E2C-projektin opit kiteytettiin kirjaan

Helmikuussa 2013 päättyneessä Express to Connect (E2C) -projektissa kehitettiin sosiaalisia…


Express to Connect -loppuseminaarista uusia näkökulmia ikääntymiseen

Helmikuun 15. järjestettiin kolmivuotisen Express to Connect-projektin kansainvälinen…


E2C Consortium Presents: The Launch of the People Value Company

Express to Connect consortium is pleased to invite you to a seminar on designing an empathic…


Express to Connect loppuseminaari 30.1.2013

Express to Connect -projektin loppuseminaari pidetään Laurean-ammattikorkeakoulussa. Seminaarissa…


Express to Connect –projektissa laajat käyttäjätestit

Ikääntyneiden sosiaaliseen kanssakäymiseen tähtääviä pelejä testattiin toukokuussa yhdessä…


Express to Connect kehittää pelejä ikääntyneiden muistelun tueksi

Forum Virium Helsinki on mukana kansainvälisessä Express to Connect -projektissa, jonka tavoitteena…


Express to Connect: Käyttäjät avainasemassa

Muistelu ja tarinoiden kerronta lisää ikäihmisten vireyttä ja kohentaa kokonaisuudessaan heidän…


Express to connect ehkäisee ikääntyneiden sosiaalista eristyneisyyttä ja antaa sisältöä arkeen

Express to Connect -projekti vastaa väestön vanhenemisen asettamiin haasteisiin. On arvioitu, että…