UrbanSense-hanke kokoaa 5G-testialustat yhteen ja luo Helsinkiin loistavat puitteet verkko- ja palveluliiketoiminnan kehittämiselle. Kesällä 2018 käynnistyvässä hankkeessa 5G-verkkoa käytetään reaaliaikaisen ilmanlaatutiedon välittämiseen. Liiketoiminnan näkökulmasta 5G-verkko tarjoaa monia sovelluskohteita.

5G-verkko tarjoaa yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia toimialasta riippumatta. Siitä hyötyvät kaikki yritykset, joiden palvelu- tai tuotantoketjussa nähdään syntyvän lisäarvoa tai tehostamismahdollisuuksia kasvavasta tiedonsiirtokapasiteetista, minimaalisesta viiveestä, yhteyden luotettavuudesta sekä kyvystä kasvattaa laitekantaa ja vähentää verkottuneiden laitteiden energiankulutusta.

UrbanSense-hankkeessa Helsingin yliopisto rakentaa Kumpulan kampukselle 5G-testiympäristön, joka käyttää uutta teknologiaa muun muassa kaupunkiympäristön havainnointiin ja mahdollistaa yritysten tuotekehitystä. Yliopistolla tutkimuskohteena on 5G:n ohella ilmanlaadun ajantasainen ja tarkka seuraaminen uutta anturiteknologiaa hyödyntäen.

Kumpulan kampuksella sijaitsevan 5G-testiverkon lisäksi hankkeen aikana Forum Virium Helsinki edistää yhdessä Helsingin kaupungin elinkeinopalveluiden kanssa uusien 5G-testiverkkojen syntymistä myös muualle Helsinkiin. Tavoitteena on kasvattaa yritysekosysteemin valmiutta lähteä liikkeelle 5G:n kanssa ennen kaupallisen verkkotarjooman syntymistä. Tästä voivat hyötyä niin verkon ja laitekannan tarjoajat kuin verkon hyödyntäjätkin. Innovatiivisia hyödyntämistapoja tullaan tukemaan muun muassa kokeiluhankintojen kautta. Hankkeen kanssa yhteistyöhön on jo lähtenyt mukaan useita yrityksiä, ja syksyllä hanke käynnistää yritystyöpajat, joiden kautta hankkeeseen pääsee mukaan.

UrbanSense-hankkeessa tehdään yliopiston johdolla Helsingissä 5G-verkkoteknologioihin ja niiden käyttöön liittyvää tutkimusta ja kokeillaan verkon hyödyntämistä suurien tietomäärien, kuten reaaliaikaisen ilmanlaatutiedon välittämisessä. Uuden sukupolven verkkoympäristö ja suuri tiedonsiirron kapasiteetti on myös automaattiliikenteen läpimurron edellytys.

UrbanSense-hankkeen toteuttavat yhteistyössä Forum Virium Helsinki, Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto. Hanke kestää kaksi vuotta. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi hankkeelle rahoituksen innovaatiorahastosta.

Forum Virium Helsinki
Ohjelmajohtaja
Hanna Niemi-Hugaerts
Puh. 040 674 9911
hanna.niemi-hugaerts(at)forumvirium.fi

Helsingin kaupungin elinkeinopalvelut
Projektipäällikkö
Kalle Toivonen
Puh. 040 334 7261
kalle.toivonen(at)hel.fi

Helsingin yliopisto
Professori
Sasu Tarkoma
Puh. 040 506 2163
sasu.tarkoma(at)helsinki.fi

Kuva: Elise Kulmala / Helsinki Marketing

Forum Virium

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö, joka tekee Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten kanssa.

www.forumvirium.fi

Lisätietoja

Eero Jalo


#urbansense
puh. +358 40 501 3223
eero.jalo(at)forumvirium.fi