Projektiesittely ---

6Aika Avoin data ja rajapinnat – rajapintayhteistyöllä kohti laajempia markkinoita

Artikkelikuva: Projektiesittely

Suomen kuusi suurinta kaupunkia yhdistivät voimansa ja helpottivat avoimen datan hyödyntämistä.

Jotta avoimen datan käyttö kaupallisiin tarkoituksiin olisi mahdollisimman helppoa, kuutoskaupungit yhdenmukaistivat dataformaatteja ja rajapintoja kaupunkien välillä. Lisäksi kartoitettiin olemassa olevia standardeja, kehittäen ratkaisuja parhaiden käytäntöjen pohjalta.

Rajapintayhteistyö osa 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihanketta

Kuutoskaupunkien rajapintayhteistyö oli osa 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihanketta. Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu avasivat kärkihankkeessa yhdessä julkisia datojaan. Tavoitteena oli luoda datan avaamiselle yhteisiä toimintamalleja, avata harmonisoituja ohjelmointirajapintoja ja edesauttaa avoimen datan hyödyntämistä liiketoiminnassa. Työtä tehtiin eri kaupungeissa yhtä aikaa ja samalla tavalla. Työn tuloksena sekä kaupunkien että kaupunkien ja yritysten välinen yhteistyö lisääntyi merkittävästi. Kärkihankkeen päätyttyä datan avaaminen jatkui osana kaupunkien perustoimintaa.

Tampereen kaupunki oli kärkihankkeen päätoteuttaja, ja hanketta koordinoi Business Tampere. Osatoteutuksista vastasivat Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Oulun kaupunkien lisäksi Forum Virium Helsinki, Turku Science Park ja Varsinais-Suomen liitto. Hankeaika oli 1.7.2014–31.12.2017 ja kokonaisbudjetti 8 100 000 euroa.

Forum Virium Helsinki luotsasi osahankkeita

Forum Virium Helsinki vastaa 6Aika-rajapinta-osahankkeesta sekä Helsingin kaupungin avoin data -osahankkeen koordinoinnista ostopalveluna. Rajapinta-osahanke jatkoi kansallisesti CitySDK-hankkeessa tehtyä työtä. Helsingin avoin data -osahanke tuki Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla erityisesti Helsinki Region Infosharen toimintaa,

Lisää tuloksia ja materiaaleja: 6Aika-sivut, Avoin data -kärkihankkeen tulokset