Projektiesittely ---

Mobility Lab Helsinki on kokeilualusta älyliikenteen innovaatioille

Artikkelikuva: Projektiesittely

Mobility Lab Helsinki tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kehittää uusia ratkaisuja aidossa kaupunkiympäristössä yhdessä kaupungin, muiden yritysten, tutkimustahojen ja asukkaiden kanssa. Hanke keskittyy erityisesti datan ja digitaalisen kaksosen tehokkaampaan hyödyntämiseen, mutta kattaa myös muita älyliikenteen palveluja ja teknologioita.

Tavoite

Mobility Lab Helsingin tavoite on, että Helsinki on maailman paras paikka kokeilla uusia liikenteen ja liikkumisen palveluja ja teknologioita.

Kesto, partnerit, rahoittaja ja kokonaisbudjetti

  • Kesto: 1.1.2022-31.12.2024
  • Rahoittaja: Helsingin kaupungin innovaatiorahasto
  • Kokonaisbudjetti: 1 562 820 euroa (Forum Virium Helsingin osuus 1 104 360 euroa)

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsingin rooli on tukea käytännön kokeilujen ja pilottien toteuttamista – kehittämällä etenkin liikkumisen digitaalista kaksosta ja edistämällä liikenteeseen liittyvien tietoaineistojen hyödyntämistä. Forum Virium Helsinki varmistaa, että kokeilutoiminta tukee Helsingin kaupungin digikaksos-, tietomalli- ja datakehitystä ja edistää kokeiltujen ratkaisujen kansainvälistä skaalautumista.

Hyödyt Helsingille

Mobility Lab Helsinki tukee Helsingin kaupungin digitaalisen kaksosen ja tietomallien kehitystä, kaupungin ilmasto- ja datastrategian tavoitteiden saavuttamista sekä luo puitteet kehittää uusia innovatiivisia ratkaisuja kaupungin liikennehaasteisiin kokeilutoiminnan kautta.

Kuva: Mättö Media

Kuva