Social & Autonomous Robotic Health Assistant -projektin tavoitteena oli kehittää hoitolaitoksille henkilökunnan työtaakkaa helpottava SARA-robotti, joka tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen. Liittämällä robottiin sosiaalinen ulottuvuus, asiakkaat voivat saada lisää virikkeitä ja löytää mielekästä tekemistä omaan arkeensa.

Sosiaalisen robotin kehittämiselle nähtiin selkeä tarve, sillä hoitohenkilökunnan työmäärä ja kiire lisääntyy jatkuvasti. Tämä saattaa aiheuttaa muun muassa lääkejakeluun liittyviä virheitä ja työssä uupumista. Tutkimusten mukaan kolme neljästä hoitajasta kokee työnsä muun muassa aikapulasta johtuen ajoittain hyvin stressaavaksi.

Kokeilua Kustaankartanon palvelukeskuksessa

Suomessa SARA-robottia kokeiltiin yhteistyössä Kustaankartanon monipuolisen palvelukeskuksen dementia-osaston kanssa. Keväällä 2019 suoritettiin esitestaus, jonka tavoitteena oli kerätä sekä asukkaiden että hoitohenkilökunnan toiveet ja tarpeet robotin kehitystyön tueksi. Esitestauksen aikana asukkaat pääsivät muun muassa kokeilemaan erilaisia muistipelejä ja kuuntelemaan nuoruusvuosiensa suosituimpia iskelmiä.  

Syksyllä 2019 Kustaankartanon asukkaat ja hoitohenkilökunta testasivat SARA-robottia kolmen viikon ajan. Robotti tarjosi asukkaille erilaisia aktiviteetteja ja liikkui osastoilla itsenäisesti. Myös hoitohenkilökunnan työtaakkaa pyritään helpottamaan robotin avulla tarjoamalla esimerkiksi lääkejakeluun liittyvää lisätietoa. Kokeilun tavoitteena oli varmistua siitä, että kehitettävä robotti vastaa sekä asiakkaiden että hoitohenkilökunnan tarpeisiin optimaalisella tavalla. Vastaava kokeilu toteutettiin myös Eindhovenissa Alankomaissa.

Kesto, partnerit ja rahoitus

  • Robotti kehitettiin yhteistyössä neljän projektipartnerin kanssa. Suomesta oli mukana Forum Virium Helsinki Oy, Alankomaista Bright Cape Holding ja Saksasta Berliinin tekninen yliopisto. Suomalainen GIM Robotics vastaa SARA-robotin navigaatio-ominaisuuksista.
  • Vuoden 2019 kestävää projektia rahoitti pääasiallisesti EIT Digital ja osallistuvat yritykset. Projektissa Forum Virium Helsingin työtä rahoittaa EIT Digital ja osarahoituksella Helsingin kaupunki.

Projektimateriaalit

 

SARA-verkkosivut

Lisätietoja

Anne-Mari Sandell

Projektipäällikkö, tiedottaja


#robotiikka #FABULOS #BrightAgeing #hoivarobotiikka
puh. +358 40 903 1922
anne-mari.sandell(at)forumvirium.fi