SARA-robotista myönteistä palautetta Kustaankartanon asukkailta

Artikkelikuva: SARA-robotista myönteistä palautetta Kustaankartanon asukkailta

Syyskuussa Kustaankartanon palvelukeskus sai vieraakseen SARA-robotin, joka tarjosi sosiaalisia virikkeitä asukkaiden arkeen. Kokeilu on osa Social and Autonomous Robotic Health Assistant (SARA) -projektia, jonka tavoitteena on kehittää hoitolaitoksille henkilökunnan työtaakkaa helpottava robotti. Kustaankartanon lisäksi robottia kokeillaan Kaatsheuvelissa Alankomaissa.

Hoivateknologialle kysyntää

Ihmisten eliniän ennuste on kohonnut  ja toisaalta kroonisten sairauksien määrä on lisääntynyt. Samaan aikaan hoitotyöhön hakeutuvien määrä on laskussa niin Suomessa kun muuallakin Euroopassa. Tästä syystä tulevaisuuden terveydenhuoltoon ja erilaisiin hoitotyötä helpottaviin teknologioihin halutaan panostaa.

Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus Helsingin Oulunkylässä on jo pitkään ollut edelläkävijä uusien hoitoteknologioiden käyttöönotossa ja testaamisessa. Kustaankartanossa on asennettuna esimerkiksi älylattiat ja syksyn aikana rakennetaan aistihuone muistisairaiden asukkaiden virkistykseksi ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

“Kustaankartanon vahvuus ja periaate on ollut se, että uskallamme ja haluamme kokeilla uusia teknologisia ratkaisuja, jotka palvelevat asukkaitamme, henkilökuntaa ja samalla koko hoivatyötä. On upeaa nähdä hienoja oivalluksia, kuten kuljetusrobotteja ja sosiaalisia robotteja, toiminnassa. Tämä vapauttaa hoitajia oikeaan hoiva- ja hoitotyöhön”, kertoo Kustaankartanon palvelukeskuksen ylihoitaja Jaana Pilvinen.

SARA viihdytti Kustaankartanon asukkaita

Kuluvan syksyn aikana SARA-robottia pilotoitiin neljän viikon ajan Kustaankartanon palvelukeskuksessa. SARA on noin 145 cm pitkä robotti, jossa on älykäs navigaatio ja erilaisia sosiaalisia sisältöjä. Sosiaaliset sisällöt ovat selattavissa robotin rinnassa olevasta kosketusnäytöstä ja SARA pystyy myös yksinkertaisiin keskusteluihin. SARA voi tarvittaessa avustaa myös hoitohenkilökuntaa esimerkiksi lääkejakelussa.

SARA-robottia pilotoitiin yhteensä 18 asukkaan kanssa, joista jokainen testasi SARAa useampana päivänä yhteensä noin kahden tunnin ajan. Asukkaat valitsivat testattavat sosiaaliset sisällöt omien mieltymystensä mukaan. Suosituin ajanviete oli musiikkia ja valokuvia yhdistävä Hilda-sovellus. Lisäksi asukkaat viihtyivät kuunnelmien, valokuva-albumin ja muistipelin parissa. Monet asiakkaat testasivat myös käsi- ja jalkajumppaa, jotka oli räätälöity nimenomaan Kustaankartanon asukkaille. Sekä hoitohenkilökunta että asukkaat suhtautuivat SARA-robottiin myönteisesti ja kokivat SARAn luontevaksi osaksi arkea.

Kokeilut jatkuivat Alankomaissa

Kustaankartanon kokeilun tavoitteena oli varmistua siitä, että projektissa kehitettävä hoivarobotti vastaa sekä asiakkaiden että hoitohenkilökunnan tarpeisiin ihanteellisella tavalla. Tätä varten asukkaiden kanssakäymistä SARA-robotin kanssa havainnoitiin ja hoitajia haastateltiin testijakson päätteeksi.

Lokakuun alussa SARA matkusti Alankomaihin Kaatsheuveliin, jossa tehtiin vastaava kokeilu tuetun asumisen yksikössä. SARA otettiin hyvin vastaan ja neljä viikkoa kestäneiden kokeilujen tulokset olivat erittäin myönteisiä. Kuten Suomessa, sisällöistä erityisesti musiikki ja valokuvat olivat asukkaiden mieleen.

 

SARA social robot, the Netherlands pilot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotti on kehitetty valtaosin EIT Digital -rahoituksella ja yhteistyössä neljän projektipartnerin kanssa. Suomesta on mukana Helsingin pilotista vastaava Forum Virium Helsinki ja robotin navigaatioalustan kehittänyt GIM Robotics. Projektia koordinoi hollantilainen Bright Cape Holding ja Berliinin tekninen yliopisto vastaa sosiaalisten algoritmien kehittämisestä.

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja

Kuva

Anne-Mari Sandell

#robotiikka #FinEstTwins #livinglab
puh. +358 40 903 1922
anne-mari.sandell(at)forumvirium.fi

Tilaa Forum Virium Helsingin uutiskirje!

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Lue myös