Kolme kaupunkia etsii yhteistä IoT-ratkaisua SELECT for Cities hankinnan kautta. Kyseessä on ison mittaluokan esikaupallinen julkinen hankinta, jonka tarkoituksena on kokeilla voivatko kaupungit löytää yhdessä parempia ratkaisuja IoT-hankinnoissaan markkinoiden rajapinnasta.

Kaupungit ympäri maailman etsivät parempia tapoja hyödyntää keräämäänsä tietoa ja siten valjastaa innovaatiot ja avoin data ratkaisemaan tulevia haasteita, sekä tuomaan lisäarvoa asukkaille ja yrityksille. SELECT for Cities tähtää erityisesti eurooppalaisten kaupunkien käyttöön tarkoitetun alustan luomiseen, joka yhdistäisi kaiken kerätyn tiedon ja integroisi sen eri toimijoiden, tietolähteiden, sensoreiden ja kaupunginosien välillä.

Hankkeessa on mukana Helsingin lisäksi Kööpenhamina ja Antwerpen. Innovaatiohaasteen esikaupallisella hankinnalla on yhteensä 3,9 miljoonan euron budjetti, jota käytetään kilpailun kolmessa eri vaiheessa. Hanke on Euroopan komission ja kolmen kaupungin rahoittama.

Helsingille hanke on merkittävä. SELECT for Cities toteuttaa kaupungin pyrkimyksiä avoimen datan kärkikaupungiksi. Tarkoituksena on saada erityisesti eurooppalaisten kaupunkien tarpeita palveleva alusta yhdistämään julkisten toimijoiden välistä tiedonkeruuta ja käyttöä. Lisäksi hanke toteuttaa kaupungin tietotekniikkaohjelman strategisia pyrkimyksiä erinomaisesti.

Seuraa ratkaisujen kehittymistä

SELECT for Cities -haasteessa on mukana kaikenkokoisia toimijoita pienistä suuriin. Mukana olemisesta on hyötyä, vaikka ei voittaisikaan itse haastetta. Jokainen kilpailun vaihe tuo lisäarvoa mukana oleville yrityksille tuotekehityksen, näkyvyyden ja oppimisen kautta. Kyseessä on Euroopan yksi isoimmista IoT-hankinnoista ja järjestävät tahot ovat Euroopan edelläkävijöitä IoT:n saralla. Voittava ratkaisu on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa kolmessa kaupungissa.      

Forum Virium Helsinki koordinoi hanketta ja vastaa kaupunkien välisestä yhteistyöstä sekä on rekrytoinut osallistujat ensimmäiselle kierrokselle. Alkuvaiheen kehitystoiminta on tukenut paikallisia yrityksiä ja toimijoita oppimaan hankintaprosessista ja parantamaan tuotekehitystään. Forum Virium koostaa virastojen tarpeita yhteen ja toimii paikallisena IOT-laboratoriona hankkeen ajan. Forum Virium on lisäksi koonnut IOT-tiimin vetämään hanketta ja toimimaan hankintaan osallistuvien tukena.

Seuraa SELECT for Cities -projektia:

Kaiken internet (IoE)

IoE tunnistetaan maailmalla yhdeksi keskeisimmistä muutoksista, jotka muokkaavat tulevaisuutemme hallinnointia ja elämää kaupunkiympäristössä. Internetin aineettoman maailman yhdistäminen fyysiseen tilaan ja esineisiin on mittava mahdollisuus uusille palveluille ja liiketoiminnan muodoille. Keskeisimmät muutoksen osa-alueet tulevat olemaan logistiikan, liikenteen, ympäristön, turvallisuuden ja hyvinvoinnin saralla.

Kaiken internet on suorassa yhteydessä tulevaisuuden älykaupunkien kehitykseen, mutta uuden omaksuminen on ollut oletettua hitaampaa. Keskeisimmät hidasteet ovat olleet yhteisten standardien puute, pirstaloituneet markkinat ja systemaattisen kokeilun puute sekä uusien ratkaisujen jalkauttamisen riittämättömyys kaupunkiympäristöihin.

Screen Shot 2016-04-08 at 22.44.16

Projekti on rahoitettu Euroopan komission Horizon 2020-ohjelman kautta

Budjetti: Haasteen esikaupallinen hankinta 3,9 miljoonaa euroa

Kesto: 2015-2019

Twitter: @SELECT4CITIES #SELECT4CITIES


Yhteystiedot

Hugo Tamagnini Goncalves


#SELECT4CITIES #IoE #IoT #FABULOS
#Horizon2020
puh: +358 45 1199 410
hugo.goncalves(at)forumvirium.fi

Jaana Konstantinova


#SELECT4CITIES
Mobile: +358 40 662 4500
jaana.konstantinova(at)forumvirium.fi