Sähköpotkulautojen käytöstä turvallisempaa tekoälyn ja koneoppimisen avulla

Artikkelikuva: Sähköpotkulautojen käytöstä turvallisempaa tekoälyn ja koneoppimisen avulla

Forum Virium Helsingin ja Business Helsingin yhteishankkeen Mobility Lab Helsingin kokeilussa tutkittiin, voidaanko tekoäly- ja konenäköratkaisujen avulla kannustaa turvalliseen sähköpotkulautailuun.

Mobility lab helsinki yhteistyölogot

Mobility Lab Helsingin kolme kuukautta kestänyt kokeilu toteutettiin yhteistyössä Drover AI:n, Voi Technologyn, Vianovan ja VTT:n kanssa. 

Voin sähköpotkulautoihin liittyvä kokeilu käynnistyi kesäkuussa 2023. Kahteenkymmeneenviiteen sähköpotkulautaan asennettiin Droverin PathPilot-ratkaisu, jolla kerättiin tietoa kaupunkiympäristöstä. 

Toisessa vaiheessa sähköpotkulautoissa otettiin käyttöön äänimerkkejä, jotka antoivat palautetta käyttäjän liikennekäyttäytymisestä. Esimerkiksi jalkakäytävällä ajo aiheutti epämiellyttävän varoitusäänen, jonka tarkoitus oli saada käyttäjä siirtymään sallitulle ajoradalle.

Teknologiat vähensivät jalkakäytävällä ajamista

Kokeilun tulokset viittaavat siihen, että jalkakäytävillä ajamista saadaan vähennettyä tekoälyä hyödyntämällä jopa viisitoista prosenttia. Teknologian avulla pystyttiin havaitsemaan myös muita liikenneturvallisuutta vaarantavia tekijöitä, kuten väärin pysäköityjä autoja. Lisäksi merkittävä havainto oli, että toimiva infrastruktuuri, kuten selkeästi merkityt ja hyväkuntoiset pyörätiet motivoivat paremmin noudattamaan liikennesääntöjä.

Pilotoitu teknologia kykenee havainnoimaan ympäristöään ja raportoimaan esim kuopista asfaltissa, liikennemerkeistä ja muista muutoksista infrastruktuurissa. 

– Tämä on askel kohti laajempaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä liikenneympäristön tiedon keräämisessä, jossa kaduilla liikkujat voivat toimia sekä tiedon tuottajina että hyödyntäjinä esimerkiksi liikenteen digitaaliseen kaksoseen liittyen, Forum Viriumin erikoisasiantuntija Sami Sahala sanoo.

Tutkimustulosten aineistoa tullaan hyödyntämään jatkossa Forum Virium Helsingin ja VTT:n tutkimus- ja kehityshankkeissa.

Lue lisää Testbed Helsingin artikkelista ja Ylen uutisesta.

Forum Virium Helsingin ja Business Helsingin yhteishanke Mobility Lab Helsinki tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia kokeilla älyliikenteeseen liittyviä innovaatioita aidossa kaupunkiympäristössä. 

Kuva: Ella Niemi, Business Helsinki

Lisätietoa

Erityisasiantuntija, Älyliikenne Sami Sahala

Sami Sahala
Erityisasiantuntija, Älyliikenne
+358 44 0255 590
sami.sahala@forumvirium.fi

Lue myös