Projektiesittely ---

SmashHit edistää autosta saatavan datan turvallista jakamista ja hyödyntämistä

Artikkelikuva: Projektin esittely

SmashHit-hankkeessa pyritään edistämään datataloutta luomalla uusia ja parempia palveluja ajoneuvodataa hyödyntäen. Tavoitteena on tarjota luotettava ja turvallinen tapa jakaa eri lähteistä ja alustoilta tulevaa tietoa, sujuvoittaa lupakäytäntöjä datan jakamiselle sekä sopia reiluista säännöistä datan vaihtokaupassa niin yksityisten kuin yritystoimijoidenkin välillä. Helsingissä uusia tiedon jakamiseen ja lupakäytäntöihin liittyviä ratkaisuja testataan älyliikenteessä.

Tavoite

SmashHit-hankkeen (Smart Dispatcher for Secure and Controlled Sharing of Distributed Personal and Industrial Data) tavoitteena on edistää tiedon jakamista sekä varmistaa datan luotettava ja turvallinen käyttö sekä yksityisiltä että teollisilta alustoilta, jotta voidaan luoda uusia innovatiivisia palveluita. 

SmashHit-hankkeen keskiössä on ajoneuvosta saatava data ja sen hyödyntäminen vakuutusmarkkina- sekä älyliikennesektoreilla. Vakuutusten osalta pyritään edistämään ajotapaan perustuvien vakuutusmaksujen käyttöä. Älyliikenteessä edistetään liikenteen sujuvuutta Jätkäsaaren alueella sekä vaikutetaan kaupungin liikenteenhallintaan ja -suunnitteluun. Molemmissa tapauksissa on kyse yksityisyydensuojaan liittyvän datan turvallisesta hyödyntämisestä ja jakamisesta sekä kuluttajien luottamuksen lisäämisestä datan turvalliseen jakamiseen. 

Haasteena tällä hetkellä on datan jakamisessa käytetyt erilaiset tekniset ratkaisut. Lisäksi datan omistajuuteen liittyy avoimia kysymyksiä. SmashHitin tavoitteena on löytää tiedon jakamiselle avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen perustuva ratkaisu, jonka avulla voidaan harmonisoida erilaisia oikeudellisia ja lupiin liittyviä käytäntöjä ja sääntöjä. Hankkeessa luodaan muun muassa semanttisen mallintamisen avulla yhteinen toimintamalli datan suostumukselliseen jakamiseen, työkaluja datan jäljitettävyyteen sekä automaattiseen sopimiseen liittyen sekä yhteisiä mekanismeja turvallisuuden ja yksityisyyden suojaamiseksi, jotka ovat skaalattavissa myös muille sektoreille. 

Kesto, rahoitus ja partnerit

  • Hankkeen kesto: 1.1.2020–31.12.2022
  • Rahoitus: Horisontti2020 Innovation Action, kokonaisbudjetti yhteensä noin 6,9 miljoonaa euroa.
  • Koordinaattori: ATB Bremen tutkimusinstituutti (Institut für angewandte Systemtechnik Bremen GmbH).
  • Tutkimuspartnerit: Leibniz-yliopisto Hannover, Innsbruckin yliopisto, Bonnin yliopisto.
  • Yrityskumppanit: LexisNexis RiskSolutions, Volkswagen AG, X/Open Company Limited, ATOS Spain, Infotripla Oy, Forum Virium Helsinki Oy.

Forum Virium Helsingin rooli

Forum Virium Helsinki on vetovastuussa älyliikenteen kokeilusta, jossa tavoitteena on edistää datan jakamista MyData-periaatteiden mukaisesti. Helsingin pilotissa testataan loppukäyttäjien avulla miten autosta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää liikenteen sujuvoittamisessa ja liikenteen suunnittelussa, sekä miten kaupunkilaiset voivat itse toimia tiedon tuottajina ja hyödyntäjinä saamalla tietoa esimerkiksi liikenteen häiriötilanteista ja mahdollisesti myös muista palveluista. Samalla testataan miten käyttäjille tarjotaan sujuva asiakaskokemus datan käyttöön liittyvän luvan antamisen osalta. 

Helsingin kaupungin Jätkäsaaren ympäristö tarjoaa erinomaisen tilaisuuden testata ratkaisuja älykaupunki-kontekstissa. Hanke liittyy Forum Virium Helsingin laajempiin älyliikenteen kehittämisen kokonaisuuksiin, kuten Jätkäsaari Mobility Lab -projektiin sekä LIDO-hankekokonaisuuteen (liikkumisen ja liikenteen data haltuun).

Hankkeen hyödyt Helsingille

SmashHit-hanke tukee Helsingin datastrategiaa. SmashHit-hankkeen tavoitteena on ottaa kaupunkilaiset mukaan liikennetiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen, tuottaa enemmän sekä parempaa tietoa kaupungin liikenteestä kaupunkilaisille ja kaupungin liikennesuunnittelijoille, sekä edistää omadata (MyData) -periaatteita tiedon jakamisessa.

SmashHit-hankkeen pilottien avulla saadaan arvokkaita kokemuksia yhteisten pelisääntöjen luomisesta tiedon jakamiselle. Hankkeessa saadaan myös testattua sujuvaa luvan antamista eri alustoilta tulevan tiedon jakamiselle eri toimijoiden välillä. Helsinki voi hyödyntää hankkeessa kerättyjä kokemuksia, skaalata ratkaisuja sekä kehittää tältä pohjalta parempia ja älykkäämpiä palveluita kaupunkilaisille.

Lue lisää

SmashHit -hankkessa on julkaistu Innovaatiokonsepti -raportti. Raportti esittelee, miten SmashHit -hanke pyrkii innovatiivisella ja tietoturvallisella tavalla vastaamaan haasteisiin, joita esiintyy datan hyödyntämiseen liittyvissä suostumus- ja sopimusprosesseissa. Tavoitteena on, että SmashHitin innovaatiokonseptin avulla dataan perustuvien palvelujen kehittäminen ja hyödyntäminen on turvallisempaa ja sujuvampaa kaikille osapuolille. Raportti on englanniksi.

Seuraa hanketta

SmashHitin nettisivu

SmashHit Twitterissä