Kuinka liikenne tulee muuttumaan lähitulevaisuudessa? – Havaintoja ITS Lisbon 2023 -älyliikennemessuilta

Artikkelikuva: Kuinka liikenne tulee muuttumaan lähitulevaisuudessa? – Havaintoja ITS Lisbon 2023 -älyliikennemessuilta

Forum Virium Helsingin smart mobility -tiimi vieraili toukokuun lopulla älyliikennemessuilla Lissabonissa. Havaitsimme, että Suomi ja Helsinki ovat monella tapaa älyliikennekehityksen kärjessä.

Vuotuisten ITS (The Intelligent Transport Systems) -messujen teemana Lissabonissa oli Game changer, eli ne muutoksen tekijät, jotka todennäköisimmin tulevat vaikuttamaan liikenteen tulevaisuuteen. Tässä viisi tärkeintä havaintoamme ITS Lisbon 2023 -messuilta:

1. Datan yhdistäminen rakentaa liikkumisen digikaksosta

Digitaalisten kaksosten avulla liikenteen suunnittelu ja ohjaaminen helpottuu lähitulevaisuudessa huomattavasti. Simulaatiot kertovat muun muassa eri sääolosuhteiden vaikutuksesta ruuhkiin ja huoltotoimenpiteiden tarpeeseen ja jatkossa liikennevälineet voivat myös hyödyntää digikaksosten reaaliaikaista dataa.

Mikä sitten hidastaa digikaksosen kehitystä Euroopassa? Jotta digikaksosesta on hyötyä, on käyttöön saatava riittävästi erilaisia datalähteitä. Datan avaaminen vaatii luottamusta ja datan keruu ja käsittely standardoimista. Myös liikennemerkit tulisi standardoida yleiseurooppalaisiksi.

Vanhaa infrastruktuuria ei ole päivitetty uusinta teknologiaa varten, joten uudistaminen vaatisi lisää investointeja. Datan siirtäminen palvelimilta pilvipalveluihin säästäisi kustannuksia ja parantaisi samalla yksityisyydensuojaa.

Forum Virium Helsingin hankkeista erityisesti Liikkumisen digitaalinen kaksonen (LiiDi2) sekä Mobility Lab Helsinki testbedeineen, datakatalogeineen ja datanstandardointityökaluineen ovat paitsi uusimman älyliikennekehityksen ytimessä, myös kärjessä. Erityisesti pitkä kokemus digitaalisen kaksosen kehittämisestä tarjoaa Helsingin kaupungille ehdotonta asiantuntemusta ja kilpailuetua myös tulevaisuudessa.

2. Kaupunkiliikenne ja -logistiikka automatisoituu

Autonomiset kuljetusrobotit ovat tulleet jäädäkseen. Digilogistiikan arvo ymmärretään yritysten lisäksi paremmin myös kuluttajien parissa. Autonomiset liikennevälineet ovat nekin vakiinnuttamassa paikkaansa. ITS-messuilla esiteltiin uutuutena robottibussia, jollaisia Helsingissä on nähty jo vuosia sitten.

Kuljetusrobottien lisäksi konenäön ja -oppimisen kehitystä ovat kiihdyttäneet myös liikenteen ohjauksen tarpeet. Lissabonissa esiteltiin muun muassa liikenteen määrää seuraavia liikennevaloja.

Kaupunki-ilmailusta ei älyliikennekongressissa yllättäen puhuttu juuri lainkaan. Ainoa drooneja käsittelevän esityksen messuilla piti Forum Virium Helsingin AiRMOUR-hanke yhteistyökumppaneineen.

Pohjoismaisten älyliikennetoimijoiden Nordic+ -standilla kävi kova kuhina.

3. Euroopan raideyhteydet paranevat

Herald Ruijters Euroopan komissiosta painotti lehdistötilaisuudessa, että tarvitsemme yhä nopeampia ja toimivampia junayhteyksiä. Nykyinen Lissabon–Madrid-yhteys saataisiin hänen mukaansa lyhenemään nykyisestä yhdestätoista tunnista kolmeen.

Ruijters muistutti Ukrainan tilanteen osoittavan, ettemme voi koskaan laskea yhteyksiä vain lentoliikenteen varaan. Hän piti olennaisen tärkeänä, että Suomi ja Baltian maat saavat mahdollisimman pian suoran rautatieyhteyden Eurooppaan.

Lisäksi maata pitkin -matkoja tulisi voida ostaa yhtä helposti kuin lentoja: samaan tapaan kuin välilaskulliset lennot ostetaan yhdellä lipulla, tulisi voida ostaa vaihdollisia junalippuja Euroopan maasta toiseen. Multimodaalisuus toistui tapahtuman puheenvuoroissa useaan otteeseen. Tällä tarkoitetaan matkoja, joissa käytetään useita liikennemuotoja, kuten rautatieliikennettä ja linja-autoa.

ERTICO:n toimitusjohtaja Joost Vantomme jatkoi, että matkaketjut vaativat tiivistä Euroopan välistä yhteistyötä ja samaan matkalippuun tulisi voida yhdistää useita eri kulkuneuvoja junasta linja-autoon, sähköpyörään ja jopa sähköpotkulautaan. ITS-messujen järjestäjä ERTICO (European Road Transport Telematics Implementation Coordination) on Euroopan komission, liikenneministeriöiden ja yritysten perustama organisaatio ja eräänlainen älyliikennealan ajatushautomo.

4. Ilmastonmuutos johtaa yksityisautoilun vähentämiseen

Maata pitkin liikkumisen kehittäminen on älyliikenteen tärkeimpiä ilmastotekoja. Euroopan unionissa kaavaillaan kaupunkiliikenteen päästöttömyyttä vuoteen 2050 mennessä. Lähivuosina jokaiselta kaupungilta edellytetään tarkkaa vastuullisen kaupunkiliikkumisen suunnitelmaa.

Maata pitkin -yhteyksien ketjuttamista hidastavat tällä hetkellä paitsi avoimen datan puute myös eri liikkumismuotoja koskevat, toisistaan poikkeavat säädökset. Euroopan liikkumista koskeviin lakeihinkin tarvitaan siis yhdenmukaistusta.

Useiden kaupunkien keskusta-alueilla yksityisautoilu tullaan todennäköisesti joko kieltämään kokonaan, tai ainakin muuttamaan maksulliseksi. Vaihtoehtoja yksityisautoilulle tarjoavat muun muassa tilattavat robottiautot ja MaaS, eli mobility as a service, jonka pioneereja Forum Virium Helsinki on.

5. Kaupunkien ja yritysten välinen yhteistyö tiivistyy

Liikennekehityksen tärkeimpiä toimeenpanijoita ovat kaupungit. Keskusteluissa toistui moneen kertaan, kuinka Euroopan kaupungeilta tarvitaan nykyistä paljon enemmän yhteistyötä paitsi keskenään, myös yritysten kanssa. Lisäksi yhteistyökumppaneiden löydettävyyttä tulisi parantaa.

Forum Virium Helsingin kaltaisia voittoa tavoittelemattomia toimijoita, jotka yhdistävät tutkimuslaitoksia ja kaupunkeja, ei Euroopasta juuri löydy. Helsingillä olisi paljon tarjottavaa myös tämän kaltaisen yhteiskehittämisen ja innovaatiotoiminnan esille tuomisessa.

ITS Lisbon 2023 -tapahtuman järjestivät ERTICO – ITS Europe, Euroopan Komissio ja Lissabonin kaupunki. Messuilla kävi 2500 osallistujaa ja 80 näytteilleasettajaa 50 maasta.

Kuvat ja video: ITS Congresses

Tilaa uutiskirje – älykaupunkiuutiset suoraan sähköpostiisi!

Haluatko pysyä ajan tasalla tulevaisuuden kaupunkiratkaisuista ja saada ensimmäisenä tiedon avautuvista kokeiluhauista ja innovaatiokilpailuista? Tilaa kuusi kertaa vuodessa ilmestyvä uutiskirjeemme!

Hidden
Hidden
Nimi(Pakollinen)
Hyväksyn tietojeni tallentamisen(Pakollinen)
Olen lukenut Forum Virium Helsingin tietosuojaselosteen ja hyväksyn että henkilötietojani käsitellään sen mukaisesti. Lyhyesti: noudatamme EU:n GDPR-asetusta ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti.

Lue myös