Miten droneja käyttämällä voi vähentää hiilidioksidipäästöjä? Minkälaisia palveluja droneilla voidaan tuottaa?

Vastauksia näihin kysymyksiin löytyy Dronet vähähiilisyyden edistäjinä -julkaisusta. Julkaisu kokoaa yhteen oppeja Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeesta, joka päättyy vuoden 2021 lopussa. Forum Virium Helsingin kumppaneita hankkeessa ovat olleet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Xamk ja Itä-Uudellamaalla toimiva kehitysyhtiö Posintra Oy.

Hanke on järjestänyt useita kokeiluja, joissa testattiin uusia sovelluskohteita droneliiketoiminnalle. Samalla arvioitiin dronejen hiilidioksidipäästöjä ja ympäristövaikutuksia. Hankkeessa havaittiin, että dronet soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi terveydenhuollon ja pienlogistiikan tarpeisiin, kun matkat ovat pitkiä tai vaikeakulkuisia tai kun avun saaminen perille on aikakriittistä. Droneista voi olla hyötyä päästöjen vähentämisessä etenkin pienrahtikuljetusten yksittäisjakelussa. Jos tehtävän voi suorittaa pienellä ja sähkökäyttöisellä dronella, on kulutuskin pientä. Dronejen hyödyntäminen esimerkiksi liikenneruuhkien, lämpövuotojen tai metsäpalojen havaitsemiseen voi vähentää päästöjä myös välillisesti.

Lue lisää Dronet vähähiilisyyden edistäjinä -julkaisusta

 

Katso videolta alla hankkeen tuloksia:

 

Kuva: Everdrone
Video: Mungo, lentovideoiden tuottajat lueteltu videon lopussa.

Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeessa on pilotoitu ja edistetty hiilineutraaleja dronepalveluita ja kehitetty uusia liiketoimintamalleja eri alojen tarpeisiin. Hanketta on rahoittanut Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanke päättyy vuoden 2021 lopussa.

Lisätietoja

Suvi Vähä-Sipilä

Projektipäällikkö


puh. +358 40 053 2686
suvi.vaha-sipila(at)forumvirium.fi

Eetu Ryynänen

Projektisuunnittelija


puh. +358 040 653 9955
eetu.ryynanen(at)forumvirium.fi

Tilaa uutiskirje

Älyratkaisuja kaupungeille, pilotteja yrityksille ja yhteistyömahdollisuuksia tutkimuslaitoksille – kerromme sinulle ensimmäisenä!


Olen lukenut Forum Virium Helsingin rekisteriselosteen ja hyväksyn että henkilötietojani käsitellään sen mukaisesti. Lyhyesti: noudatamme EU:n GDPR-asetusta ja käsittelemme henkilötietoja huolellisesti.