Forum Virium Helsinki tutkii Esplanadin vetovoimaa valotutkien avulla

Artikkelikuva: Forum Virium Helsinki tutkii Esplanadin vetovoimaa valotutkien avulla

Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium tutkii liikennekäyttäytymistä Esplanadilla katujen uudelleenjärjestelyn aikana.

Helsingin kaupungin kesällä 2023 aloittamassa kokeilussa Etelä- ja Pohjois-Esplanadin kaksi autokaistaa on muutettu kevyen liikenteen väyliksi ja oleskelutiloiksi tuomalla tilalle lisää istuskelupaikkoja, kasveja ja uusi pyörätie. Tavoitteena on ollut varata aiempaa enemmän tilaa kävelylle, pyöräilylle ja oleskelulle. Kokeilu jatkuu vuoden 2024 loppuun asti.

Forum Virium Helsinki ja belgialaisyritys Flow Analytics keräävät ja analysoivat yhteistyössä tietoa Esplanadin liikennöinnistä uudelleenjärjestelyn aikana. Kokeilun tarkoituksena on selvittää ennen kaikkea, minkälaista tietoa alueen liikkumisesta voidaan saada valotutkien avulla ja voitaisiinko tätä tietoa seuraavassa vaiheessa hyödyntää alueen turvallisuuden ja vetovoiman parantamisessa.

Alueelle sijoitetut kolme valotutkaa keräävät parhaillaan tietoa alueella liikkuvista ajoneuvoista, pyöristä, sähköpotkulaudoista ja jalankulkijoista. Kun tutkat yhdistävät tietonsa, saadaan tarkka kuva esimerkiksi alueen ajoreiteistä, vaaratilanteista sekä jalankulkijoiden ja kevyen liikenteen määristä. Valotutkakokeilu jatkuu kevääseen 2024 asti.

Valotutkista apua liikenneturvallisuuden parantamiseen

Forum Viriumin vanhempi asiantuntija Pekka Koponen toteaa, että vaikka liikennelaskurit ovat jo tuttu teknologia ajoneuvojen määrien laskemisessa, tarjoavat valotutkat uuden tarkemman tavan saada tietoa myös jalankulkijoista, pyöräilijöistä ja sähköpotkulautailijoista. 

”Kevyen liikenteen seuranta tarjoaa arvokasta tietoa paitsi liikkujien määrästä myös reiteistä ja erityisesti siitä, miten alueella liikkuminen muuttuu kahden kaistan uudelleenjärjestelyn aikana. Tekniikka keskittyy anonyymiin käyttäytymisanalyysiin yksilöiden sijaan. Henkilöihin yhdistettäviä tietoja emme kerää lainkaan.”

Koposen mukaan Esplanadilla kerätty data auttaa ymmärtämään, kuinka eri vuodenaikojen, tapahtumien ja liikennejärjestelyiden vaikutukset näkyvät kevyen liikenteen määrissä ja reittivalinnoissa. Valotutkien avulla voidaan tarkkailla myös läheltä piti -tilanteita ja pysähdyksiä. 

Seuraavaksi Forum Virium Helsinki tulee tutkimaan, voidaanko dataa analysoimalla parantaa esimerkiksi liikkujien turvallisuutta, pyöräilyn sujuvuutta tai alueen houkuttelevuutta jalankulkijoille.

Valotutkat luovat ympäristöstä kolmiulotteisia malleja

LiDAR-, eli light radar -valotutkateknologian perusperiaate on suoraviivainen. Tutka lähettää laservalopulssin ympäristöönsä, ja kun valo kohtaa erilaisia pintoja, se heijastuu takaisin. Lidar-laitteisto mittaa heijastuneiden valonsäteiden aiheuttamat signaalit, ja näin voidaan luoda tarkkoja kolmiulotteisia malleja ympäröivästä tilasta. 

Tutkien lähettämä valopulssi on ihmiselle näkymätöntä ja haitatonta. Reaaliaikaista tietoa liikennevirroista kerätään ja analysoidaan yksityisyydensuojaa kunnioittaen. 

Valotutkakokeilun toteuttaa Forum Virium Helsingin ja Business Helsingin yhteinen Mobility Lab Helsinki -hanke yhteistyössä belgialaisen Flow Analyticsin kanssa.

Kuva: Jussi Knuuttila, Forum Virium Helsinki

Lisätietoa

Vanhempi asiantuntija Pekka Koponen

Pekka Koponen
Vanhempi asiantuntija
+358 40 501 7114
pekka.koponen@forumvirium.fi

Projektipäällikkö Jussi Knuuttila

Jussi Knuuttila
Projektipäällikkö
+358 40 671 4200
jussi.knuuttila@forumvirium.fi

Lue myös