Näin droneilla edistetään vähähiilisiä palveluja – opit koottiin yksiin kansiin

Artikkelikuva: Näin droneilla edistetään vähähiilisiä palveluja – opit koottiin yksiin kansiin

Miten droneja käyttämällä voi vähentää hiilidioksidipäästöjä? Minkälaisia palveluja droneilla voidaan tuottaa?

Vastauksia näihin kysymyksiin löytyy Dronet vähähiilisyyden edistäjinä -julkaisusta. Julkaisu kokoaa yhteen oppeja Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeesta, joka päättyy vuoden 2021 lopussa. Forum Virium Helsingin kumppaneita hankkeessa ovat olleet Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Xamk ja Itä-Uudellamaalla toimiva kehitysyhtiö Posintra Oy.

Hanke on järjestänyt useita kokeiluja, joissa testattiin uusia sovelluskohteita droneliiketoiminnalle. Samalla arvioitiin dronejen hiilidioksidipäästöjä ja ympäristövaikutuksia. Hankkeessa havaittiin, että dronet soveltuvat erityisen hyvin esimerkiksi terveydenhuollon ja pienlogistiikan tarpeisiin, kun matkat ovat pitkiä tai vaikeakulkuisia tai kun avun saaminen perille on aikakriittistä. Droneista voi olla hyötyä päästöjen vähentämisessä etenkin pienrahtikuljetusten yksittäisjakelussa. Jos tehtävän voi suorittaa pienellä ja sähkökäyttöisellä dronella, on kulutuskin pientä. Dronejen hyödyntäminen esimerkiksi liikenneruuhkien, lämpövuotojen tai metsäpalojen havaitsemiseen voi vähentää päästöjä myös välillisesti.

Lue lisää Dronet vähähiilisyyden edistäjinä -julkaisusta

Katso videolta alla hankkeen tuloksia:

Kuva: Everdrone
Video: Mungo, lentovideoiden tuottajat lueteltu videon lopussa.

Vähähiilisyyttä tukevat dronepalveluratkaisut Etelä-Suomessa -hankkeessa on pilotoitu ja edistetty hiilineutraaleja dronepalveluita ja kehitetty uusia liiketoimintamalleja eri alojen tarpeisiin. Hanketta on rahoittanut Uudenmaan liitto Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Hanke päättyy vuoden 2021 lopussa.

Lisätietoa

Lue myös