Projektiesittely ---

6Aika Avoin data ja rajapinnat – rajapintayhteistyöllä kohti laajempia markkinoita

Artikkelikuva: Projektin esittely

Suomen kuusi suurinta kaupunkia yhdistävät voimansa ja helpottavat avoimen datan hyödyntämistä.

Tavoitteena on mahdollistaa uutta liiketoimintaa. Tämä tehdään yhteisten, harmonisoitujen ohjelmointirajapintojen (API) avulla. Kuka tahansa saa hyödyntää kaupunkien avaamaa dataa maksutta. Avoimet, yhtenäiset rajapinnat takaavat, että yhteen kaupunkiin luotu hyödyntämisratkaisu toimii myös muissa.

Rajapintayhteistyön pääkohderyhmänä ovat yritykset, joita kutsutaan mukaan kertomaan tarpeistaan ja toiveistaan, hyödyntämään kaupunkien avaamaa dataa sekä avaamaan omaa dataansa muiden käyttöön. Tavoitteena on saada aikaan tarvelähtöisiä ja ketteriä ratkaisuja ja innovaatioita. Hankkeessa tehtävissä päätöksissä otetaan huomioon yritysten tuomat näkemykset – esimerkiksi ensimmäisten rajapintojen valinnassa kuultiin yritysten toiveita.

Helpotetaan datan hyödyntämistä

Avointa dataa saa ja kannattaa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Jotta tämä olisi mahdollisimman helppoa, kuutoskaupungit yhdenmukaistavat dataformaatteja ja rajapintoja kaupunkien välillä. Lisäksi kartoitetaan olemassa olevat standardit, ja ratkaisut kehitetään parhaiden käytäntöjen pohjalta. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan myös standardien kehittämiseen.

Yhteistyönä luodaan myös kaupungeille yhteisiä toimintamalleja muun muassa rajapintojen avaamiseen ja hallintaan. Tulokset kootaan konkreettisiksi ohjeistuksiksi, toimintamalliesimerkeiksi ja työkalulistauksiksi.

Neljä ensimmäistä kuutoskaupungeissa yhtenäistettävää rajapintaa ovat palauterajapinta, päätösrajapinta, tapahtumarajapinta ja resurssienvarausrajapinta.

Kansainvälinen ulottuvuus

Kuutoskaupungit tekevät yhteistyötä kansainvälisten kaupunkiverkostojen kanssa. Rajapintahankkeessa muun muassa jatketaan CitySDK-hankkeessa tehtyä työtä. CitySDK-hankkeessa harmonisoitiin rajapintoja kahdeksassa eurooppalaisessa kaupungissa (Helsinki, Amsterdam, Manchester, Lissabon, Barcelona, Rooma, Lamia, Istanbul).

Kuutoskaupungit ovat yhtenä perustajajäsenenä Open & Agile Smart Cities -kaupunkiverkostossa, joka perustettiin maaliskuussa 2015. Kaupunkiverkoston tarkoituksena on edistää datapohjaista yhteistyötä, yhteentoimivia ratkaisuja, yritysten innovaatiotoimintaa ja älykkäiden palvelujen syntymistä. Verkostossa on mukana mm. kaupunkeja Suomesta, Tanskasta, Belgiasta, Espanjasta, Italiasta, Portugalista ja Brasiliasta.

Rajapintayhteistyö osa 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihanketta

Kuutoskaupunkien rajapintayhteistyö on osa 6Aika Avoin data ja rajapinnat -kärkihanketta. Kärkihankkeessa datan avaaminen tuodaan osaksi kuutoskaupunkien normaalia toimintaa ja tarjotaan kaupunkien tuottamaa dataa mahdollisimman laajasti kenen tahansa käyttöön. Rajapinta-osahankkeessa toteutetaan kaupunkien yhteisesti sopimia rajapinta-avauksia, tarjotaan referenssitoteutuksia sekä luodaan toimintaympäristöä datan tuottajien ja hyödyntäjien välille. Uusille kokeiluille ja palveluille kuutoskaupungit tarjoavat kiinnostavan testiympäristön.

Kärkihankkeen osatoteuttajat ovat Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea, Tampereen kaupunki, Oulun kaupunki, Espoon kaupunki, Turun kaupunki, Varsinais-Suomen liitto / Lounaispaikka, Turku Science Park, Forum Virium Helsinki, Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki.

Kärkihanke toteuttaa kuutoskaupunkien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu) yhteistä 6Aika-kaupunkistrategiaa.

Kolme vuotta, kuusi kaupunkia, 8 miljoonaa euroa

Avoin data -kärkihanke on käynnissä 1.7.2014–30.6.2017. Kärkihankkeen kokonaisbudjetti on 8,1 miljoonaa euroa ja se toteutetaan kuutoskaupunkien, Euroopan aluekehitysrahastojen ja työ- ja elinkeinoministeriön tuella. Päähanke jakautuu kaupunkikohtaisiin osahankkeisiin.

Forum Virium Helsinki luotsaa osahankkeita

Forum Virium Helsinki vastaa 6Aika-rajapinta-osahankkeesta sekä Helsingin kaupungin avoin data -osahankkeen koordinoinnista ostopalveluna. Rajapinta-osahanke jatkaa kansallisesti CitySDK-hankkeessa tehtyä työtä. Helsingin avoin data -osahanke tukee Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla erityisesti Helsinki Region Infoshare -palvelua, joka jatkaa toimintaansa normaalisti osana kaupunkien operatiivista toimintaa.

Forum Virium Helsingin 6Aika-hankesalkku

6Aika-kaupunkistrategiassa on kolme painopistettä: avoimet innovaatioalustat, avoin data ja rajapinnat sekä avoin osallisuus ja asiakkuus. Forum Virium Helsinki vastasi koko 6Aika-strategian valmistelusta kuutoskaupunkien kumppanina. Tällä hetkellä Forum Virium Helsinki vastaa rajapinta-osahankkeen ja Helsingin kaupungin avoin data -osahankkeen lisäksi 6Aika-strategian kansallisesta koordinoinnista sekä aktivointi-, verkostointi- ja viestintätehtävistä. Lisäksi Forum Virium Helsinki koordinoi Fiksu Kalasatama -hanketta, joka on yksi avoimet innovaatioalustat -teeman 6Aika-kärkihanke.

Lue lisää: www.6aika.fi

Avointa dataa saa ja kannattaa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Jotta tämä olisi mahdollisimman helppoa, kuutoskaupungit yhdenmukaistavat dataformaatteja ja rajapintoja kaupunkien välillä.

databusiness.fi

@databusinessfi


Yhteyshenkilöt

Kuva

Kaisa Sibelius

#databusiness #6aika #start-ups #SMEs #growthcompanies
Mobile: +358 40 570 1317
kaisa.sibelius(at)forumvirium.fi