Express to Connect –projektissa laajat käyttäjätestit

Ikääntyneiden sosiaaliseen kanssakäymiseen tähtääviä pelejä testattiin toukokuussa yhdessä loppukäyttäjien kanssa Ruotsissa ja Suomessa. Palautetta kerättiin niin käytettävyydestä kuin pelattavuudestakin. Seuraava askel otetaan tässä kuussa, kun ensimmäinen pelisovellus tulee markkinoille.

Menneiden muistelu lisää ikäihmisten vireyttä ja kohentaa kokonaisuudessaan heidän elämänlaatuaan. Express to Connect -projektissa kehitetään valokuviin pohjautuvia pelejä, jotka tarjoavat ikääntyneille mahdollisuuden muisteluun ja omien tarinoiden kertomiseen. Tämä vähentää yksinäisyyttä tarjoamalla väylän sosiaaliseen kanssakäymiseen pelejä pelaamalla. 

Kolmea projektissa kehitettyä pelikonseptia testattiin toukokuussa Ruotsissa ja Suomessa. Forum Virium Helsinki vastasi Suomen käyttäjätesteistä ja tulosten raportoinnista Halmstadin yliopistolle. Testeihin osallistui yhteensä 31 henkilöä, jotka kaikki olivat yli 50-vuotiaita. Ensimmäinen ryhmä pelasi pelejä kotona yhdessä lasten ja lastenlasten kanssa. Toinen ryhmä testasi pelejä osana kerhotoimintaa. Palautetta kerättiin kyselylomakkeilla, haastatteluilla sekä tarkkailemalla pelitilanteita. 

Saadun palautteen perusteella hollantilainen Waag Society kehitti pelejä edelleen. Peleissä on nyt selkeämmät ohjeet, parempi käyttöliittymä ja enemmän sisältöä. Pelialustana käytetty iPad kiinnosti testaajia kansallisuuteen katsomatta ja sai osan pelaajista jopa harkitsemaan sen ostoa.

Ensimmäinen pelisovellutus lanseerataan jo tässä kuussa Apps Storessa. Jatkoa seuraa lokakuussa, jolloin ostettavissa ovat kaikki kolme peliä. Uudet käyttäjätestit Suomessa ja Ruotsissa toteutetaan syksyn aikana. Tarkoitus on kehittää edelleen pelikonsepteja ja saada Laurea-ammattikorkeakoululle lisää eväitä vaikuttavuuden arviointiin. Myös kaupallistamiseen liittyvät toimenpiteet etenevät ripeästi syksyn aikana.

Kolmevuotiseen projektiin osallistuvat muun muassa Forum Virium Helsinki, Copenhagen Living Lab, Waag Society, Laurea-ammattikorkeakoulu, Halmstadin kunta ja yliopisto Ruotsista. Express to Connect on osa eurooppalaista Ambient Assisted Living -yhteisohjelmaa. Sen tavoitteena on kohentaa ikääntyvien elämänlaatua ja vahvistaa Euroopan teollisuuden asemaa tieto- ja viestintäteknologian avulla.

Express to Connect Facebook sivut https://www.facebook.com/express2connect?ref=ts

Express to Connect verkkosivut http://www.express2connect.org/

Lue myös