Mobility Lab Helsingin kokeiluhaku: Tarjoa ratkaisua älykkääseen pyöräpysäköintiin 6.5. mennessä

Artikkelikuva: Mobility Lab Helsingin kokeiluhaku: Tarjoa ratkaisua älykkääseen pyöräpysäköintiin 6.5. mennessä

Mobility Lab Helsinki -hanke vauhdittaa yritysten uuden liiketoiminnan, tuotteiden ja palvelujen syntyä edistämällä uudenlaisten liikkumisen ja liikenteen palveluiden kehittymistä ja kokeilemista kaupungissa.

Mobility lab helsinki yhteistyölogot

Helsinkiläiset toivovat lisää varkauksilta ja ilkivallalta suojaavia laadukkaita ratkaisuja pyöräpysäköintiin. Forum Virium Helsingin ja Business Helsingin yhteishanke Mobility Lab Helsinki, yhdessä Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa, etsii kokeiluhaulla uusia ratkaisuja älykkäille ja turvallisille polkupyörien pysäköinneille metroasemien ja muiden liikenteen solmukohtien yhteyteen. Lisäksi kokeiluhaussa etsitään innovatiivisia ratkaisuja, joilla voidaan kerätä dataa pyörien pysäköinnistä tietopohjaisen päätöksenteon tueksi.

Haaste 1: Datankeruu pyöräpysäköinnistä

Tiedon kerääminen ja datan hallinta ovat oleellisia, jotta kaupunkilaisten tarpeita kyetään ymmärtämään paremmin pyöräpysäköintipalveluihin liittyen. Pysäköinti on olennainen osa pyöräinfrastruktuuria, mutta nykyisin pyöräpysäköinnistä ei juuri kerätä käyttödataa.

Kokeiluun haetaan ratkaisuja, joiden avulla on mahdollista kerätä ja seurata tietoja olemassa olevien pyöräpysäköintien käyttöasteesta ja kiertoasteesta. Lisäksi ratkaisun tulee tarjota tietojenhallinnan alustaratkaisu, jonka avulla dataa on mahdollista hallita.

Haasteeseen 1: Datankeruu pyöräpysäköinnistä haetaan 1–4 kokeilua. Tässä haasteessa yhden kokeilun enimmäiskustannus (= kattohinta) on 10.000 euroa, alv 0 %

Haaste 2: Turvallinen pyöräpysäköinti

Turvallinen ja laadukas pyöräpysäköinti vähentää varkauksia ja parantaa liikkumisen käyttökokemusta. Haemme innovatiivisia pyöräpysäköintitelineiden, -konttien tai muiden -moduleiden ratkaisuja.

Mitä haemme ratkaisulta:

  • Ratkaisu auttaa pyörän lukitsemista tai turvaamista ja pienentää riskiä varkaudesta tai ilkivallasta
  • Pysäköintiratkaisu on siirrettävissä, eli ei kiinteä rakenne
  • Ratkaisun tulee olla valmistettavissa myös suurempina sarjoina
  • Ratkaisun käyttö on maksutonta loppukäyttäjille, eli ei sisällä maksujärjestelmää
  • Ratkaisu sisältää datan keräämisen ja datan hallinnan (ks. Haaste 1)
  • Kaupunkikuvallisesti  ja muotoilullisesti korkeatasoinen
  • Käytettävyydeltään korkeatasoinen

Haasteeseen 2: Turvallinen pyöräpysäköinti haetaan 1–2 kokeilua. Tässä haasteessa yhden kokeilun enimmäiskustannus (= kattohinta) on 30.000 euroa, alv 0 %.

Kokeiluhaun budjetti ja infotilaisuus

Avoimella tarjouspyynnöllä etsitään 1–3 toimittajaa, jotka pystyvät vastaamaan edellä kuvattuihin tarpeisiin. Tarjoaja voi tarjota ratkaisua yhteen tai kumpaankin haasteeseen. 

Tarjouskilpailun kokonaisbudjetti on enintään 40.000 euroa, alv 0 %. Kokonaisbudjetti jakautuu kahteen haasteeseen siten, että Haasteen 1 kokonaisbudjetti on enintään 10.000 euroa, alv 0 % ja Haasteen 2 kokonaisbudjetti on enintään 30.000 euroa, alv 0 %.

Tarjouspyynnöt toimitetaan erillisillä lomakkeilla: Haasteen 1 tarjouslomake ja Haasteen 2 tarjouslomake.

Tarkemmat tiedot kokeiluhausta voit lukea Mobility Lab Helsingin sivustolta. Osallistu 6.5.2024 klo 16 mennessä!

Kokeiluhausta järjestetään infowebinaari 24.4. klo 13. Ilmoittaudu mukaan ja kysy lisää kokeiluhausta.

Kuva: Karolina Norteva

Lisätietoa

Projektipäällikkö Matias Oikari

Matias Oikari
Projektipäällikkö
+358 40 664 8877
matias.oikari@forumvirium.fi

Lue myös