Projektiesittely ---

LiiDi2 – Liikkumisen digitaalinen kaksonen avaa väylää uusille palveluille

Artikkelikuva: Projektiesittely

LiiDi2-hanke luo mallin liikkumisen digitaaliselle kaksoselle ja kehittää uusia menetelmiä datan keräämistä ja käyttöön saattamista varten.

Liikkumisen digitaalinen kaksonen kuvaa liikennettä, liikenneympäristöä ja -olosuhteita virtuaalisesti. Se yhdistää erilaisia tietolähteitä ja avaa mahdollisuuksia uusien palvelujen ja toimivan kaupungin kehittämiselle.

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa kaupunkien reagointikyvykkyyttä vastata liikkumisen ja liikenteen muutoshaasteisiin. Tämä tapahtuu

  • Luomalla malli liikkumisen digitaaliselle kaksoselle
  • Kehittämällä ja pilotoimalla uusia datankeruumenetelmiä
  • Kehittämällä ja pilotoimalla innovatiivisen hankinnan malli
  • Luomalla monitoimijaista vuoropuhelua
  • Mahdollistamalla uutta markkinapotentiaalia alan yrityksille sekä palveluratkaisuja maakunnan kaupungeille.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Hanke toteutetaan vuosina 2021–2023.
  • Hankkeen rahoitus on kokonaisuudessaan 871 363 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus on 588 738 euroa. Rahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), ja hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).
  • Hankkeen toteuttavat Forum Virium Helsinki ja Helsingin kaupungin liikelaitos Stara

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki koordinoi Liikkumisen digitaalinen kaksonen palveluiden mahdollistajana -hanke (LiiDi2), vastaa sen etenemisestä, toimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä tulosten jakamisesta.

Forum Viriumin puolelta keskeiset yhteyshenkilöt painotuksineen hankkeessa ovat:

Projektipäällikkö Helmi Tuori
puh.+358 40 617 5333 ja sähköposti: helmi.tuori@forumvirium.fi

Erityisasiantuntija Raimo Tengvall
Yritysyhteistyö ja -verkostot
puh.+358 40 629 7744 ja sähköposti: raimo.tengvall@forumvirium.fi

Tekninen asiantuntija Aaron Koskela
Kaupunkitekniikka ja datalähteet
puh. +358 44 500 1300 sähköposti: aaron.koskela@forumvirium.fi

Lisäksi Forum Virium Helsinki tukee Staraa innovatiivisen hankintamallin kehittämisessä.

Stara, projektipäällikkö Toni Liikamaa
Innovatiiviset hankinnat
puh. +358 405069704 sähköposti: toni.liikamaa@hel.fi

Hyödyt Helsingille

LiiDi2-hanke tukee Helsingin kaupungin digitaalisen kaksosen kokonaisuuden ja liikenteen tilannekuvan kehittämistä. LiiDi2:n ensisijaisen kohderyhmän muodostavat uusimaalaiset yritykset.

Hankkeessa tapahtuu

Hankekauden aikana järjestetään liikkumisen digitaalisen kaksosen määrittelyyn liittyviä työpajoja sekä verkostotilaisuuksia alan yrityksille kuin kaupungin sidosryhmille. Datalähteiden tunnistamisen, avaamisen ja käyttöönsaattamisen malleja testataan muun muassa hackathonissa sekä hankkeen avaamissa kokeiluhauissa. Ilmoitamme tässä tulevista tapahtumista, kun päivämäärät ovat tarkentuneet.

INFO/ 1.11.2022 Digital Twins Hackathonin avoin info

Info-webinaari järjestetään tiistaina 1.11. hybriditapahtumana kello 15.30–17.00 Maria01:sen Urban3-tilassa. Livestriimattu tilaisuus taltioitiin, tutustu videoon: https://youtu.be/TfNBZZgph-A

VERKOSTOTILAISUUS/ 8.11.2022 Digital Twins for built environment

Tilaisuus järjestetään tiistaina 8.11. kello 14.30 – 17 Maria01:sen Urban3-tilassa.

MESSUT/ 15.–17.11.2022 Smart City Expo World Congress Barcelona

Jos olet tulossa paikalle ja haluaisit tavata LiiDi2 -hankkeen edustajia, lähetä viestiä Helmi Tuorille, Toni Liikamaalle tai Aaron Koskelalle. Forum Viriumin asiantuntijoita on paikalla muistakin hankkeista ja välitämme mielellään yhteydenottopyynnöt myös eteenpäin. Tapahtuman sivuille.

VERKOSTOTILAISUUS/ 22.11.2022 Liikkumisen digitaalinen kaksonen

Esittelemme tilaisuudessa kahden hankkeen: LiiDi2:sen ja Mobility Labin valmisteleman dokumentin liikkumisen digitaalisen kaksosen nykytilasta. Keskustelun avaamiseksi mukana kokeiluesittelyjä sekä työpajaosuus, jossa paneudumme analyysin teemoihin jatkotyöstön pohjaksi. Tapahtuman sivulle

TAPAHTUMA/ 25.–27.11.2022 Digital Twins Hackathon – Building sustainable futures within the most functional City

Forum Virium Helsinki ja Stara järjestivät yhdessä Metropolian ammattikorkeakoulun kanssa Digital Twins Hackathon – Building sustainable futures within the most functional City -hackathonin Helsingissä 25.-27.11.2022. Kumppaniorganisaatiota olivat Urban Tech Helsinki, KiraHub sekä yrityksistä ABB ja Skanska. Hackathonin tuotannosta kanssamme vastasi Ultrahack.

Forum Virium Helsinki ja Stara tarjosivat LiiDi2-hankkeen puitteissa hackathoniin kaksi haastetta talvikunnossapidon ja kaupunkilogistiikan teemoista. Kiitämme tiimejä erinomaisista ratkaisuista, mentoreita paneutuvasta työotteesta ja tuomareita oikeamielisistä ratkaisuista. Lisää uutisessamme.

TAPAHTUMA/ 14.12.2022 LiiDi2-hankkeen kokeiluhakujen infotilaisuus

Järjestämme joulukuussa avautuvista kokeiluhauistamme infotilaisuuden, jota voi tulla seuraamaan joko paikan päälle Maria01:sen Urban3-tilaan tai seurata striiminä. Lisätietoa infosta

Kokeiluhakuinfon tallenne 14.12.2022 https://www.youtube.com/watch?v=vZoQEfs9U5g

Infon alussa esittäytyvät infon vetäjät: projektipäällikkö (FVH) Helmi Tuori, projektipäällikkö (Stara) Toni Liikamaa, tekninen asiantuntija Aaron Koskela (FVH), tuoteomistaja, työntutkija Miikka Koskela (Stara) ja erityisasiantuntija Raimo Tengvall (FVH).

Kokeiluhakuinfon esityskalvot

KOKEILUHAKU/ LiiDi2-hankkeen kokeilut valittu

Kokeiluhakujen tarjousten määräaika oli keskiviikko 18.1.2023. Kaikki kokeiluhakuihin liittyvä aineisto on koottu yhdelle sivulle, uusimpana päivityksenä 11.1.2023 määräaikaan tulleet kysymykset vastauksineen. Tutustu aineistoon

Kokeiluhakujen kokeilut valittiin 27.1.2023 mennessä, ja valituille yrityksille on ilmoitettu valinnasta. Forum Virium julkisti valitut yritykset sekä lyhyet kuvaukset kokeiluista sopimusten vahvistamisen jälkeen. Kokeiluhakuun valitut yritykset sekä kokeilutavoitteet

TAPAHTUMA/ 26.1.2023 HRI loves Developers: Liikkumisen digitaalisella kaksosella älykkääksi talvikaupungiksi

Järjestimme tammikuussa hackathon-tapahtuman jatkumona avoimen keskustelutilaisuuden talvikunnossapidon tuotantodatasta ja sen mahdollisista käyttötapauksista liikkumisen digitaalisen kaksosen kontekstissa. Lisätietoa tapahtumasta

Tutustu HRI-tapahtuman antiin ja tallenteeseen blogi-kirjoituksessamme.

MESSUT/ Väylät ja liikenne, 22.-23.3.2023 Hämeenlinna

LiiDi2-hankkeen asiantuntijat ovat mukana Väylä- ja liikennealan ammattilaisille suunnatussa Väylät ja liikenne -tapahtumassa Hämeenlinnassa. Tekninen asiantuntija Aaron Koskela pitää puheenvuoron torstaina 23.3. otsikolla: Liikkumisen digitaalinen kaksonen avaa väylää uusille palveluille, kello 14.30, Biorex 2-salissa. Johdantona aiheeseen Suomen tieyhdistyksen uusimman Tie & liikenne -lehden artikkeli: Liikkumisen digitaalinen kaksonen mullistaa liikenteen tilannekuvan

TAPAHTUMA/ 4.4.2023 Infotilaisuus data- ja liikennealan pk-yritysten rahoitusvaihtoehdoista

LiiDi2- ja Mobility Lab Helsinki -hankkeet järjestävät rahoitusinfo- ja verkostoitumistilaisuuden pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liikenteeseen ja dataan liittyvää liiketoimintaansa. Tarjoamme kiinnostavan tietopaketin ja keskustelua siitä, minkälaisia rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksia liikenteen ja datan saralla on olemassa. Ilmoittaudu tapahtumaan livenä tai etänä.

Liity postituslistallemme

Liikkumisen digitaalisen kaksosen postituslista auttaa sinua seuraamaan LiiDi2-hankkeen etenemistä kertomalla hankkeen ajankohtaisuuksista uutiskirjeessä. Ilmoitamme postituslistalla myös järjestämistämme tilaisuuksista, työpajoista ja tapahtumista, joihin toivotamme sinut tervetulleeksi.

Tapaa LiiDi2-asiantuntijoita

Hankkeeseen osallistuu monia Forum Virium Helsingin sekä Staran asiantuntijoita, jotka osallistuvat myös alan tapahtumiin. Esittelemme hanketta sekä ohjelmallisissa puheenvuoroissa että mielellään myös muiden osallistujien kanssa verkostoituessaan. Kerromme ohessa läsnöolostamme tapahtumissa, toivottavasti kohtaamme!

15.–17.11.2022 Smart City Expo World Congress
22.3.–23.3.2023 Väylät ja liikenne

Kuva: Jussi Hellsten/Helsinki Marketing