Projektiesittely ---

TREASoURcE – Kiertotalouden edistäminen ja systeemisen muutoksen toteuttaminen

Artikkelikuva: Projektiesittely

TREASoURcE-hanke pyrkii systeemiseen muutokseen kehittämällä uusia systeemisiä kiertotalousratkaisuja muovijätteen hyödyntämiselle, sähköautojen akkujen uusiokäytölle sekä biojätteelle ja -sivuvirroille kaupungeissa ja maakunnissa.

Tavoite

Yhdessä yritysten, yhteiskuntien (kuten asukkaiden, kuluttajien, yhteisöjen ja alueellisten toimijoiden) ja asiantuntijoiden kanssa toteutettavien systeemisten kiertotalousratkaisujen uskotaan lisäävän merkittävästi tuotteiden ja materiaalien kiertoa Pohjoismaissa ja Itämeren alueen maissa. 

TREASoURcE on osa Euroopan unionin Circular Cities and Regions Initiative -aloitetta (CCRI), jolla pyritään tukemaan paikallisten ja alueellisten kiertotalousratkaisujen toteuttamista.

Kesto, kumppanit ja rahoitus

  • Hankkeen kesto: 1.6.2022–31.5.2025
  • Koordinaattori: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
  • Konsortio: Konsortioon kuuluu 17 kumppania seitsemästä Euroopan maasta
  • Kumppanit: Kumppaniorganisaatioina on neljä tutkimus- ja teknologiaorganisaatiota tai yliopistoa: VTT, SINTEF, SDU, TalTech; seitsemän kaupunkia ja maakuntaa: Forum Virium Helsinki, EcoFellows Ltd, Business Tampere, Vikenin lääninhallitus, Fredrikstadin kunta, Tallinnan kaupunki, Tartun kaupunki; Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK; kaksi pientä ja keskisuurta yritystä: GreenDelta, CLIC Innovation; ja kolme teollista kumppania: Topsoe, Green Ideas Group ja ECO STOR
  • Rahoitus: 10 miljoonaa euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 636 250 euroa

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki johtaa monistaminen ja siirrettävät käytännöt -osakokonaisuutta ja vastaa monistamiskäsikirjan laatimisesta ja valveutunut kuluttaja -konseptin kehityksestä projektin lopputuloksina. 

Hyödyt Helsingille

TREASoURcE kokoaa yhteen eri sidosryhmiä, kuten yrityksiä, päättäjiä, kuluttajia ja paikallisia yhteisöjä, innovoimaan yhdessä poikkialaisesti maantieteellisten ja arvoketjujen muodostumiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

Hankkeessa testataan ja monistetaan erilaisia sidosryhmien osallistamiseen tähtääviä kokeiluja, joiden tavoitteena on parantaa raaka-aineiden lajittelua ja laatua sekä edistää kiertotaloustuotteiden pääsyä markkinoille. Kokeilut pitävät sisällään konkreettisia yhteistyötoimia, kuten työpajoja kuluttajille ja teollisille toimijoille. 

Hankkeen lopputulokset koostuvat systeemisten kiertotalousratkaisujen (kiertomuovit, akut sekä biojäte- ja sivuvirrat) osoitetuista ja monistettavista ympäristöllisistä, yhteiskunnallisista, taloudellisista ja poliittisista vaikutuksista Pohjoismaissa. Hanke tarjoaa uusia toteutustapoja kaupunkien kiertotaloustarpeisiin. 

Lisätietoja hankkeesta on saatavilla osoitteessa https://treasource.eu/

Artikkelin kuva: Shutterstock