Projektiesittely ---

6Aika – Suomen suurimpien kaupunkien yhteistyöstrategia

Artikkelikuva: Projektin esittely

screen_shot_2015-02-12_at_15.37.42

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jonka toteuttajina ovat kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu.

Vuosina 2014–2020 toteutettavan strategian tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. Strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta.

Uutta liiketoimintaa ja osaamista

6Aika-strategian ensisijainen tarkoitus on vahvistaa Suomen kilpailukykyä käyttämällä suurim­pia kaupunkeja innovaatioiden kehitys- ja kokeiluympäristönä. Strategian tavoitteena on synnyttää palveluinnovaatioita sekä edistää kilpailukykyistä liiketoimintaa ja työllisyyttä.

Strategian lähtökohtana ovat avoimet toimintamallit, jotka mahdollistavat koko kaupunkiyhteisön osallistumisen kehittämistyöhön. Toimiva kaupunkiyhteisö on kaupunkilaisten, yritysten, tutkimus- ja kehitystoimijoiden sekä viran­omaisten muodostama kokonaisuus. Avoimuus tehostaa innovaatioiden syntymistä, testaamista ja kasvattaa tuottavuutta.

6Aika-strategia on kansallisesti merkittävä: kuutoskaupunkien alueella asuu 30 % Suomen väestöstä. Kuutoskaupunkien valjastaminen innovaatioiden kehitysympäristöksi vahvistaa myös Suomen kilpailukykyä luomalla kansainvälisestikin merkittävät markkinat.

Pilotti- ja kokeiluhankkeita

Strategiassa on kolme painopistealuetta: avoimet innovaatioalustat, avoin data ja rajapinnat sekä avoin osallisuus ja asiakkuus.

Innovaatioalustoilla luodaan ja testataan uusia palveluja ja tuotteita todellisissa olosuhteissa. Kaupunkien avaama data toimii uusien palvelujen sekä toiminnan kehittämisen raaka-aineena. Avoin osallisuus ja asiakkuus tuo kaupunkiyhteisön suunnittelemaan ja yhteiskehittämään palveluinnovaatioita ja asiakasprosesseja. Lisäksi edistetään erityisesti heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä ja osallisuutta.

Painopistealueilla toteutetaan kolmivuotiset, kaikkien kuutoskaupunkien yhteiset kärkihankkeet, joiden avulla rakennetaan perustaa innovaatiotoiminnalle ja luodaan edellytykset kaupunkiyhteisön yhteistyölle. Kärkihankkeita tuetaan pilotti- ja kokeiluhankkeilla, jotka käytännössä testaavat ja kehittävät edelleen kärkihankkeiden sisältöjä.

Yhteistyö avainasemassa

Kaikki toteutettavat hankkeet ovat vähintään kahden kuutoskaupungin alueella olevan toimijan yhteishankkeita. Näitä toimijoita voivat kaupunkiorganisaatioiden lisäksi olla muut julkiset tai kolmannen sektorin toimijat. Avoimia hankehakuja, joissa haetaan rahoitettavaksi pilotti- ja kokeiluhankkeita on keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kuutoskaupungit ja muut hanketoteuttajat sekä Suomen valtio rahoittavat hankkeita lähes 80 miljoonalla eurolla. Lisäksi käytetään Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta (ESR). EAKR-rahoitusta hallinnoi Uudenmaan liitto ja ESR-rahoitusta Hämeen ELY-keskus.

Forum Virium Helsinki vastaa 6Aika-strategian kansallisesta koordinoinnista sekä aktivointi-, verkostointi- ja viestintätehtävistä.

6aika.fi

6Aika on kestävän kaupunkikehityksen strategia, jota toteuttavat Suomen suurimmat kaupungit. Tavoitteena on synnyttää uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja.

www.6aika.fi

Twitter: @Kuutosaika  #6Aika