Painon etäseuranta – kokeiluhaku auki

Artikkelikuva: Painon etäseuranta – kokeiluhaku auki

Painon etäseurantaan sopivia ratkaisuja haetaan kokeiltavaksi REDI SOTE -hankkeen puitteissa. Tarjouspyyntöön voi vastata 15.8. saakka.

Sosiaali- ja terveysalalla on monia syitä, miksi asiakkaan painoa pitää seurata ja miksi asiakkaan hoidosta vastaavien terveysalan ammattilaisten pitäisi saada jatkuvaa tietoa asiakkaan painosta ja painonmuutoksista. 

Reaaliaikainen painonseuranta mahdollistaa asiakkaan elämänlaadun parantamisen ja sairauksista johtuvien akuuttien tilanteiden ennaltaehkäisyn. Tämän haun tarkoitus on kokeilla etäpainonseurannan vaihtoehtoja.

Tarpeen kuvaus

Painon vaihteluun voi olla useita syitä. Olisi tärkeää, että asiakkaan hoidosta vastaavat terveysalan ammattilaiset saisivat jatkuvaa tietoa asiakkaan painosta ja painonmuutoksista. Reaaliaikainen painonseuranta mahdollistaa asiakkaan elämänlaadun parantamisen sekä sairauksista johtuvien akuuttien
tilanteiden ennaltaehkäisyn.

Ratkaisussa tulee huomioida seuraavat asiat:

  • Sovelluksen tulee olla digitaalinen painoa mittaava sensori tai vaaka, joka kykenee lähettämään
    tietoa asiakkaan painosta automaattisesti.
  • Sovellukseen tulee voida asettaa asiakaskohtaisia raja-arvoja, joiden ylittyessä sovellus hälyttää.
  • Järjestelmässä ei käsitellä henkilö-/potilasdataa, tunniste riittää.
  • Sovelluksen tulee tukea avoimia rajapintoja.

Kehittämisyhteistyöhön sisältyvän kokeilujakson kesto on enintään 3–6 kuukautta. Kehittämis- ja kokeiluyhteistyön tarjouksen kustannusarvio voi vaihdella välillä 1000–10 000 euroa suhteutettuna kokeilun kestoon ja ratkaisun ominaisuuksiin. Kokeiluyhteistyö toteutetaan heti tarjouskilpailun päätyttyä. Helsingin sosiaali- ja terveystoimi päättää mahdollisista sovellusta koskevista ostohankinnoista kokeiluyhteistyön jälkeen.

Tarjouksen jättäminen

Katso koko tarjouspyyntö (pyynnössä mainittu excel alla)

Pyydämme kehittämis- ja kokeiluyhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä lähettämään kuvauksensa tarpeeseen vastaavasta ratkaisustaan. Tarjous ja palvelun kuvaus on toimitettava sähköpostilla viimeistään 15.8.2022 klo 12.00 mennessä osoitteeseen: peeter.lange@forumvirium.fi.

Kuvaus ja tarjous tulee muotoilla liitteenä olevaan excel-taulukkoon.

Liitetiedostot ovat sallittuja (esimerkiksi tuotekuvat).

Tarjouksen valintaperusteet

Kuvaukset arvioidaan käyttäen arviointikriteereitä. Arviointiperusteina toimivat asiantuntijaraadin näkemykset tarjouksen vastaamisesta tarpeeseen sekä tarjouksen hinta suhteutettuna kokeilun kestoon ja ratkaisun ominaisuuksiin. Tarkat valintaperusteet löytyvät tarjouspyynnöstä.

Hankintayksikkö pidättää itselleen oikeuden jakaa hankinta sekä oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Hankintayksiköllä on oikeus myös hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon.

Valinnat tehdään 30.9.2022 mennessä.

Kehittämis- ja kokeiluyhteistyö toteutetaan yhteistyössä Forum Virium Helsingin, Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystoimen ja Laakson yhteissairaala hankeen kanssa osana 6Aika Resurssiviisaat sosiaali- ja terveyspalvelut (REDI-SOTE) -hanketta. Lisätietoja www.redisote.fi

Lisätiedot

Peeter Lange
Forum Virium Helsinki Oy
Resurssiviisaat sosiaali- ja terveyspalvelut (REDI-SOTE-hanke)
Puhelin 040 353 0243
Peeter.lange@forumvirium.fi
www.redisote.fi

Kuva: Marja Väänänen / Helsingin kaupungin kuvapankki

Lisätietoa

Lue myös