Opas matkailuyrityksille: hyötyä datasta

Artikkelikuva: Opas matkailuyrityksille: hyötyä datasta

Matkailu on Suomessa kasvava palveluvientiala ja merkittävä työllistäjä. Matkailussa on paljon kasvupotentiaalia, jonka tueksi tarvitaan tutkittuun ja analysoituun tietoon perustuvaa johtamista. Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi -hankkeessa tuotettu opas edistää osaltaan tiedolla johtamista ja datan hyödyntämistä matkailuyrityksissä.

Matkailuyritykset hyödyntävät dataa vielä melko vähän oman liiketoimintansa tukena, osoittaa hankkeessa toteutettu matkailuyritysten tiedolla johtamisen nykytilaa kartoittava kysely. Tätä vajetta paikkaamaan tuotettiin datan hyödyntämiseen paneutuva Mahdollisuuksia datasta -opas, joka toivottavasti madaltaa kynnystä datan käyttöön matkailuyrityksissä. 

Oppaaseen on koottu tietoa datan hyödyntämisen mahdollisuuksista, menetelmistä ja välineistä sekä matkailutiedon tuottajista ja datalähteistä. Mukana on tosielämän esimerkkejä, jotka auttavat ymmärtämään, millaista iloa datasta voisi olla. Lisäksi oppaasta löytyy linkkejä itseopiskelumateriaalihin. 

Opas on suunnattu ensisijaisesti sellaisille pienille ja keskisuurilleyrityksille, joille datan hyödyntäminen liiketoiminnan tukena ei vielä ole kovin tuttua. Oppaasta voivat silti hyötyä ja inspiroitua myös  pidemälle datamaailmassa ehtineet. Dataopas löytyy myös Visit Finlandin Matkailun julkaisut -sivulta.

Kahdeksan logoa, jotka liittyvät hankkeen tekijöihin ja rahoitukseen.

Matkailun tiedolla johtamista kehitettiin osaltaan Kestävää nostetta matkailuyrityksiin: Etelä-Suomi-hankkeessa. Se sai rahoituksensa Uudenmaan liiton ja Varsinais-Suomen liiton kautta Euroopan aluekehitysrahastosta osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia vuosina 2021-2023. Hankkeen toteuttivat Helsingin kaupunki (koordinoija), Forum Virium Helsinki, Enter Espoo ja Turku Science Park 1.8.2021–31.10.2023.

Muita hankkeessa tuotettuja oppaita:  

Näin viestit liikuntaesteettömistä palveluista opas 

Uudet tuotteet Suomen luontaisista vahvuuksista (Turun alue)

Materiaalipankista löydät Kestävää nostetta -hankkeen julkaisuja ja webinaaritallenteita.

Lisätietoa

Projektipäällikkö Jaana Halonen

Jaana Halonen
Projektipäällikkö
+358 50 452 7035
jaana.halonen@forumvirium.fi

Lue myös