Projektiesittely ---

Perille asti – älykkäitä liikkumisratkaisuja kaupunkeihin

Artikkelikuva: Projektiesittely

Perille asti -hankkeessa etsittiin älykkäitä liikkumisratkaisuja pääkaupunkiseudulla asukkaiden ja matkailijoiden käyttöön. Helsingissä uusien palvelujen kokeilut kohdistuivat Jätkäsaaren alueelle. Tavoitteena oli helpottaa ihmisten liikkumista ja parantaa alueen saavutettavuutta.

Tavoite

Perille asti -hankkeessa haettiin markkinalähtöisesti uusia älykkäitä liikkumisratkaisuja matkailijoiden, asukkaiden ja työssäkäyvien käyttöön. Tavoitteena oli helpottaa kohderyhmien liikkumista Helsingin Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella, Espoon Nuuksiossa, Rantaraitilla ja merellisissä kohteissa sekä Vantaan Aviapoliksen alueella.

Kaupungit etsivät uusia ratkaisuja yhteiskehittämisen keinoin liikkumispalveluja tuottavien yritysten, matkailualan yritysten, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimijoiden sekä palvelujen loppukäyttäjien kanssa.

Kesto, partnerit ja rahoitus

Perille asti -hanke sai rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa vuosina 2017–2019. Hankkeen toteuttavat Forum Virium Helsinki, Vantaan kaupunki, Espoo Marketing Oy, Aalto yliopisto, Metropolia ammattikorkeakoulu ja Demos Helsinki.

Kokonaisbudjetiltaan 1,9 miljoonan euron yhteishanketta koordinoi Vantaan kaupunki. Forum Virium Helsinki vastasi hankkeen koordinoinnista ja kokeilujen toteutuksesta Helsingissä. 

Projektin keskeiset saavutukset

Helsingissä toteutettiin yhteensä kahdeksan älykkään liikkumisen kokeilua, joista erityisesti peli- ja treenikyyti jäi toimivaksi palvelumalliksi kokeilujakson jälkeen.  Kokeilujen muut havainnot auttoivat kehittämään merellisiä palveluja, edistämään pyöräilyä, kokeilemaan uusia liikkumisen muotoja ja vähentämään liikenteen päästöjä. Lisäksi saatiin tuotettua kokeellista liikenteen dataa.

Kokeilut saivat paljon innostunutta palautetta ja kehitysehdotuksia. Vuoden 2018 kokeilut oli suunnattu matkailijoiden liikkumisen palvelujen kehittämiseen. Tuolloin kokeiltiin ääniopastettuja pyöräreittejä, älyparkkia yhteiskäyttöautoille Jätkäsaaren satamassa, “veneiden Uberia” sekä venekuljetusta Jätkäsaaresta Kauppatorille. Lue vuoden 2018 kokeiluista täältä.

Seuraavana vuonna kehitettiin jätkäsaarelaisten liikkumisen palveluja. Vuonna 2019 kokeiltiin ekologista kuormapyöräkuljetusta, yhteiskäyttöisten kuormapyörien verkostoa, jaettuja peli- ja treenikyytejä sekä turvallisuuta parantavaa suojatietä. Lue vuoden 2019 kokeiluista täältä.

Hankkeen aikana tiivistettiin asukasyhteistyötä ja asukkaat saivat osallistua älykkään liikkumisen palvelujen kehittämiseen. Forum Virium Helsinki osti kokeilut hankintana, kehitti nopeiden kokeilujen toimintaa ja tarjosi kokeilutukea yrityksille. Kokeiluhankinnan ohella Forum Virium Helsinki tarjosi yrityksille mahdollisuuden testata palvelujaan aidossa kaupunkiympäristössä. Perille asti -hanke myötävaikutti Jätkäsaari Mobility Labin perustamiseen, joka kokoaa yhteen Jätkäsaaren älykkään liikkumisen hankkeet ja asukasyhteistyön. Fiksujen liikkumisratkaisujen kehittäminen jatkuu Jätkäsaari Mobility Labissa.

Hyödyt Helsingille

Helsingin kaupunki sai uutta tietoa älykkään liikkumisen mahdollisuuksista ja ymmärrystä kokeilemisen esteistä. Hankkeen ansiosta kaupunki sai tarvittavan tiedon ja resurssit älykkään liikenteen nopeiden kokeilujen toteuttamiseen ja vahvisti osaamistaan sekä kokemustaan kokeilujen toteuttamisessa. Perille asti -hankkeen oppeja jalkautettiin tapaamalla kaupungin asiantuntijoita ja treenikyytien käyttöönottoon opastavalla julkaisuilla, joka on avoimesti kaikkien käytettävissä

Projektin materiaalit

Lataa treenikyytiopas tästä.

Projekti mediassa 

Helsingissä matkustetaan nyt jalkapalloharjoituksiin Islannin mallin mukaan, Helsingin Sanomat 24.1.2020

Veneiden Uber esittelyssä, Helsingin Sanomat, 27.8.2018

Perille asti -kokeilut 2019

 

Perille asti -kokeilut 2018

 

kuva: Jussi Hellsten/Visit Helsinki

Lisätietoja:

Kuva

Heli Ponto

puh. +358 40 501 5357
heli.ponto(at)forumvirium.fi