LoRaWAN-verkko vauhdittaa esineiden internetin avointa ekosysteemiä

Artikkelikuva: LoRaWAN-verkko vauhdittaa esineiden internetin avointa ekosysteemiä

Älykaupunkien kehittämisessä esineiden internetillä (IoT) on runsaasti mitä erilaisimpia sovelluskohteita. Sen avulla voidaan seurata esimerkiksi kiinteistöjen energiankulutusta, etsiä vapaita parkkipaikkoja tai mitata ilmanlaatua. IoT-ratkaisujen oivalliseksi työkaluksi on osoittautunut tiedonsiirtoon erikoistunut LoRaWAN-verkko sen tarjoamien lukuisten vahvuuksien ansiosta.

IoT-laitteet tarvitsevat datan lähettämiseen sujuvat yhteydet. LoRaWAN-verkko sopii hyvin IoT-ratkaisujen tueksi tarjoamalla kustannustehokasta ja toimintavarmaa tiedonsiirtoa.

LoRa soveltuu erityisesti vähävirtaisten laitteiden kommunikointiin, mikä tekee siitä sopivan IoT-käyttöön. Vähäinen virrankulutus mahdollistaa IoT-laitteelle yhtäjaksoisen toimivuuden jopa 10 vuodeksi, jolloin ne voivat lähettää dataa keskeytyksettä koko elinkaarensa ajan ilman huoltokäyntejä. Keskeisenä etuna on myös verkon hyvä kantama kymmenienkin kilometrien etäisyyksillä. LoRaWAN-verkossa signaali etenee myös haastavissa tiloissa, kuten kellareissa ja teollisuushalleissa.

LoRaWAN-verkko eduksi IoT-hankkeissa

Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö Forum Virium Helsingin IoT-ohjelma kehittää datankeruun tapoja Helsingissä. Toiminnan perustana on avoin data ja avoin IoT-ekosysteemi. LoRa on avoin teknologia, ja sen kehittämisessä on mukana jo lukuisia toimijoita. Suomessa LoRaWAN-verkkoa kehitetään ja rakennetaan maanlaajuisesti ja teknologialla on paljon tarjottavaa niin meneillään oleville kuin tulevillekin esineiden internetiä hyödyntäville hankkeille.

Helsingissä LoRan ympärillä tapahtuu nyt paljon. Tuoreimpana esimerkkinä tästä on tutkimuksen ja startupien käyttöön suunniteltu LoRaWAN-verkko, jonka rakentamisen Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ja Everynet käynnistävät.

”HSY:llä on koko pääkaupunkiseudun kattavana toimijana ainutlaatuinen mahdollisuus auttaa älykkäiden kaupunkien rakentamisessa. Nyt rakennettava verkko ja aloitettava yhteistyö tarjoavat HSY:lle joustavan mahdollisuuden testata ja pilotoida tulevaisuuden anturi- ja sensoritekniikkaa. Verkkoa voivat käyttää myös omistajakaupunkimme. Tarkoitus on laajentaa käyttöä myös start up -yritysten ja tiedeyhteisön tutkimuskäyttöön sekä toimialueemme asukkaiden harrastuskäyttöön. Verkko tarjoaa mm. aivan uusia joukkoistusmahdollisuuksia ympäristötiedon keräämiseen”, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

LoRaa on tavoitteena hyödyntää myös SELECT for Cities -hankkeessa, jossa eurooppalaiset kaupungit pyrkivät löytämään IoT-hankinnoilleen ratkaisuja markkinoiden rajapinnasta. SynchroniCity-hankkeen rahoitushaku puolestaan tarjoaa mahdolliisuuksia LoRAa hyödyntäville ratkaisuille. Hankkeessa luodaan paremmat edellytykset IoT-pohjaisten palveluiden skaalautumiselle yli kaupunki- ja maarajojen Euroopassa.

LoRaWAN-teknologia on ollut myös aiheena Kaapelitehtaan ja Forum Virium Helsingin Vekotinverstaalla kaikille avoimessa työpajassa, jossa kaupunkilaiset ja yritykset voivat kokeilla ja rakentaa erilaisia esineiden internetin sovelluksia ja laitteita asiantuntijan opastuksella. Älykaupunkien kehityksessä IoT-teknologialle on jo nyt runsaasti käyttöä, ja samalla myös kysyntä LoRaWAN-verkolle kasvaa.

Yritys, tule tekemään yhteistyötä Vekotinverstaan kanssa: tarjoa teknologiaa koekäyttöön tai järjestä oma työpaja

Ota yhteyttä

Hanna Niemi-Hugaerts
Ohjelmajohtaja / Forum Virium Helsinki
040 674 9911
hanna.hugaerts-niemi(at)forumvirium.fi

Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyksikkö, joka tekee Helsingistä maailman toimivimman älykaupungin yhteistyössä yritysten, tiedeyhteisön ja kaupunkilaisten kanssa.

Kuva: Jussi Hellsten / MyHelsinki-materiaalipankki

Lisätietoja

Kuva

Hanna Niemi-Hugaerts

#iot #avoindata #databusiness
#rajapinnat #API
puh. +358 40 674 9911
hanna.niemi-hugaerts(at)forumvirium.fi

Lue myös