Tarjouspyyntö: Sisällöntuotanto ja -toteutus digitaaliseen oppimisympäristöön – Kierrätysosaamisen vahvistaminen innovatiivisin menetelmin

Artikkelikuva: Tarjouspyyntö: Sisällöntuotanto ja -toteutus digitaaliseen oppimisympäristöön – Kierrätysosaamisen vahvistaminen innovatiivisin menetelmin

Forum Virium Helsinki pyytää palveluntarjoajilta tarjouksia hankinnasta, jonka tavoitteena on tukea ja parantaa erityisryhmiin kuuluvien kuluttajien muovien, pattereiden ja biojätteiden kierrätyssosaamista.

Tarjouspyyntö liittyy Euroopan unionin rahoittamaan TREASoURcE-projektiin, jolla pyritään tukemaan paikallisten ja alueellisten kiertotalousratkaisujen toteuttamista. Tarjouspyyntö on avoinna 5.4.2024 klo 17.00 asti.

Hankinnan kohde

Hankinta koskee kierrätysosaamisen vahvistamiseen tähtäävän opetusmateriaalin suunnittelua ja toteutusta. Materiaalin avulla halutaan opettaa kierrättämisen perusteet ja niiden soveltamista arjen kansalaistaitona kuntouttavan työtoiminnan ja vammaispalvelujen työtoiminnan asiakkaille.

Helsingin kaupungin tavoitteena on nostaa kotitalouksien kierrätysaste 60 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja vähentää sekajätteen määrää. Biojätteen lajittelun lisäämisellä on tavoitteen saavuttamiseen keskeinen merkitys.

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille henkilöille, jotka eivät työ- ja toimintakykynsä asettamien rajoitusten vuoksi voi osallistua julkisiin työvoimapalveluihin tai työhön ja sen tavoitteena parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä. Vammaispalvelujen työtoiminnan osalta toimijoina on kehitysvammaisia ja neurokirjolla olevia aikuisia, joiden toimintakyky ja tuen tarve vaihtelee paljon.

Tarjouspyyntö koskee digitaalista sisällöntuotantoa, johon sisältyvät tekstit ja visuaalisen materiaali.
Kokonaisuuteen voi tarvittaessa kuulua myös muuta materiaalia (esimerkiksi tulostettavaa), mikäli se edesauttaa viestin saavutettavuutta.

Sisällöntuotantoa tehdään yhdessä Työtoiminnan ja Vammaispalveluiden asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa.

Materiaalia tullaan käyttämään Moodle-ympäristössä (H5P-muoto), mutta itse oppimisympäristö eivät kuulu tähän tarjouspyyntöön. Tutustu Moodle-ympäristön teknisiin ominaisuuksiin: https://moodle.org/plugins/browse.php?list=set&id=88

Sisällön tulee olla

  • pedagogisesti toimivaa ja kohderyhmät huomioivaa kierrätysopastusta
  • toteutukseltaan innovatiivista ja interaktiivista
  • suomenkielistä
  • saavutettavaa (teksti tulee pystyä esittämään puheena)
  • selkokielistä
  • pelillistä ja visuaalista
  • itseopiskelumateriaaliksi soveltuvaa (esim. käytettävissä Työtoiminnan opetusmateriaalina,
    esim. 4 – 6 x 45 min oppimismodulia)
  • materiaalin tulee olla yhteensopivaa ja siirrettävissä Moodle-alustalle

Jätä tarjous 5.4. klo 17 mennessä

Tarjouspyyntö on avoinna 5.4.2024 klo 17.00 asti ja työ tehdään erikseen sovittavalla aikataululla 1.5.–31.10. välisenä aikana. 

Tarjouspyyntö kokonaisuudessaan ja liitteet löytyvät tästä linkistä. Tarjouksen voi esittää yksittäinen yritys tai yrityskonsortio. 

Mikäli olet kiinnostunut tarjouspyynnöstä, mutta kaipaat kumppania täydentämään osaamista, niin autamme sinua etsinnässä. Täytä lomake ja kerro mitä osaat ja mitä osaamista puuttuu. Lomake löytyy täältä.

Kiertotalousosaamisen asiantuntijoita haetaan kumppaneiksi tarjouspyyntöihin Kaksi yritystä etsii täydennystä konsortioihinsa kiertotalousasiantuntijoista. Ota yhteyttä kaisa.sibelius@forumvirium.fi niin välitän yhteystiedot. 

Kysymyksiä & vastauksia Käy myös tarkistamassa tarjouspyynnöstä esitettyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia tarjouspyyntösivulta_ https://fvh.io/treasource-tarjouspyynto

Tarjouspyyntö liittyy Euroopan unionin rahoittamaan TREASoURcE-projektiin, jolla pyritään tukemaan paikallisten ja alueellisten kiertotalousratkaisujen toteuttamista (https://treasource.eu/)

Kysymyksiä ja vastauksia

K: tuleeko tuotettavan materiaalin olla ainoastaan yhteensopiva Moodlen kanssa vai tuleeko materiaali tuottaa Moodlessa?
V: Annamme toimittajalle pääsyn Työtoiminnan Moodleen ja tarkoitus on, että työ tehdään suoraan sinne.

K: Tarvitaanko tutkimuslupa?
V: Kaupungin lakiosasto suosittaa tutkimuslupaa, koska kyse on erityisryhmistä ja toimittaja järjestää työpajoja joihin työtoiminnan asiakkaat henkilökohtaisesti osallistuvat. Lisäksi valittava toimittaja saa pääsyn oppimisympäristöön.

K: Voiko tilaaja harkita, että sopimukseen sovellettaisiin Konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013?
V: FVH:lla on oma sopimusmalli, joten lähtökohtana on käyttää sitä. Sopimusmalli, jota täydennetään tarvittaessa tarjouspyynnössä mainituilla ehdoilla on nähtävissä tarjouspyyntödokumenteissa.

K: Voidaanko konsultin vastuu rajata seuraavasti: Konsultti ei ole vastuussa välillisestä vahingosta ja konsultin vahingonkorvausvastuun yläraja on enintään toimeksiannon palkkion suuruinen?
V: Kyllä voidaan eli on siis enintään 30.000€.

K: Voidaanko laadittavassa sopimuksessa selvyyden vuoksi todeta, että tarjoaja ei vastaa aineistosta/materiaaleista muulle kuin tilaajalle eikä aineiston käyttämisestä muuhun kuin alkuperäiseen tarkoitukseensa?
V: Projektin rahoitusehtojen mukaisesti luotavaa konseptia ja sisältöä pitää olla mahdollisuus käyttää myöhemmin muissa vastaavissa yhteyksissä. Projekti tulee myöhemmässä vaiheessa lokalisoimaan sen vastaamaan Viron ja Norjan kierrätysohjeistuksia osana

K: Voiko tilaaja tarkemmin määritellä mitä tarjoajan tietoturvasuunnitelmassa tulee olla, kun tarjoaja ei itse tuota oppimisympäristö- tai muuta tietojärjestelmää?
V: Tietoturvasuunnitelmaa noudatetaan soveltuvin osin.

K: Voidaanko käyttää muita ohjelmistoja (esim. Adobe), jotka ovat yhteensopivia Moodlen kanssa?
V: Lähtökohtaisesti ei. Nyt haetaan ennen muuta materiaalia, jota voidaan myöhemmin päivittää ja muokata itse Moodlessa. Myöskään lisenssejä, joista aiheutuisi myöhemmin kuluja kaupungille ei tule käyttää.

K: Millaista visuaalista ilmettä halutaan? Pitääkö olla yhteneväinen muiden oppimisympäristön sisältöjen kanssa?
V: Tästä voidaan sopia erikseen. Halutessaan toimittaja voi käyttää olemassa olevia visuaalisia elementtejä.

K: Mitä tarkoitatte saavutettavuudella yleisesti?
V: Materiaalien tulee vastata yleisiä saavutettavuus kriteereitä. Erityisesti haluamme painottaa selkosuomea. Lisäksi voi olla tarkoituksenmukaista, että materiaalit voidaan myös tulostaa. Pelillisyys ja visuaalisuus eivät sinänsä liity saavutettavuuteen, mutta ne voivat edesauttaa oppimista ja sisällön omaksumista.

K: Voitteko tarkentaa mitä tarkoitatte pattereilla?
V: Tarkoitamme siis paristoja, joita kotitalouksissa käytetään.

K: Tarkoittaako tuo vaatimus sitä, että verkkokurssi toimii ruudunlukuohjelmalla tai että puheeseen on erillinen toiminto H5P:ssä?
V: Mitä vähemmän on toimittajariippuvaisia ratkaisuja, sitä parempi.

Kumppaneita haetaan

Tällä hetkellä kaksi yritystä etsii kumppania, jolla on asiantuntemusta kierrättämisestä. Jos olet kierrättämisen osaaja, niin ota yhteyttä kaisa.sibelius (at) forumvirium.fi.

ETSIMMETARJOAMME
HAKU 1

– Kierrätysasiantuntemus
– Moodle-osaaminen
– Sisällöntuotanto, teksti
– Sisällöntuotanto, visuaalinen
– Pedagoginen osaaminen
HAKU 2
– Kierrätysasiantuntemus– Moodle-osaaminen
– Sisällöntuotanto, teksti
– Sisällöntuotanto, visuaalinen
– Pedagoginen osaaminen

Lue lisää TREASoURcE-projektista.

Artikkelin kuva: Luisella Planeta LOVE PEACE, Pixabay

Lisätietoa

Projektipäällikkö Kaisa Sibelius

Kaisa Sibelius
Projektipäällikkö
+358 40 570 1317
kaisa.sibelius@forumvirium.fi

Lue myös