Multisensorinen aistihuone tukee muistisairaiden ikäihmisten hoitoa

Artikkelikuva: Multisensorinen aistihuone tukee muistisairaiden ikäihmisten hoitoa

Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki on yhteistyössä Kustaankartanon Seniorikeskuksen, Helsingin Palvelukeskuksen ja OiOi Collective Oy:n kanssa toteuttanut digitaalisen ja multisensorisen aistihuoneen muistisairaiden ikäihmisten hoivan tueksi Kustaankartanon seniorikeskuksessa.

Tavoitteena parantaa muistisairaiden ikäihmisten elämänlaatua ja tutkia mahdollisuutta korvata lääkehoitoa rauhoittavilla elämyksillä.

Pitkäaikaishoidossa olevista vanhuksista kolme neljästä sairastaa muistisairautta. Muistisairauteen liittyy usein levottomuutta sekä nopeutuvaa fyysistä rappeutumista, jota on mahdollista hidastaa liikunnalla ja virikkeillä. Hoitohenkilökunnan resurssit ovat kuitenkin rajallisia ja muistisairaan asiakkaan ulkoilu ei aina ole mahdollista, kun asiakas sitä toivoisi. 

“Multisensorisella aistihuoneella pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme elämyksiä, jotka he voivat kokea, kun se heille parhaiten sopii”, Kustaankartanon seniorikeskuksen osastonhoitaja Jaana Pilvinen sanoo. 

Virtuaalimatkalle tunturin laelle rauhoittaa

Aistihuoneessa muistisairas ikäihminen voi virtuaalisovelluksen avulla istua tunturin laella ja kuunnella lintujen lauluja, kävellä Pariisin kaduilla tai harjoittaa muistiaan pelien avulla, riippumatta hoitajien aikatauluista. 

“Aistihuone tuo virkistystä ja vaihtelua, siellä voi sukeltaa seikkailuun, nauttia luonnon kauneudesta ja rauhasta tai heittäytyä hassuttelemaan, maalaamaan taidetta tai leikkimään sadepisaroilla. Aistihuone tuo valtaisan valikoiman erilaisia mahdollisuuksia löytää ilon aiheita, hymyä ja onnistumisia, herättää muistoja ja rauhoittaa mieltä. Vastaavaa huonetta ei löydy muualta Pohjoismaista ja se on herättänyt kovasti kansainvälistä kiinnostusta” Pilvinen sanoo.

Aistihuone koostuu sekä aidoista luonnon elementeistä kuten sammalseinästä, heinäpaalista, koivujen rungoista ja solisevasta vedestä sekä modernista teknologiasta, jossa yksi tilan seinistä muuttuu digitaalisen sisällön mukaan. Digitaalisesta teknologiasta hankkeessa on vastannut vuorovaikutteisia digitaalisia installaatioita tiloihin tekevä OiOi Collective Oy.

”Meillä oli jo käytännön kokemusta siitä, että virtuaaliluontotuotteemme vaikuttaa positiivisesti rentoutumiseen, palautumiseen ja stressitasojen laskuun. Myös tuoreet tutkimukset tukevat tätä vaikutusta. Parasta on ollut nähdä, että aistihuone on aidosti merkityksellinen palvelutalon asukkaille ja myös henkilökunnalle työssä jaksamisen kannalta. Tämä on myös malliesimerkki siitä, miten jo olemassaolevia tiloja voidaan helposti muuttaa elämyksellisiksi. On ollut hienoa päästä mukaan tähän kokeiluun”, kertoo OiOin toinen perustaja Sami Kämppi.

Vähentääkö aistihuone lääkityksen tarvetta?

Kevään 2020 aikana Kustaankartano tutkii, pystyykö aistihuone vähentämään muistisairaudesta johtuvaa ahdistusta siinä määrin, että lääkemääriä olisi mahdollisuus vähentää. Kun hoitohenkilökunta huomaa asiakkaan muuttuvan levottomaksi tai ahdistuneeksi henkilökunta voi viedä hänet aistihuoneeseen, jossa hän voi istua terapiatuolissa omassa mielimaisemassaan. 

“Viitteitä menetelmän toimivuudesta voidaan jo nyt havaita. Henkilökunta on myös kokenut aistihuoneen rentouttavaksi ja iloa tuovaksi. Aistihuone näyttää tuovan lisää hyvinvointia työpäiviin, mikä on erittäin merkittävä asia tänä päivänä, kun hoitohenkilökunnan vähyydestä käydään kovasti keskustelua ja pyritään lisäämään keinoja jaksamiseen”, Jaana Pilvinen sanoo

Aistihuone hankkeen mahdollistajana on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki ja 6Aika-ohjelmaan kuuluva Co-created Health and wellbeing (CoHeWe) -hanke. Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta, jota kanavoi Uudenmaan liitto. 

“Väestörakenne ja siitä syntyvät haasteet sosiaali- ja terveyssektorilla saavat meidät suuntaamaan katseemme uusiin teknologioihin. CoHeWe:n kaltaisilla hankkeilla pyrimme nopeuttamaan uusien koneälyyn ja robotiikkaan tukeutuvien tuotteiden ja palveluiden kokeilua ja käyttöönottoa meidän jokaisen hyödyksi. Samalla tuemme ja luomme mahdollisuuksia sille valtavalle teknologiselle osaamiselle, jota suomalaisilta yrityksiltä löytyy”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Peeter Lange Forum Virium Helsingistä.

Lisätietoja

Kuva

Peeter Lange

#CoHeWe
puh. +358 40 353 0243
peeter.lange(at)forumvirium.fi

Kuva

6aika-eu-vipuvoimaa-uudenmaan-banneri

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös