Projektiesittely ---

Ilmastoviisaat taloyhtiöt – talojen energiahukka kuriin IoT-sensoreilla

Artikkelikuva: Projektiesittely

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke edisti energiatehokkuutta hyödyntämällä IoT:n avulla kerättyä tietoa. Ilmastoviisaat taloyhtiöt kehitti yhteisiä toimintamalleja asuinkerrostalojen tiedon keräämiseen, jakamiseen ja omistajuuteen. Hanke myös pilotoi asuinkiinteistöjen IoT-sensoridatan hyödyntämistä seitsemässä kerrostaloyhtiössä Helsingissä ja Vantaalla yhdessä asukkaiden kanssa. Hankkeen yhtenä tuotoksena julkaistiin Taloyhtiön Digiopas, joka avaa tarkemmin datan ja sen keräämisen mahdollisuuksia yksityisyyden suojan huomioiden. 

Kesto, partnerit ja rahoitus

Hanke alkoi 1.9.2018 ja toteutettiin vuoden 2020 loppuun mennessä. Hankkeessa Helsingin ja Vantaan kaupungit huolehtivat pilottikohteista, Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut HSY energianeuvonnan näkökulmasta, Forum Virium Helsinki dataan sekä alustoihin liittyvistä kysymyksistä ja Green Building Council Finland toi mukaan laajan kontaktiverkostonsa alan yrityksiin. Hanke sai rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa vuosina 2018-2020.

Hankkeen keskeiset saavutukset

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeessa vauhditettiin taloyhtiöiden digiloikkaa sekä pyrittiin vähentämään taloyhtiöiden energiankulutusta ja ilmastopäästöjä. Hankkeessa oli mukana Helsingistä ja Vantaalta seitsemän taloyhtiötä , joihin asennettiin IoT-sensoreita. Sensoreiden tuottamaa dataa analysoimalla oli mahdollista löytää kustannustehokkaimmat tavat pienentää energiankulutusta. Hankkeessa keskityttiin kolmeen pääongelmaan: lämmönjakeluverkoston epätasapaino, säätökäyrän epätasapaino ja taloyhtiön yhteisten tilojen tarpeettoman korkea lämpötila. IoT-sensoreiden tuottamalla datalla pystyttiin näkemään epäkohdat lämmityksessä ilman epätarkkoja, kalliita ja vaivalloisia käsimittauksia. Pilottikohteissa toteutettiin myös lukuisia erilaisia selvityksiä ja kokeiluja energiatehokkuuspalveluita tarjoavien yritysten kanssa.

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR) astui voimaan vuonna 2018. Tästä syystä hankkeessa määriteltiin käytäntöjä datan omistamiseen ja luvittamiseen asunto-osakeyhtiöissä. Taloyhtiöistä mitatun tiedon jakamiseen luotiin taloyhtiön dataportaali, joka mahdollisti myös taloyhtiön ja asukkaiden oman tiedon paremman hallinnan ja hyödyntämisen.

Ilmastoviisaita palveluita tarjoaville yrityksille annettiin mahdollisuus kokeilla omia palvelujaan ja ratkaisujaan taloyhtiöissä hankkeen aikana. Yritykset pääsivät myös rajapintojen kautta hyödyntämään dataportaaliin valmiiksi kerättyä aineistoa – kuten sensoritietoa ja energiatietoa – joiden avulla ne tekivät omia analyysejaan taloyhtiöistä. Yrityksille järjestettiin myös myyntikoulutusta ja niiden tarpeisiin tehtiin myös Ilmastoviisaat palvelut taloyhtiöissä -markkinaselvitys.

Taloyhtiöt tarjoavat yrityksille miljardien eurojen liiketoimintamahdollisuudet energiankulutuksen ja päästöjen vähentämiseen. Ilmastoviisaat palvelut taloyhtiöissä -markkinaselvitys kannustaa yrityksiä kehittämään palveluja yhä laajemmassa yhteistyössä taloyhtiöille, niiden erityispiirteet huomioiden. Green Building Council järjesti yrityksille myös myyntikoulutuksia.

Forum Virium teki myös omaa analyysia sensoridatasta, jonka pohjalta kirjoitettiin vertaisarvioitu konferenssipaperi, jossa pureuduttiin kolmeen taloyhtiöiden energiankulutusta nostavaan pääongelmaan. Laskennallinen 10-20% säästö todettiin realistiseksi. Lisäksi hankkeen jokaiselle taloyhtiölle annettiin omat suositukset jatkotoimenpiteiksi. 

HSY toteutti hankkeen aikana kaikille avoimen verkkokoulutusympäristön, Koutsin,  taloyhtiöiden energiankulutukseen liittyvistä aiheista. Verkkokurssin tarkoituksena on lisätä taloyhtiöiden valmiuksia parantaa oman kiinteistönsä energiatehokkuutta ja rohkaista suunnitelmalliseen kiinteistön ylläpitoon.

Hankkeen lopputuotoksena syntyi taloyhtiöille ja yrityksille tarkoitettu opas digitaalisen tiedon hallinnasta ja hyödyntämisestä asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiön dataopas sisältää tietoa mm. erilaisten mittaussensorien hyödyistä, erilaisista palveluista ja toimivista esimerkeistä sekä tiedon keräämisen, käsittelyn ja jakamisen käytännöistä. Oppaan yhteydessä julkaistiin myös tietosuojaliite taloyhtiöille sekä yrityskatalogi, jossa kerrottiin tehokkaamman datahyödyntämisen palveluja tarjoavista yrityksistä.

Hyödyt Helsingille

Datapohjainen lähestyminen mahdollistaa tarkemmat lähtötiedot taloyhtiöiden energiatehokkuudesta ja auttaa tekemään perustellumpia valintoja PTS-suunnittelun tueksi. Optimaalisesti toimivat kiinteistöt vähentävät asumiseen liittyvää hiilijalanjälkeä.

Hankkeessa tuotettu materiaali antaa taloyhtiöille konkreettisia keinoja pienentää energiankulutusta ja lisää tietoisuutta datapohjaisista ratkaisuista hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017–2021 tavoitteena on hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä. Ilmastoviisaat Taloyhtiöt -hanke liittyy konkreettisesti tavoitteisiin.

Julkaisut

Hankkeen kotisivut ilmastoviisaat.fi

Taloyhtiön Dataopas – Näin valjastat mittaustiedon säästämään raha ja energiaa.

Taloyhtiön tietosuoja pähkinänkuoressa

Taloyhtiöille ratkaisuja tarjoavia yrityksiä – Taloyhtiön dataoppaan liite

Markkinaselvitys: Ilmastoviisaat palvelut taloyhtiöissä

Energiahukan riivaamasta taloyhtiöstä energiaviisauteen – löydä kustannussäästöjä ja vähennä päästöjä

Koutsi – Suosittu taloyhtiöiden energiaeksperttikurssi nyt myös verkkokoulutuksena

Green Building Councilin Ilmastoviisaat Taloyhtiöt -sivu
(Koulutusmateriaalit yrityksille, webinaarit, virtuaalimessut, työpajojen materiaalit)

Defining data-driven analytical methods on improving energy-efficiency in apartment buildings

Helsingin Ilmastoteot

Taloyhtiön dataopasta esittelevä video.

Mediassa

Helsingin Sanomat 22.11.2020
Moni maksaa asumisesta liikaa taloyhtiöiden turhan energiankulutuksen takia – näillä toimenpiteillä säästyy rahaa ja ympäristöä, Helsingin Sanomat 22.11.2020

Kauppalehti 23.5.2019
Säästöpotentiaalia on runsaasti – kerrostalojen energiankulutuksesta jopa kolmasosa menee hukaan

Smart Cities World 6.6.2019
Helsinki and Vantaa make old buildings smart

Helsingin Sanomat 3.9.2019
Uuden keksinnön väitetään karsivan jopa kolmanneksen kerrostalo­asukkaiden lämmityslaskusta 

Suomen Kiinteistölehti 11.6.2020
Taloyhtiöissä Miljardien liiketoimintamahdollisuudet ilmastoviisaille palveluille

Vuosaarilehti 3.6.2019
Iso taloyhtiö Vuosaaresta mukana energiansäästöohjelmassa

Kuva: Suomen Ilmakuva / Helsigin kaupungin materiaalipankki

Lisätietoja

Kuva

Lasse Sariola

puh. +358 50 438 1552
lasse.sariola(at)forumvirium.fi