Liikenteen datan haltuunotto (LIDO) -hankekokonaisuuden tavoitteena on saada Helsingin liikenteen tieto ja data liikenne- ja kaupunkisuunnittelijoiden aktiiviseen käyttöön ja edistää liikenteen tilannekuvan toteuttamista.

Helsingin kaupungin Älyliikenneohjelma 2030:n yhtenä keskeisenä toimenpiteenä on liikenteen tilannekuvan toteuttaminen. LIDO-hankekokonaisuuden myötä liikenteen ja liikkumisen data otetaan haltuun uuden liikenteen data-alustan ja Wiki-sivun muodossa. Wiki-sivustolle kerätään tietoa mm. liikenteen datalähteistä sekä liikennesuunnittelijoiden tietotarpeista. Alustan ja Wikin yhteisenä tavoitteena on, että liikennesuunnittelijat voivat käyttää dataa ja siitä jalostettua tietoa suunnittelun apuna jatkuvasti arjessaan.

LIDO:ssa on otettu käyttöön myös ketterä hankintamalli, jossa hankinnat ja kokeilut tuottavat jatkuvasti uutta tietoa, jota hyödynnetään seuraavia hankintoja suunniteltaessa. LIDOn keskeisiä tavoitteita on lisäksi vahvistaa osaamista, jotta uusia datalähteitä voidaan hyödyntää entistä paremmin. 

Päätoimijoina LIDO:ssa ovat Forum Viriumin lisäksi Kaupunkiympäristön toimialan liikennesuunnittelu (KYMP) sekä tiedonhallinnnon kehitysyksikkö ja ICT. EU:n Horisontti2020-rahoitteiset projektit URBANITE ja SmashHit tukevat sisällöllisesti vahvasti LIDO:n toteuttamista. 

Lisätietoja

Piia Hanhirova

Projektipäällikkö


puh. +358 40 643 4050 piia.hanhirova(at)forumvirium.fi

Shabnam Farahmand

Projektipäällikkö


#staraeRetrofit #urbanite #LIDO
puh. +358 40 583 0110
shabnam.farahmand(at)forumvirium.fi

Tilaa Forum Virium Helsingin uutiskirje!

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Olen lukenut Forum Virium Helsingin rekisteriselosteen ja hyväksyn että henkilötietojani käsitellään sen mukaisesti. Lyhyesti: noudatamme EU:n GDPR-asetusta ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti.