Projektiesittely ---

Suihkurobotti tukemaan itsenäistä asumista

Artikkelikuva: Projektiesittely

Helsinkiläisessä Kustaankartanon seniorikeskuksessa kokeiltiin, miten robotiikkaa hyödyntävä suihkuinnovaatio voisi auttaa liikuntarajoitteisia asiakkaita ja tukea heidän kykyään elää itsenäistä arkea. Syksyllä 2020 Kustaankartanossa testattiin kahta suihkurobottia, jotka asennettiin asiakkaiden kylpyhuoneisiin. 

Tavoite

Syksyllä 2020 testattiin Kustaankartanon seniorikeskuksessa FREJA:ksi ristittyä suihkurobottia. Se on eräänlainen älykäs suihkukaappi, johon asiakas ohjataan liikkuvan suihkutuolin avustuksella. Asiakkaan istuessa suihkutuolissa hän voi säädellä suihkun toimintoja käsikäyttöisellä kaukosäätimellä, jolla voi ohjata muun muassa suihkujen suuntaa, voimakkuutta ja veden lämpötilaa. Tavoitteena oli, että testijakson aikana suihkua kokeilee 4–6 asiakasta.

Suihkuratkaisun on kehittänyt ruotsalainen Robotics Care, joka on viime vuonna testannut laitoskäyttöön kehitettyä ja toiminnoiltaan vastaavaa suihkurobottia Ruotsissa. Nyt testattava FREJA-suihkurobotti on tarkoitettu normaaliin kotikäyttöön ja sitä testataan sekä Ruotsissa että Suomessa. 

Kesto, kumppanit ja rahoitus 

  • Hankkeen kesto tammikuu–joulukuu 2020
  • Projektin kokonaisbudjetti on 592 500 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 102 500 euroa
  • Projektia rahoittaa EIT Digital ja Helsingin kaupungin osatoteutusta tukee Helsingin kaupunki 
  • Projektin koordinaattori on ruotsalainen Robotics Care AB
  • Projektin partnerina on Forum Virium Helsingin lisäksi ruotsalainen Nordic Electronic Partner 
  • Kustaankartanon seniorikeskus on mukana subgrant-sopimuksella

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki vastasi Kustaankartanossa toteutettavasta pilotoinnista sekä palautteen keräämisestä ja analysoinnista. Kokeilun aikana haastateltiin sekä hoitohenkilökuntaa että fysio- ja toimintaterapeutteja. Asiakkaiden lisäksi kerättiin palautetta kotihoidon henkilökunnalta syvällisemmän tietämyksen saamiseksi FREJA-suihkurobotin soveltuvuudesta kotihoidon tarpeisiin. Palautteen perusteella suihkurobottia kehitetään paremmin asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan tarpeita vastaavaksi ennen tuotteen tuomista markkinoille.

Hyödyt Helsingille

Kustaankartanolle kokeilu tuo tietämystä uusista teknologioista ja antaa mahdollisuuden olla mukana tuotekehitysprosessissa. Lisäksi selvitettiin, miten suihkurobotti voisi keventää hoitajien työtaakkaa ja parantaa sekä työergonomiaa että -turvallisuutta.