Social & Autonomous Robotic Health Assistant -projektin tavoitteena on kehittää hoitolaitoksille henkilökunnan työtaakkaa helpottava SARA-robotti, joka tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen. Liittämällä robottiin sosiaalinen ulottuvuus, asiakkaat voivat saada lisää virikkeitä ja löytää mielekästä tekemistä omaan arkeensa.

Sosiaalisen robotin kehittämiselle nähdään selkeä tarve, sillä hoitohenkilökunnan työmäärä ja kiire lisääntyy jatkuvasti. Tämä saattaa aiheuttaa muun muassa lääkejakeluun liittyviä virheitä ja työssä uupumista. Tutkimusten mukaan kolme neljästä hoitajasta kokee työnsä muun muassa aikapulasta johtuen ajoittain hyvin stressaavaksi.

Kokeilua Kustaankartanon palvelukeskuksessa

Suomessa SARA-robottia kokeillaan yhteistyössä Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen dementia-osaston kanssa. Keväällä 2019 suoritettiin esitestaus, jonka tavoitteena oli kerätä sekä asukkaiden että hoitohenkilökunnan toiveet ja tarpeet robotin kehitystyön tueksi. Esitestauksen aikana asukkaat pääsivät muun muassa kokeilemaan erilaisia muistipelejä ja kuuntelemaan nuoruusvuosiensa suosituimpia iskelmiä.  

Syksyllä 2019 Kustaankartanon asukkaat ja hoitohenkilökunta testaavat SARA-robottia kolmen viikon ajan. Robotti tarjoaa asukkaille erilaisia aktiviteetteja ja kykenee liikkumaan osastoilla itsenäisesti. Myös hoitohenkilökunnan työtaakkaa pyritään helpottamaan robotin avulla tarjoamalla esimerkiksi lääkejakeluun liittyvää lisätietoa. Kokeilun tavoitteena on varmistua siitä, että kehitettävä robotti vastaa sekä asiakkaiden että hoitohenkilökunnan tarpeisiin optimaalisella tavalla. Vastaava kokeilu toteutetaan myös Eindhovenissa Alankomaissa.

Eurooppalaista yhteistyötä

Robotti kehitetään yhteistyössä neljän projektipartnerin kanssa. Suomesta on mukana Forum Virium Helsinki Oy, Alankomaista Bright Cape Holding ja Saksasta Berliinin tekninen yliopisto. Suomalainen GIM Robotics vastaa SARA-robotin navigaatio-ominaisuuksista.

Vuoden 2019 kestävää projektia rahoittaa pääasiallisesti EIT Digital ja osallistuvat yritykset. Projektissa Forum Virium Helsingin työtä rahoittaa EIT Digital ja osarahoituksella Helsingin kaupunki.

Lisätietoja

Anne-Mari Sandell

Projektipäällikkö, tiedottaja


#robotiikka #FABULOS #BrightAgeing #hoivarobotiikka
puh. +358 40 903 1922
anne-mari.sandell(at)forumvirium.fi