UrbanSense pilotoi 5G-ratkaisuja katujen kuntotietoon, ostoskeskusten riskitilanteisiin ja liikennevalojen tunnistamiseen karttasovelluksissa

Artikkelikuva: UrbanSense pilotoi 5G-ratkaisuja katujen kuntotietoon, ostoskeskusten riskitilanteisiin ja liikennevalojen tunnistamiseen karttasovelluksissa

Uutta 5G-liiketoimintaa edistävä UrbanSense-hanke valitsi kolme uutta kokeilupilottia Helsinkiin. Kokeiluissa hyödynnetään Edge-computing-teknologiaa.

Loopshore Oy pilotoi ratkaisua, joka nopeuttaa ostoskeskusten reagointimahdollisuuksiia riskitilanteissa. Aavista Oy:n pilotissa kehitetään liikennevalojen ja muun liikennetiedon automaattista tunnistamista karttasovelluksia varten joukkoistamalla. Digia Finlandin kokeilussa on tarkoitus saada katujen kuntotietoa nähtäville katujen käyttäjille ja omistajalle. 

“Kokeilujen valmistelua tehdään digitaalisesti ja etäyhteyksillä pitkin kevättä. Ne toteutetaan Helsingissä fyysisesti sitten kun koronatilanne sen sallii”, UrbanSensen projektipäällikkö Eero Jalo sanoo.

1. Nopea regointimahdollisuus riskitilanteisiin ostoskeskuksissa

Loopshore Oy pilotoi ratkaisua, jonka avulla yleisestä turvallisuudesta vastaavat tahot saavat reaaliaikaisen tiedon epänormaaleista tapahtumista ostoskeskuksissa.

Loopshoren laite mittaa ympäristöparametrejä kuten äänenpainetta, häkäpitoisuutta ja tärähtelyä. Esimerkiksi äänenpaineen avulla voidaan Edge-laskennalla analysoida mahdollisia vaaratilanteita ostoskeskuksista sekä informoida yleisestä turvallisuudesta vastaavaa henkilöstöä sekä viranomaisia.

Älykkäitä ilmanlaatusensoreita ja analyysipalveluita kehittävän Loopshoren mukaan kokeilun tuloksena on määritelty miten ympäristöä mittaavien IoT-mittalaitteiden tuottama data voidaan hyödyntää Edge-laskennalla ostoskeskusympäristössä.

2. Liikennevalojen ja muu liikennetiedon automaattinen tunnistaminen joukkoistamalla karttasovelluksiin

Kokeilussa testataan liikennevalotilanteen ja liikennemerkkien automaattista tunnistamista liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kokeilussa tuotetaan liikennetilannetietoa, jota karttapalvelutoimittajat ja autoteollisuus voivat hyödyntää kuljettajaa ohjaavissa toiminnoissa. Kokeilun toteuttaa Aavista Oy.

Autovalmistajat tarvitsevat nykyistä laajempia karttatoimintoja kuljettajaa avustaviin toiminnallisuuksiin. Katuympäristöstä kerätyillä tiedoilla mahdollistetaan nykyistä kattavampien, kuljettajaa avustavien toiminnallisuuksien toteuttaminen. Reaaliaikaiset karttapalvelut ovat myös edellytys itseohjautuvien autojen turvalliselle liikkumiselle kaupunkiliikenteessä. Kokeilussa tutkitaan tapoja tuoda turvallisuutta lisäävää tietoa kaupunkiliikenteessä suurille käyttäjämäärille.

Liikennemerkkien ja liikennevalojen tunnistaminen on tärkeää nopeasti muuttuvilla alueilla kuten Jätkäsaari ja Tripla, jonne rakennetaan uutta ympäristöä. Pääkaupunkiseudun kunnat ovat jo avanneet liikennevalojen sijaintitiedot avoimena datana Helsinki Region Infosharen kautta. Kokeilulla selvitetään konenäön elementtejä liikennevalojen sijainnin ja reaaliaikaisen tilanteen tunnistamista varten.

Kokeilun avulla konseptoidaan elementit, miten toiminnallisuus liikenteessä ajavasta autosta karttapalveluun sekä feedback takaisin kuljettajalle saadaan toimimaan. Kokeilun avulla kartoitetaan myös muita tietolähteitä kuten liikennevalojen reaaliaikainen tieto API-rajapintoina.

3. Helsingin katujen kuntotieto kaikkien nähtäville

Digia Finlandin kokeilussa on tarkoitus saada katujen kuntotietoa nähtäville katujen käyttäjille ja omistajalle. Kuntotietoa suunnitellaan kerättäväksi Staran ajoneuvojen keräämästä datasta ja mahdollisesta ajoneuvoissa olevista kameroista saatavasta kuvamateriaalista. Lisäksi mahdollisesti käytetään HSL:n bussien ja raitiovaunujen keräämää dataa. 

Tarkoitus on hyödyntää käsitelty data jakamalla se niin kaupunkilaisille kuin katujen omistajalle huolto- ja kunnossapitotoimien käyttöön avoimien rajapintojen välityksellä. Kokeilu hyödyttää kaupunkilaisia antaen tietoa katujen kunnosta. Tietoa tulee myös kaupungille ja muille julkisorganisaatioille katujen huolto- ja kunnossapitotarpeista.

UrbanSense-hankkeen toteuttavat yhteistyössä Forum Virium Helsinki, Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto. Hanke kestää kaksi vuotta. Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi hankkeelle rahoituksen innovaatiorahastosta.

Kuva: YIT ja Helsingin kaupunki

Lisätietoja

Kuva

Eero Jalo

#urbansense
puh. +358 40 501 3223
eero.jalo(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös