Projektiesittely ---

LiiDi2 – Liikkumisen digitaalinen kaksonen avaa väylää uusille palveluille

Artikkelikuva: Projektiesittely

LiiDi2-hankkeessa kehitimme liikkumisen digitaalisen kaksosen mallia ja uusia menetelmiä datan keräämistä ja käyttöön saattamista varten.

Liikkumisen digitaalinen kaksonen kuvaa liikennettä, liikenneympäristöä ja -olosuhteita virtuaalisesti. Se yhdistää erilaisia tietolähteitä ja avaa mahdollisuuksia uusien palvelujen ja toimivan kaupungin kehittämiselle.

Tulokset

LiiDi2-hankkeen hanketulokset, opit ja havainnot löytyvät projektipäällikkö Helmi Tuorin laatimasta dokumentista.

LiiDi2-hankkeen painopisteet
LiiDi2-hankkeen painopisteet

Tavoite

Hankkeen tavoitteena oli kasvattaa kaupunkien reagointikykyä liikkumisen ja liikenteen muutoshaasteisiin. Tämä tapahtui:

 • Luomalla malli liikkumisen digitaaliselle kaksoselle
 • Kehittämällä ja pilotoimalla uusia datankeruumenetelmiä
 • Kehittämällä ja pilotoimalla innovatiivisen hankinnan malli
 • Luomalla monitoimijaista vuoropuhelua
 • Mahdollistamalla uutta markkinapotentiaalia alan yrityksille sekä palveluratkaisuja maakunnan kaupungeille.

Kesto, partnerit ja rahoitus

 • Hanke toteutettiin 8/2021–8/2023.
 • Hankkeen rahoitus oli kokonaisuudessaan 871 363 euroa, josta Forum Virium Helsingin osuus oli 588 738 euroa. Rahoitus tuli Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR), ja hanketta rahoitti Uudenmaan liitto osana Euroopan unionin covid-19-pandemiatoimia (REACT-EU).
 • Hankkeen toteuttivat Forum Virium Helsinki ja Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki koordinoi Liikkumisen digitaalinen kaksonen palveluiden mahdollistajana -hanketta (LiiDi2), vastasi sen etenemisestä, toimenpiteiden suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä tulosten jakamisesta.

Forum Viriumin puolelta keskeiset yhteyshenkilöt painotuksineen hankkeessa olivat:

 • Projektipäällikkö Helmi Tuori
 • Data- ja analytiikka-asiantuntija Johan Lindqvist ja
 • Erityisasiantuntija Raimo Tengvall (yritysyhteistyö ja -verkostot): puh.+358 40 629 7744 ja sähköposti: raimo.tengvall@forumvirium.fi

Lisäksi Forum Virium Helsinki tuki Staraa innovatiivisen hankintamallin kehittämisessä.

Stara, projektipäällikkö Toni Liikamaa (innovatiiviset hankinnat): puh. +358 405069704 ja sähköposti: toni.liikamaa@hel.fi

Hyödyt Helsingille

LiiDi2-hanke tuki Helsingin kaupungin digitaalisen kaksosen kokonaisuuden ja liikenteen tilannekuvan kehittämistä. LiiDi2:n ensisijaisen kohderyhmän muodostivat uusimaalaiset yritykset.

Liity digitaalisen kaksosen postituslistalle

Liikkumisen digitaalisen kaksosen postituslista auttaa sinua seuraamaan LiiDi2-hankkeen etenemistä kertomalla hankkeen ajankohtaisuuksista uutiskirjeessä. LiiDi2-hankkeen päätyttyä listan viestintä painottuu toisten liikkumisen digikaksoshankkeiden viestintään eli listalla kannattaa pysyä.

Hankkeen tapahtumia

Hankekauden aikana järjestettiin liikkumisen digitaalisen kaksosen määrittelyyn liittyviä työpajoja ja verkostotilaisuuksia alan yrityksille ja kaupungin sidosryhmille. Datalähteiden tunnistamisen, avaamisen ja käyttöönsaattamisen malleja testattiin muun muassa hackathonissa sekä hankkeen avaamissa kokeiluhauissa.

INFO/ 1.11.2022 Digital Twins Hackathonin avoin info

Info-webinaari taltioitiin, tutustu videoon: https://youtu.be/TfNBZZgph-A

VERKOSTOTILAISUUS/ 8.11.2022 Digital Twins for built environment

MESSUT/ 15.–17.11.2022 Smart City Expo World Congress Barcelona

VERKOSTOTILAISUUS/ 22.11.2022 Liikkumisen digitaalinen kaksonen

Esittelimme tilaisuudessa kahden hankkeen: LiiDi2:sen ja Mobility Labin valmisteleman dokumentin liikkumisen digitaalisen kaksosen nykytilasta. Keskustelun avaamiseksi mukana kokeiluesittelyjä sekä työpajaosuus, jossa paneudumme analyysin teemoihin jatkotyöstön pohjaksi. Tapahtuman sivulle

TAPAHTUMA/ 25.–27.11.2022 Digital Twins Hackathon – Building sustainable futures within the most functional City

Forum Virium Helsinki ja Stara järjestivät yhdessä Metropolian ammattikorkeakoulun kanssa Digital Twins Hackathon – Building sustainable futures within the most functional City -hackathonin Helsingissä 25.-27.11.2022. Kumppaniorganisaatiota olivat Urban Tech Helsinki, KiraHub sekä yrityksistä ABB ja Skanska. Hackathonin tuotannosta kanssamme vastasi Ultrahack.

Forum Virium Helsinki ja Stara tarjosivat LiiDi2-hankkeen puitteissa hackathoniin kaksi haastetta talvikunnossapidon ja kaupunkilogistiikan teemoista. Kiitämme tiimejä erinomaisista ratkaisuista, mentoreita paneutuvasta työotteesta ja tuomareita oikeamielisistä ratkaisuista. Lisää uutisessamme.

TAPAHTUMA/ 14.12.2022 LiiDi2-hankkeen kokeiluhakujen infotilaisuus

Järjestimme joulukuussa avautuvista kokeiluhauistamme infotilaisuuden. Lisätietoa infosta

Kokeiluhakuinfon tallenne 14.12.2022 www.youtube.com/watch?v=vZoQEfs9U5g

Infon alussa esittäytyivät infon vetäjät: projektipäällikkö (FVH) Helmi Tuori, projektipäällikkö (Stara) Toni Liikamaa, tekninen asiantuntija Aaron Koskela (FVH), tuoteomistaja, työntutkija Miikka Koskela (Stara) ja erityisasiantuntija Raimo Tengvall (FVH).

Kokeiluhakuinfon esityskalvot:

KOKEILUHAKU/ LiiDi2-hankkeen kokeilut valittu

Kokeiluhakujen tarjousten määräaika oli keskiviikko 18.1.2023. Kaikki kokeiluhakuihin liittyvä aineisto, myös 11.1.2023 määräaikaan tulleet kysymykset vastauksineen. Tutustu aineistoon

Kokeiluhakujen kokeilut valittiin 27.1.2023. Kokeiluhakuun valitut yritykset sekä kokeilutavoitteet

TAPAHTUMA/ 26.1.2023 HRI loves Developers: Liikkumisen digitaalisella kaksosella älykkääksi talvikaupungiksi

Järjestimme tammikuussa hackathon-tapahtuman jatkumona avoimen keskustelutilaisuuden talvikunnossapidon tuotantodatasta ja sen mahdollisista käyttötapauksista liikkumisen digitaalisen kaksosen kontekstissa. Lisätietoa tapahtumasta

Tutustu HRI-tapahtuman antiin ja tallenteeseen blogi-kirjoituksessamme.

MESSUT/ Väylät ja liikenne, 22.-23.3.2023 Hämeenlinna

LiiDi2-hankkeen asiantuntijat olivat mukana Väylä- ja liikennealan ammattilaisille suunnatussa Väylät ja liikenne -tapahtumassa Hämeenlinnassa. Tekninen asiantuntija Aaron Koskela piti puheenvuoron torstaina 23.3. otsikolla: Liikkumisen digitaalinen kaksonen avaa väylää uusille palveluille, kello 14.30, Biorex 2-salissa. Johdantona aiheeseen Suomen tieyhdistyksen uusimman Tie & liikenne -lehden artikkeli: Liikkumisen digitaalinen kaksonen mullistaa liikenteen tilannekuvan

TAPAHTUMA/ 4.4.2023 Infotilaisuus data- ja liikennealan pk-yritysten rahoitusvaihtoehdoista

LiiDi2- ja Mobility Lab Helsinki -hankkeet järjestivät rahoitusinfo- ja verkostoitumistilaisuuden pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää liikenteeseen ja dataan liittyvää liiketoimintaansa. Tarjosimme kiinnostavan tietopaketin ja keskustelua siitä, minkälaisia rahoitus- ja yhteistyömahdollisuuksia liikenteen ja datan saralla on olemassa.
Tapahtuman sivu

TAPAHTUMA/ 17.5.2023 Infowebinaari innovatiivisesta hankinnasta

IoT-alustan julkinen hankinta -webinaarissa KEINO-osaamiskeskuksen Innovation Broker -sparraukseen osallistuneet Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Stara ja Forum Virium sekä Vaasan kaupunki kertoivat ajankohtaisista innovatiivisista hankinnoista ja sparrauksen opeista. 
Tapahtuman sivu ja taltiointi

TAPAHTUMA/ 16.5.2023 LiiDi2 kokeiluiden avoin demotilaisuus

Tilaisuudessa kello 9-12 kokeiluyritykset esittäytyivät sekä kuvasivat yleisölle kokeilulle asetetut tavoitteet ja saadut tulokset oppeineen. Lisäksi keskusteltiin kokeiluiden avaamista mahdollisuuksista palvelukehityksen ja uusien tuoteinnovaatioiden lähteenä.
Tapahtuman taltiointi & ohjelma

TAPAHTUMA/ 13.6.2023 LiiDi2-hankkeen päätöstilaisuus

LiiDi2-hankkeemme päätöstilaisuus järjestettiin tiistaina 13.6. kello 9-12 hybridinä Maria01/Urban3-tilassa ja online. Tapahtuma taltioitiin, tutustu ohjelmaan ja taltiointiin tapahtumasivulla.
Tapahtuman taltiointi & ohjelma

Tapaa LiiDi2-asiantuntijoita

Hanketyöhön osallistui monia Forum Virium Helsingin sekä Staran asiantuntijoita, jotka osallistuivat myös alan tapahtumiin. Esittelimme hanketta sekä ohjelmallisissa puheenvuoroissa että myös muiden osallistujien kanssa verkostoituen. Ohessa tapahtumat, joihin osallistuimme, kiitos hyvistä kohtaamisista!

15.–17.11.2022 Smart City Expo World Congress
22.3.–23.3.2023 Väylät ja liikenne
18.4.2023 International Federation of Municipal Engineering (IFME) World Congress
22. – 24.5.2023 ITS European Congress Lisbon 2023
6. – 7.6.2023 Tampere Smart City Expo & Conference

Kuva: Jussi Hellsten/Helsinki Marketing