Express to Connect: Käyttäjät avainasemassa

Artikkelikuva: Express to Connect: Käyttäjät avainasemassa

Muistelu ja tarinoiden kerronta lisää ikäihmisten vireyttä ja kohentaa kokonaisuudessaan heidän elämänlaatuaan. Express to Connect -projektissa kehitetään verkkopalvelu, joka vahvistaa ikääntyneiden sosiaalisia verkostoja menneiden muistelun ja tarinoiden jakamisen keinoin. Ajatuksena on pureutua erityisesti ikääntyneiden yksinäisyyden ja eristäytyneisyyden haasteisiin.

Tämä EU-rahoitteinen projekti toteutetaan Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Hollannissa vuosina 2010-2012. Suomessa Forum Virium Helsinki kehittää palvelua yhdessä pääkaupunkiseudulla asuvien ikääntyneiden kanssa. Projektin pääkoordinaattori on Copenhagen Living Lab Tanskasta.

Yksi Express to Connect -projektin kantavista ajatuksista on, että käyttäjät on otettava tiiviisti mukaan kehitettävän palvelun konseptointiin ja testaukseen. Huhtikuussa 2010 kaikissa neljässä maassa järjestettiin  ikääntyneille, heidän läheisilleen ja kaupungin edustajille REALplay-työpajat, joissa Lego-palikoiden avulla havainnollistettiin näkemyksiä vanhenemiseen liittyvistä peloista. Toukokuussa vuorossa olivat yksilöhaastattelut.

Palvelukehitystä palautteen pohjalta

Työpajojen ja yksilöhaastatteluiden tuloksista merkittävintä antia oli ns. kriittisten siirtymävaiheiden (eläkkeelle jääminen, sairaudet, menetykset) tunnistaminen ja niiden kuvailu. Lisäksi saatiin kartoitettua toimenpiteitä, jotka auttavat ehkäisemään ikääntymisen kielteisiä seurauksia pitkällä aikavälillä.

Seuraava askel oli lähteä kehittämään vaihtoehtoisia palvelukonsepteja. Työskentelyn tueksi laadittiin mm. kuuden erilaisen henkilön fiktionaliset kuvaukset, jotta työryhmä sisäistäisi mahdollisimman hyvin kehitettävän palvelun käyttötilanteet ja kohderyhmät. Tuloksena oli kolme erilaista palvelukonseptia, joita testattiin ryhmäkeskusteluissa Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa. Analysoinnin tuloksena konsepteista parhaimmaksi valikoitui muistelemiseen kannustava peli, johon on lisätty tarinoiden tuottamista tukeva osio.

Heimo Pesonen: Haussa helppokäyttöinen ja yleistajuinen palvelu

Vantaalaisen Seslonkiyhdistyksen puheenjohtaja Heimo Pesonen osallistui joulukuussa Suomessa pidettyyn Express to Connect -työpajaan, jossa kerättiin palautetta kolmeen eri palvelukonseptiin. Vuosi sitten perustettu senioriyhdistys pyrkii aktivoimaan jäseniään vapaaehtoistoimintaan ja tätä kautta tarjoamaan heille mielekästä toimintaa.

Minkälaisia ajatuksia työpaja sinussa herätti?
–    Henkilökohtaisesti aihe oli hyvin kiinnostava. Olen työelämäni aikana ollut kehittämässä monia itsepalveluun kannustavia palveluita. Express to Connect -projektissa ja työpajassa aiheena oli vanhusväestön palvelut, joilla voitaisiin vähentää yksinäisyyttä.

Entä mitä tuumasit ryhmäkeskustelusta?
–    Ryhmäkeskustelijoiden valmiudet olivat hyvin erilaisia. Aluksi pelkäsin, että tämä olisi hankaloittanut asioita ja keskustelemista. Mutta loppujen lopuksi kävikin ilmi, että erilaiset lähtökohdat olivat vain hyväksi: asioita voidaan tarkastella monelta suunnalta.

Minkälaiset asiat sinua innostaisivat sosiaalisen verkkopalvelun käyttöön?
–    Palvelun tulisi olla hyvin lähellä jokapäiväistä toimintaa ja olla erittäin helppo käyttää. Kovin spesifisillä verkkopalveluilla ei ole merkitystä kuin hyvin pienelle joukolle, jotka muutenkin ovat aktiivisia ja löytävät elämäänsä sosiaalisia kontakteja internetin ulkopuoleltakin.

Mitä sen kehittämisessä tulisi ottaa erityisesti huomioon?
–    Palvelun täytyy olla yleisesti hyväksyttävissä ja hyväksi koettu. Toisin sanoen sitä olisi testattava paljon ja erilaisissa yhteyksissä. On myös muistettava, että kehitystyössä ei periaatteessa dokumentoida nykytilaa, vaan palvelua on vietävä eteenpäin asteittain. Yksi suuri haaste tällaisissa kaupallisissa palveluissa on hinnoittelu: ikääntyneet ovat tarkkoja euroistaan.

Express to Connect on osa eurooppalaista Ambient Assisted Living -yhteisohjelmaa. Sen tavoitteena on kohentaa ikääntyvien elämänlaatua ja vahvistaa Euroopan teollisuuden asemaa tieto- ja viestintäteknologian avulla. Vuosina 2010-2012 toteutettavaan projektiin osallistuvat Forum Virium Helsinki, Copenhagen Living Lab, Waag Society, Laurea-ammattikorkeakoulu, Halmstadin kunta ja yliopisto Ruotsista, tanskalainen Substanz, hollantilainen Heutink, hollantilainen Verhalentafel BV ja Toimivat seniorit ry.

Projektin kotisivu: www.express2connect.org
Projektin Facebook-sivu: www.facebook.com/express2connect
Ambient Assisted Living -ohjelman kotisivu: www.aal-europe.eu

Lue myös