Mitä valotutkat ovat ja kuinka niiden avulla voidaan kehittää älykaupunkia?

Artikkelikuva: Mitä valotutkat ovat ja kuinka niiden avulla voidaan kehittää älykaupunkia?

Valotutkien tuottama runsas data muuttaa kaupunkisuunnittelua, liikenteenhallintaa ja yleistä turvallisuutta maailmanlaajuisesti.

Valotutkat eli lidar-anturit (engl. light detection and ranging) ovat dynaamisessa teknisen kehityksen kaupungissa nousseet esiin keskeisinä työkaluina älykaupunkien kehityksessä. Näissä pitkälle kehittyneissä antureissa käytetään laservaloa etäisyyksien määrittämiseen ja monipuolisten kolmiulotteisten karttojen rakentamiseen.

Valotutkat autonomisissa ajoneuvoissa

Valotutkien käyttö autonomisissa ajoneuvoissa erottuu erityisen vaikuttavana kaikista valotutkien monista sovelluksista älykaupungeissa. Autonomisten autojen kyky hahmottaa ympäristönsä tarkasti ja turvallisesti perustuu pitkälti valotutkateknologiaan. Lähettämällä laserpulsseja ja mittaamalla, kuinka kauan valolta kestää palata, valotutkat tuottavat reaaliaikaista dataa, joka on ratkaisevan tärkeää autonomisten ajoneuvojen kyvylle hahmottaa esteitä ja noudattaa turvaetäisyyksiä ja liikennesääntöjä.

Kaupunkien ottaessa autonomisia ajoneuvoja käyttöön joukkoliikennejärjestelmissään valotutkateknologia on valmis keskeiseen tehtäväänsä niiden kalustojen turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamisessa.

Lue aiheesta lisää:

Helsingin innovatiivinen lähestymistapa

Yksi merkittävä esimerkki on Helsingin kokeilu, jossa on yhteistyössä yritysten kanssa asennettu valotutkia Helsingin keskustaan, Etelä- ja Pohjoisesplanadille. Alueelle on strategisesti sijoitettu kolme valotutkaa, jotka keräävät dataa alueella liikkuvista ajoneuvoista, polkupyöristä, sähköpotkulaudoista ja jalankulkijoista. Tämän reaaliaikaisen tiedon keräämisessä ja analysoinnissa kunnioitetaan ehdottomasti yksityisyyden suojaa.

Kokeilun puitteissa suoritettavan valotutkadatan analysoinnin tavoitteena on tutkia, millaisia mahdollisuuksia tarjoaa yksityiskohtaisen tiedon kerääminen liikkujien liikkumistottumuksista alueella. Tämä pitkälle kehittyneillä valotutkilla koottu data voisi auttaa parantamaan alueen turvallisuutta ja houkuttelevuutta.

Lue lisää:

Yksityiskohtaisten 3D-mallien luominen

Alueelle strategisesti sijoitetut valotutkat yhdistävät keräämänsä datan ja luovat sen pohjalta tarkkoja esityksiä esimerkiksi liikennevirran, mahdollisten vaarojen sekä jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen määrien kaltaisista tekijöistä. Valotutkat luovat yksityiskohtaisia kolmiulotteisia malleja ympäristöstä ja tarjoavat niiden kautta kattavan käsityksen siitä, miten eri tekijät, kuten vuodenajat, tapahtumat ja liikennejärjestelyt, vaikuttavat jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen liikkumistottumuksiin.

Tulevat vaikutukset ja yhteistyöavaukset

Valotutkilla kerätty data paitsi auttaa ymmärtämään nykyisiä skenaarioita myös avaa ovia parannuksille tulevaisuudessa. Helsingin hankkeen tavoitteena on tutkia, voidaanko tätä dataa analysoimalla parantaa liikkujien turvallisuutta ja pyöräilyn sujuvuutta sekä tehdä alueesta houkuttelevampi jalankulkijoille. On tärkeää huomata, että hanke keskittyy yksittäisten henkilöiden seuraamisen sijaan käyttäytymistapojen analysointiin anonyymisti ja kunnioittaa siten yksityisyyden suojaa.

Kuva: Jussi Knuuttila / Forum Virium Helsinki

Tilaa uutiskirje – älykaupunkiuutiset suoraan sähköpostiisi!

Haluatko pysyä ajan tasalla tulevaisuuden kaupunkiratkaisuista ja saada ensimmäisenä tiedon avautuvista kokeiluhauista ja innovaatiokilpailuista? Tilaa kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirjeemme!

Hidden
Hidden
Nimi(Pakollinen)
Annan suostumuksen henkilötietojen käsittelyn(Pakollinen)
Olen lukenut Forum Virium Helsingin tietosuojaselosteen ja annan suostumuksen henkilötietojeni käsittelyyn sen mukaisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).

Lisätietoa

Projektipäällikkö Eero Jalo

Eero Jalo
Projektipäällikkö
+358 40 501 3223
eero.jalo@forumvirium.fi

Lue myös