Projektiesittely ---

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt

Artikkelikuva: Projektiesittely

6Aika-hanke Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt vahvisti liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka kehittävät oppimiseen sekä älykkäisiin fyysisiin ja virtuaalisiin oppimisympäristöihin liittyviä palveluja, tuotteita ja teknologioita. Toisena keskeisenä tavoitteena hanke edisti käyttäjälähtöisten ja yritysten kehittämistoimille avoimien oppimisympäristöjen kehittymistä kaupungeissa. Helsingin osahanke toteutti toimintamallin, jonka avulla koulut voivat nostaa esille tarpeitaan ja haastaa yrityksiä vastaamaan niihin.

Kesto, partnerit ja rahoitus

Projektin rahoitti Uudenmaan liitto. Kokonaisbudjetti oli noin 5,4 miljoonaa euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus oli noin 350 000 euroa. Projekti kesti syyskuusta 2017 marraskuuhun 2020. 

Projektin pääkoordinaattorina toimi Helsingin kaupunki. Hankkeessa olivat mukana kuutoskaupungeista Helsinki, Espoo, Turku, Tampere ja Oulu, ammattikorkeakoulut Turusta, Tampereelta ja Oulusta sekä Forum Virium Helsinki.

Hankkeen keskeiset saavutukset

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke vauhditti koko toimialan kehittymistä. Se lisäsi yritysten osaamista ja ymmärrystä toimintaympäristöstä sekä tuki yritysten tuotekehitystä ja uusia kumppanuuksia. Hankkeen toiminnassa oli mukana noin 300 yritystä. Siinä tehtiin kaikkiaan noin 200 kokeilua. Kokeilujen kattoteemoina olivat:

  • virtuaaliset oppimisympäristöt ja lisätty todellisuus
  • digitaaliset työkalut ja uudet teknologiat (esim. Internet of Things ja digitaaliset oppimisympäristöt)
  • koko kaupunki oppimisympäristönä
  • oppimis- ja koulutusanalytiikka
  • fyysiset kohteet älykkäinä ja kestävinä oppimisympäristöinä
  • tuote- ja palvelukehitysympäristöt ja TKI-infra.

Yrityksille järjestettiin myös erilaisia tilaisuuksia, kuten valmennuksia sekä vienninedistämismatkat Britanniaan (Lontoo) ja Yhdysvaltoihin (Piilaakso).

Hanke kehitti, kuvasi ja testasi oppimisympäristöjen yhteiskehittämiseen liittyvät yhteiset toimintamallit. Kokeilut hankkeessa tehtiin seuraavilla toimintamalleilla: ohjelmamuotoiset haastekierrokset, yritysten tarpeisiin perustuvat kokeilut ja yksittäiset innovaatiokilpailut.

Malleja kehitettiin ja arvioitiin systemaattisesti hankkeen ajan. Niiden pohjalta rakennettiin yhteinen yhteiskehittämisen viitekehys ja laadittiin yhteinen opas yhteiskehittämiseen opetussektorilla.

Kaupungit avasivat hankkeessa oppimisympäristöjä, ja laajemmin koko kaupunkiympäristöä yrityksille käyttäjälähtöistä yhteiskehittämistä varten. Yrityksillä ei ole ollut tarjolla tähän aiemmin mahdollisuuksia yhtä systemaattisesti. Kokeiluja tehtiin päiväkodeissa, peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Hankkeessa kehitettiin myös virtuaalisia oppimisympäristöjä
.

Hyödyt Helsingille

Hankkeen toiminta jatkuu Helsingissä osana kaupungin strategista toimintaa. Helsingin tavoitteena on olla maailman vaikuttavin paikka oppia sekä olla samalla yksi Euroopan houkuttelevimmista sijainneista innovatiivisille nuorille kasvuyrityksille. Tätä tavoitetta tukee Helsingin kaupungin toiminta, jossa koko kaupunkia ja sen opetussektoria kehitetään kokeilualustana. Edtech on teemana Testbed Helsinki -sivustolla, jonne on koottu kaupungin kokeilualustat.

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeessa tehty työ pohjusti Helsinki Education Hub -innovaatiokeskuksen perustamista. Helsinki edistää Education Hub pääkaupunkiseudun EdTech-yritysten liiketoiminta-, kansainvälistämis- ja kaupallistamisosaamista. Lisäksi tavoitteena on kansainvälistää oppimisen kokeilualustan eli Edtech Testbedin toimintaa. Siinä yritykset pääsevät kehittämään ratkaisujaan yhdessä opettajien, oppijoiden sekä pääkaupunkiseudun tutkimus-, kehittämis- ja innavaatiotoimijoiden kanssa. Hubin kautta myös sijoittajat voivat löytää helpommin oppimis- ja koulutusalan potentiaalisia kasvuyrityksiä Helsingistä. Hubin toiminta luo myös kestäviä mahdollisuuksia oppimis- ja koulutusviennin edistämiseksi globaaleilla markkinoilla.

Julkaisut

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt – Loppujulkaisu

Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt – Opas yhteiskehittämiseen