Mission Zero Foodprint -kokeiluhaku: digitaalisia ratkaisuja ravintoloiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Artikkelikuva: Mission Zero Foodprint -kokeiluhaku: digitaalisia ratkaisuja ravintoloiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi

Forum Virium Helsinki avaa kokeiluhaun, jossa etsitään ratkaisuja ravintoloiden hiilijalanjäljen mittaamiseksi ja pienentämiseksi. Kokeiltavaksi haetaan digitaalisia ratkaisuja, jotka liittyvät ravintoloiden ruokahävikkiin, energiankulutukseen tai hiilijalanjälkeen. Kokeiluhaku on avoinna 7.9–4.10.2020.

Kokeilut ovat osa Mission Zero Foodprint -hanketta, jossa yhteiskehitetään ja kokeillaan digitaalisia ratkaisuja ja toimintamalleja ravintoloiden hiilineutraaliuden edistämiseksi yhdessä pääkaupunkiseudun ravintoloiden kanssa. Kokeiluhaun kokonaisbudjetti on 38 000 € (alv. 0%). Tarjouskilpailussa valitaan 35 ratkaisua kokeiltavaksi pilottiravintoloiden kanssa. Yhden kokeilun hinta on max 10 000 €.

Mission Zero Foodprint -hankkeen yhteistyökumppaneista koostuva asiantuntijaraati valitsee kokeilut toteutettavaksi yhteistyössä pilottiravintoloiden kanssa. Kokeiluvaihe käynnistyy loppusyksystä 2020 yhteisellä aloitustapahtumalla. Kokeilut kestävät noin kuusi kuukautta.

Yhteistyökumppanit mukana kokeiluhaussa

Hankkeen valitsemat pilottiravintolat toimivat kokeilujen konkreettisena kokeiluympäristönä, jossa uusia digitaalisia ratkaisuja voidaan kokeilla ja kehittää. Aidon ympäristön kokeiluista saadaan aitoa käyttäjäpalautetta, oppeja ja käytännön kokemuksia. Forum Virium Helsinki fasilitoi kokeiluita ja kokeiluista viestitään Forum Virium Helsingin kanavissa.

Kokeiltavat ratkaisut valitaan asiantuntijaraadin kanssa joka, koostuu kumppaneista ja ravintola-alan ammattilaista. Kokeiluhaun yhteistyökumppaneina ovat mukana mm. Helsingin kaupunki, Helsinki Marketing, HSY, Ekokompassi, yrityskumppanit Kotipizza Group ja Palmia. Yhteistyökumppaneilla on kiinnostusta löytää uusia digitaalisia työkaluja ja päästä levittämään niitä laajemmin käyttöön:

Helsingin kaupunki kehittää tapahtumien hiilijalanjäljen laskentaa, jossa yhtenä osana ovat myös tapahtumien ruokapalvelut. Helsinki Marketingin Valitse vastuullisemmin -palvelu taas osaltaan ohjaa ravintoloita kehittämään toimintaansa kohti vastuullisempaa liiketoimintaa ja samalla tarjoaa kuluttajille tietoa. HSY:n Ilmastoinfo tukee pääkaupunkiseudun pk-yrityksiä yritysvastuun kehittämisessä, ja Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä puolestaan tarjoaa käytännön työkalun ympäristöasioiden hallintaan ravintoloissa. Ekokompassin ravintolaverkoston kautta ratkaisuja voidaan levittää laajemmin ravintoloiden käyttöön. Yhteistyöyrityksistä Kotipizza Group on osallistunut aktiivisesti hankkeen yhteiskehittämiseen ja on myös mukana pilotoimassa ratkaisuja

Tarjoa kokeilua

Kokeilua tarjotaan Forum Virium Helsingin sähköisellä lomakkeella. Tarjouspyyntö ja -lomake löytyvät alla olevien linkkien kautta.

Tarjouspyyntö – Mission Zero Foodprint

Tarjouslomake – Mission Zero Foodprint

Tarjouspyyntö on avoinna 4.10.2020 klo 23.59 asti. Määräaikana saadut tarjoukset arvioidaan tarjouspyynnön mukaisesti ja siinä kuvattujen kriteerien perusteella.

Lisätietoja

Kokeiluohjelmasta järjestettiin virtuaalinen infotilaisuus 10.9.2020. Katso tilaisuuden esitykset oheisista linkeistä.

Mission zero foodprint open call info event 10.9.2020 / Digital solutions for managing restaurants’ carbon footprint

Insights from workshops, Emilia Risu 10.9.2020 eng / Mission Zero Foodprint Open Call Info

Tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee lähettää kirjallisesti 28.9.2020 mennessä osoitteeseen annamaria.rossi@forumvirium.fi (viestin otsikoksi: Mission Zero Foodprint, nopeat kokeilut). 

Tietoa nopeista kokeiluista

Nopeat kokeilut 

Nopeat kokeilut on haastemuotoinen ketterä malli uusien palvelujen ja teknologioiden kokeilemiseen aidossa kaupunkiympäristössä oikeiden loppukäyttäjien kanssa – olivat ne sitten asukkaita, kaupungin eri toimialojen yksikköjä tai kaupunkikonserniin kuuluvia yrityksiä. Nopeat kokeilut vastaavat todellisiin tunnistettuihin haasteisiin.

Tavoitteena oppia mahdollisimman paljon

Yhteiskehittäminen on keskeinen osa nopeita kokeiluja. Kokeiltavia ratkaisuja kehitetään yhdessä kaupungin, yritysten, asukkaiden, tutkimustahojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on oppiminen ja kokeilujen tulosten jakaminen laajasti eri toimijoille ja verkostoille. Tärkeimmät yhteistyötahot ja kanavat tunnistetaan kokeilukohtaisesti. 

Kaupungin ja muiden kaupunkitoimijoiden kannalta olennaista on kerätä oppeja ja tuloksia uusien teknologioiden ja palvelujen toimivuudesta suhteessa tunnistettuihin haasteisiin ja yleisemmin toiminnan kehittämiseen. Kokeilut tähtäävät ensisijaisesti uuden tiedon ja ymmärryksen tuottamiseen ja jakamiseen. 

Yrityksille kokeilut antavat mahdollisuuden kokeilla uusia ratkaisuja aidossa kaupunkiympäristössä oikeiden käyttäjien kanssa – tarjoten siten referenssin kokeiltavasta palvelusta tai tuotteesta. 

 

Mission Zero Foodprint -hanke kokoaa ravintola- ja ruokapalvelualan yrityksiä, kehittäjiä ja sidosryhmiä yhteiskehittämään ravintoloiden toimintaprosesseja kohti hiilineutraaliutta. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään digitaalisia työkaluja sekä pilotoidaan uusia toimintamalleja yhdessä Uudenmaan ravintoloiden kanssa. Forum Virium Helsinki vastaa hankkeen koordinoinnista ja Laurea-ammattikorkeakoulu toimii hankkeen toisena osatoteuttajana. Hankkeen rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Uudenmaan liitto.

Photo: Helsinki Marketing

Lisätietoja

Kuva

Annamaria Rossi

#circulargreenblocks #fiksukaupunki
puh. +358 50 491 2270
annamaria.rossi(at)forumvirium.fi

Subscribe to our project mailing list!

Subscribe with the form below and stay up to date with the latest developments in Mission Zero Foodprint.


Lue myös