tiedostoja, jotka eivät ole käyttävissä näppäimistöltä (WCAG 2.1.1). PDF-tiedostojen korjaus etenee normaalin sisällöntuotannon ja palvelujen uudistamisen yhteydessä.

Sivuilla on eri kielillä kirjoitettua tekstiä, joiden kieltä ei ole määritetty ohjelmallisesti erikseen (WCAG 3.1.2). Virhe korjataan sivuston uudistamisen yhteydessä.

Sivuston lomakkeet sisältävät osittain sekä suomea että englantia. Joissakin lomakkeissa voi olla puutteellisia käännöksiä ja lomake on pelkästään englanninkielinen (WCAG 4.1.2). Puutteet korjataan taustajärjestelmän uudistamisen yhteydessä.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske kaikkia sisältöjä

Palvelussa on videoita, joista puuttuvat tekstitykset ja kuvailutulkkaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta (WCAG 1.2.2., WCAG 1.2.5).

Toimisto-ohjelmien tiedostot (doc, xls, ppt, pdf), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 eivät ole kaikilta osin vaatimuksien mukaisia.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi.

Voit lähettää palautetta sähköpostilla osoitteeseen webmaster@forumvirium.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto,
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000