Projektiesittely ---

6Aika – Suomen suurimpien kaupunkien yhteistyöstrategia

Artikkelikuva: Projektiesittely

6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut oli kestävän kaupunkikehityksen strategia, jonka toteuttajina olivat kuutoskaupungit: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu.

6Aika-strategian tavoitteina oli Suomen kilpailukyvyn ja julkisen sektorin tuottavuuden vahvistaminen, uusien palveluinnovaatioiden kehittäminen ja liiketoiminnan ja työllisyyden edistäminen. Kuutoskaupungit toimivat tuotteiden ja palvelujen kehitys- ja testausympäristöinä. Strategiaa toteutettiin hankkeilla, joissa kaupunkiorganisaatiot kehittivät palveluja yhdessä yritysten sekä tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden ja kaupunkilaisten kanssa.

6Aika-strategia oli Euroopassa ensimmäinen usean maantieteellisesti erillisen kaupungin yhteinen kehittämisohjelma. Asukaslukuun suhteutettuna strategia on ollut yksi kattavimmista kaupunkikehittämisen ohjelmista EU:n alueella.

6Aika-strategian alla yli 60 monialaista hanketta

6Aika-strategian alla käynnistyi yli 60 hanketta, joista suurin osa oli Euroopan aluekehitysrahaston hankkeita ja muu osa Euroopan sosiaalirahaston hankkeita. Pilottihankkeiden teemat vaihtelivat älykkäästä liikkumisesta oppimiseen, terveydestä ja hyvinvoinnista kiertotalouteen ja energiatehokkuuteen. Hankkeiden tärkeimpiä kohderyhmiä olivat yritykset ja tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, työllisyyden alan hankkeissa muun muassa nuoret sekä korkeakoulutetut työttömät.

Kaikissa pilottihankkeissa oli toteuttajia vähintään kahden kuutoskaupungin alueelta. Hankkeiden tyypillisiä toteuttajia olivat kaupunkiorganisaatiot, elinkeinoyhtiöt, korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitokset.

Kaikkien kuutoskaupunkien yhteiset kärkihankkeet – Avoimet innovaatioalustat, Avoin data ja rajapinnat sekä Avoin osallisuus ja asiakkuus – loivat pohjaa pienemmille pilottihankkeille. Kärkihankkeet edistivät suomalaisen älykaupunkimallin tärkeitä osatekijöitä: asiakaslähtöistä yhteiskehittämistä, datan ja rajapintojen avaamista ja hyödyntämistä ja palveluiden kehittämistä aidossa kaupunkiympäristössä.

6Aika-strategian budjetti oli noin 95 miljoonaa euroa. Uudenmaan liitto hallinnoi Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta ja Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta. Rahoitusta jaettiin avoimissa 6Aika-hankehauissa, joita järjestettiin kolmetoista.

Kaupungit ja yritykset kehittämiskumppaneina

6Aika-strategian tärkeimpiä tuloksia oli uudenlainen yhteistyö kaupunkien ja yritysten kesken. Yhteistyötä syntyi myös sellaisten teemojen ympärille, joissa sitä ei ole aiemmin juuri ollut. Kuvassa alla päätuloksia yritysyhteistyöstä.

6Aika-työllisyyshankkeilla vahvistettiin kaupunkien kilpailukykyä kehittämällä työikäisten osaamista ja työllistymisen edellytyksiä. Hankkeilla reagoitiin ketterästi työmarkkinoilta nousseisiin tarpeisiin ja haettiin ratkaisuja esimerkiksi osaajapulaan kasvualoilla ja toimialoilla, joilla on käynnissä positiivinen rakennemuutos. Työllisyysalan hankkeissa oli mukana 708 yritystä ja 5685 työnhakijaa.

Forum Viriumissa 6Aika-strategiatoimisto ja kymmenen hanketta


Forum Virium Helsinki oli mukana seuraavissa 6Aika-hankkeissa:

Lisäksi Forum Viriumin yhteydessä toimi 6Aika-strategiatoimisto, joka vastasi ohjelman koordinoinnista ja keskitetystä viestinnästä.

Materiaalit

  • 6Aika-strategian tulosjulkaisu Kaupunkien aika (pdf)
  • Hankkeiden tuloksia 6Aika-sivuilla osiossa Tulosta syntyy
  • Kokemuksia 6Ajasta -julkaisu (pdf), johon on kerätty 6Aika-koordinaatiolta oppeja toisille kaupunkikehittäjille


Lue lisää 6Aika-strategian tuloksista os. 6aika.fi