Projektiesittely ---

CoHeWe – Hyvinvointipalveluiden yhteiskehittämistä

Artikkelikuva: Projektiesittely

Co-created Health and Wellbeing – CoHeWe-hanke edisti yritysten yhteistyötä kaupunkien kanssa ja mahdollisti uusien, asiakaslähtöisten sosiaali-, hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittämisen ja käyttöönoton.

Helsingissä projektin innovaatiot auttoivat vähentämään muistisairaiden lääkitystä ja koronaviruksen testausta puhalluslaitteella.

Hankkeessa parannettiin yhteiskehittämisen toimintatapoja kaupunkien olemassa olevien kehittämisalustojen ja toimintamallien pohjalta. Kehittämistyön perustana toimivat kuntalaisten ja hoitotyön ammattilaisten tarpeet, joista jalostettiin uusia palveluita yhteiskehittämällä ja matalan kynnyksen kokeiluilla.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • CoHeWen kaupungit Helsinki, Tampere, Oulu ja Vantaa yhteiskehittivät noin 35 uutta palvelua tai niiden aihiota yritysten, hoitotyön ammattilaisten ja kaupunkilaisten kanssa. Hankkeessa tiivistettiin kaupunkien yritysyhteistyötä ja kokeilemisen kulttuuria terveys- ja hyvinvointisektorilla. Hankkeessa olivat mukana Tampereen yliopistollinen sairaala, Tampereen kaupunki, Forum Virium Helsinki, Vantaan kaupunki, Oulun kaupunki, Oulun yliopisto ja Laurea-ammattikorkeakoulu.
  • Hanke toteutettiin vuosina 2019–2020.
  • Budjetti oli 1 894 253 euroa. 6Aika-hankkeen rahoitti Uudenmaan liitto. 

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium auttoi pilotoimaan muun muassa koronaviruksen puhallustestiä, multisensorista aistihuonetta ja ruoanjakelurobottia. Helsingissä hanketta koordinoi Forum Virium Helsinki ja kokeilut toteutettiin yhteistyössä Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Hankkeessa Forum Virium rakensiuutta yhteistyötä teemaan liittyvien yritysten, muun muassa tekoälyratkaisuja tarjoavien startup-yritysten, ja kaupungin toimijoiden välille.

Hyödyt Helsingille

CoHeWe mahdollisti uusien innovatiivisten hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien tuotteiden ja palveluiden käyttöönottoa. Samalla tarjottiin kuntalaisille yhä laadukkaampia ja älykkäämpiä palvelumuotoja oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja parantamiseen. Mukana olleet yritykset saivat arvokasta tutkimus- ja kehittämistietoa.

Keskeiset saavutukset

CoHeWe-hanke tarjosi yrityksille kaupunkeja kehitysalustana tuotteiden ja palveluiden validointiin. Hankkeen avulla yritykset saivat ensikäden tietoa kehitystarpeista. Yhdessä ammattilaisten kanssa yhteiskehitetyt palvelut luovat uusia ja yhä parempia palveluita kuntalaisille. Yritysten kanssa yhteiskehittämällä tehdyt palvelukokeilut yhtenäistettiin neljän kaupungin kesken, mikä auttoi yritysten palvelujen skaalautumista kansallisesti. 

Hankkeen avulla välillisesti myös valmistettiin kaupunkia ja sote-toimijoita tulevaisuuden palvelutuotannon kehittämiseen, investointeihin ja hankintoihin. Hankkeen aikana pyrittiin välillisesti myös laajentamaan eri kaupungin palveluntuottajien ymmärrystä valittujen teknologioiden, erityisesti tekoälyteknologioiden, hyödynnettävyydestä.

Materiaalit

Hanke mediassa