E2C-projektin opit kiteytettiin kirjaan

Artikkelikuva: E2C-projektin opit kiteytettiin kirjaan

Helmikuussa 2013 päättyneessä Express to Connect (E2C) -projektissa kehitettiin sosiaalisia verkostoja vahvistavia digitaalisia seurapelejä. Kehitystyön perustana oli käyttäjälähtöisyys, mikä käytännössä tarkoitti jatkuvaa vuoropuhelua loppukäyttäjien eli ikääntyneiden kanssa. Osa työryhmän jäsenistä innostui projektin tuomista oivalluksista ja opeista niin, että he päättivät kirjoittaa niistä kirjan. 

Hollantilainen kustantamo julkaisi ”Connect – Design for Empathic Society” -kirjan syyskuussa 2013. Kirja korostaa yhteisöllisyyden voimaannuttavaa vaikutusta niin yhteisön kuin yksilönkin näkökulmasta. 
 
Ihmisen ikääntyessä riski syrjäytymiseen kasvaa ja yhä useammat tuntevat itsenä ainakin ajoittain yksinäiseksi. Kun sosiaaliset suhteet haurastuvat, ihmiset kokevat elämänlaatunsa heikkenevän. Tämä altistaa tutkitusti jopa sairauksille.  Jos sen sijaan opitaan tunnistamaan ajoissa ne kriittiset elämänvaiheet, jotka altistavat muun muassa yksinäisyydelle, voidaan tietoisesti pyrkiä vahvistamaan sosiaalisia suhteita ja ennakoimaan riskialttiit siirtymät. Näitä ovat kirjan mukaan esimerkiksi eläkkeelle jääminen tai läheisen kuolema.  
 
Yhteisöllisyys kantavana teemana
 
”Connect – Design for Empathic Society” -kirjaan on koottu Express to Connect -projektista saadut opit erityisesti käyttäjälähtöisestä näkökulmasta. Kirja sisältää monia case-kuvauksia myös muista yhteisöllisyyteen pohjautuvista hankkeista erityisesti vanhenevan väestön näkökulmasta. 
 
Kirja tarjoaa myös teoreettisen viitekehyksen yhteisöllisyyteen perustuvien liiketoimintamallien konseptointiin. Tämä nk. People Value Canvas -malli on konkreettinen työkalu, jolla loppukäyttäjien tarpeet ja toiveet voidaan tunnistaa ja käyttää edelleen konseptisuunnittelun ohjenuorana. Tällä tavoin luodaan sekä lisäarvoa ikäihmisten palveluihin että uutta liiketoimintaa.
 
Englanninkielisen kirjan on kustantanut hollantilainen BIS Publishers. ”Connect – Design for Empathic Society” -kirja on ostettavissa kustantajan verkkokaupasta.
 
 
Express to Connect -projektin tavoitteena oli kehittää digitaalisia seurapelejä, jotka rohkaisivat tarinankerrontaan ja vahvistivat näin ikääntyneiden sosiaalisia verkostoja. Tuloksena syntyi iPad-pelejä, jotka pohjautuivat valokuviin. Nämä pelit ovat nähtävissä ja ostettavissa Storyville Studios -sivuston kautta.
Vuosina 2011–2013 toteutettavaan projektiin osallistuivat Forum Virium Helsinki, Copenhagen Living Lab, Waag Society, Laurea-ammattikorkeakoulu sekä Halmstadin kunta ja yliopisto Ruotsista. Express to Connect -projektia rahoitti Ambient Assisted Living -yhteisohjelma, jota Suomessa koordinoi Tekes. www.express2connect.org
 
Lisätietoja
Projektipäällikkö Anne-Mari Sandell 
Forum Virium Helsinki
anne-mari.sandell(at)forumvirium.fi
 

 

Lue myös