Projektiesittely ---

SmashHit edisti autosta saatavan datan turvallista jakamista ja hyödyntämistä

Artikkelikuva: Projektiesittely

SmashHit-hanke edisti datataloutta luomalla uusia ja parempia palveluja ajoneuvodataa hyödyntäen. Projektissa luotiin luotettava ja turvallinen tapa jakaa eri lähteistä ja alustoilta tulevaa tietoa, sujuvoittaa lupakäytäntöjä datan jakamiselle sekä sopia reiluista säännöistä datan vaihtokaupassa niin yksityisten kuin yritystoimijoidenkin välillä. Helsingissä uusia tiedon jakamiseen ja lupakäytäntöihin liittyviä ratkaisuja testattiin älyliikenteessä.

Tavoite

SmashHit-hankkeen (Smart Dispatcher for Secure and Controlled Sharing of Distributed Personal and Industrial Data) tavoitteena oli edistää tiedon jakamista sekä varmistaa datan luotettava ja turvallinen käyttö sekä yksityisiltä että teollisilta alustoilta, jotta voidaan luoda uusia innovatiivisia palveluita. 

SmashHit-hankkeen keskiössä oli ajoneuvosta saatava data ja sen hyödyntäminen vakuutusmarkkina- sekä älyliikennesektoreilla. Vakuutusten osalta edistettiin ajotapaan perustuvien vakuutusmaksujen käyttöä. Älyliikenteessä edistettiin liikenteen sujuvuutta Jätkäsaaren alueella sekä vaikutettiin kaupungin liikenteenhallintaan ja -suunnitteluun. Molemmissa tapauksissa oli kyse yksityisyydensuojaan liittyvän datan turvallisesta hyödyntämisestä ja jakamisesta sekä kuluttajien luottamuksen lisäämisestä datan turvalliseen jakamiseen. 

Haasteena datan jakamisessa ovat käytetyt erilaiset tekniset ratkaisut. Lisäksi datan omistajuuteen liittyy avoimia kysymyksiä. SmashHitin tavoitteena oli löytää tiedon jakamiselle avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen perustuva ratkaisu, jonka avulla voidaan harmonisoida erilaisia oikeudellisia ja lupiin liittyviä käytäntöjä ja sääntöjä. Hankkeessa luotiin muun muassa semanttisen mallintamisen avulla yhteinen toimintamalli datan suostumukselliseen jakamiseen, työkaluja datan jäljitettävyyteen sekä automaattiseen sopimiseen liittyen sekä yhteisiä mekanismeja turvallisuuden ja yksityisyyden suojaamiseksi, jotka ovat skaalattavissa myös muille sektoreille. 

Kesto, rahoitus ja partnerit

  • Hankkeen kesto: 1.1.2020–31.12.2022
  • Rahoitus: Horisontti2020 Innovation Action, kokonaisbudjetti yhteensä noin 6,9 miljoonaa euroa.
  • Koordinaattori: ATB Bremen tutkimusinstituutti (Institut für angewandte Systemtechnik Bremen GmbH).
  • Tutkimuspartnerit: Leibniz-yliopisto Hannover, Innsbruckin yliopisto, Bonnin yliopisto.
  • Yrityskumppanit: LexisNexis RiskSolutions, Volkswagen AG, X/Open Company Limited, ATOS Spain, Infotripla Oy, Forum Virium Helsinki Oy.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki oli vetovastuussa älyliikenteen kokeilusta, jossa tavoitteena oli edistää datan jakamista MyData-periaatteiden mukaisesti. Helsingin pilotissa testattiin loppukäyttäjien kanssa miten autosta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää liikenteen sujuvoittamisessa ja liikenteen suunnittelussa, sekä miten kaupunkilaiset voivat itse toimia tiedon tuottajina ja hyödyntäjinä saamalla tietoa esimerkiksi liikenteen häiriötilanteista ja mahdollisesti myös muista palveluista. Samalla testattiin miten käyttäjille tarjotaan sujuva asiakaskokemus datan käyttöön liittyvän luvan antamisen osalta. 

Helsingin kaupungin Jätkäsaaren ympäristö tarjosi erinomaisen tilaisuuden testata ratkaisuja älykaupunki-kontekstissa. Hanke liittyy Forum Virium Helsingin laajempiin älyliikenteen kehittämisen kokonaisuuksiin, kuten Jätkäsaari Mobility Lab -projektiin sekä LIDO-hankekokonaisuuteen (liikkumisen ja liikenteen data haltuun).

Hankkeen hyödyt Helsingille

SmashHit-hanke tuki Helsingin datastrategiaa. SmashHit-hanke otti kaupunkilaiset mukaan liikennetiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen, tuotti enemmän sekä parempaa tietoa kaupungin liikenteestä kaupunkilaisille ja kaupungin liikennesuunnittelijoille, sekä edisti omadata (MyData) -periaatteita tiedon jakamisessa.

SmashHit-hankkeen pilottien avulla saatiin arvokkaita kokemuksia yhteisten pelisääntöjen luomisesta tiedon jakamiselle. Hankkeessa saatiin myös testattua sujuvaa luvan antamista eri alustoilta tulevan tiedon jakamiselle eri toimijoiden välillä. Helsinki voi hyödyntää hankkeessa kerättyjä kokemuksia, skaalata ratkaisuja sekä kehittää tältä pohjalta parempia ja älykkäämpiä palveluita kaupunkilaisille.

Saavutukset

SmashHitissä kehitettiin neljä datainnovaatiota Helsingissä.

1. Cityfeedback-kaupunkipalauteapplikaatio

Infotriplan kanssa kehitetty kaupunkipalaute-applikaatio mahdollisti palautteen lähettämisen Helsingin palautejärjestelmään. Applikaatiolla voi esimerkiksi ilmoittaa korjaustarpeista kaupungille ja suositella eri paikkoja. Applikaatiota testasi noin 300 helsinkiläistä syksyllä 2022. Applikaatio toimi omadata-periaatteella, jossa datan jako on turvallista ja käyttäjän valintoihin perustuvaa.

2. Työkalu henkilödatan käyttöehtoihin

SmashHit-projektissa luotiin suunnittelutyökalu, jonka avulla henkilötietoja hyödyntävien palvelujen käyttöehdot on helpompi viestiä käyttäjille. Tavoitteena on niin sanottu informed consent, eli että datapalvelujen käyttäjät ymmärtävät, mihin he ovat suostumuksensa antamassa. 

Työkalu on suunnittelu-canvas, jonka avulla voidaan suunnitella datan käytön luvittamispolku helposti. Datan käyttölupien saanti todennäköisesti korostuu tulevaisuudessa, samoin kuin käyttäjien oikeus omaan dataansa. Canvas ja sen käyttöohjeet ovat ladattavissa kaikille datapalvelujen kehittäjille Forum Virium Helsingin nettisivuilta.

3. Volkswagenin kolarivaroitin autoihin

Saksalainen autojätti Volkswagen testasi smashHit-projektissa uutta kolarinestoratkaisuaan Helsingissä. Järjestelmä varoittaa autoilijaa esimerkiksi kulman takaa tulevasta kävelijästä. Volkswagen hyödynsi Helsingin kaupungin mahdollisuuttaa testata ja pilotoida innovaatioita aidossa kaupunkiympäristössä aitojen kaupunkilaisten kanssa.

4. Innovaatiokonsepti

SmashHit -hankkessa julkaistiin Innovaatiokonsepti -raportti. Raportti esittelee, miten SmashHit -hanke pyrki innovatiivisella ja tietoturvallisella tavalla vastaamaan haasteisiin, joita esiintyy datan hyödyntämiseen liittyvissä suostumus- ja sopimusprosesseissa. Tavoitteena on, että SmashHitin innovaatiokonseptin avulla dataan perustuvien palvelujen kehittäminen ja hyödyntäminen on turvallisempaa ja sujuvampaa kaikille osapuolille. Raportti on englanniksi.

Lue lisää

SmashHitin nettisivu

SmashHit Twitterissä