Kolme kaupunkia etsii yhteistä IoT-ratkaisua SELECT for Cities hankinnan kautta. Kyseessä on ison mittaluokan esikaupallinen julkinen hankinta, jonka tarkoituksena on kokeilla voivatko kaupungit löytää yhdessä parempia ratkaisuja IoT-hankinnoissaan markkinoiden rajapinnasta.

SELECT for Cities on EU:n sekä kolmen kaupungin: Helsingin, Antwerpenin ja Kööpenhaminan, rahoittama kehittämishanke, jossa etsitään yhteistä IoE-ratkaisua mahdollistamaan kerätyn tiedon laajamittainen hyödyntäminen ja integroiminen eri toimijoiden, tietolähteiden, sensoreiden ja kaupunginosien välillä. Hanke tähtää IoE-alustaan, jolla eurooppalaiset kaupungit voisivat kehittää, testata ja validoida älykkäitä kaupunkisovelluksia ja -palveluja yhdessä asukkaiden, julkisten toimijoiden ja yritysten kanssa.

Keskeisimmät hidasteet IoT:n täysimittaiselle hyödyntämiselle ovat olleet yhteisten standardien puute, pirstaloituneet markkinat ja systemaattisen kokeilun puute sekä uusien ratkaisujen jalkauttamisen riittämättömyys kaupunkiympäristöihin. Hankkeessa kokeillaan esikaupallisen julkisen hankinnan kautta, voivatko kaupungit löytää yhdessä parempia ratkaisuja IoT-hankinnoissaan markkinoiden rajapinnasta.

Helsingille hanke on merkittävä, sillä SELECT for Cities vahvistaa kaupungin asemaa yhtenä avoimen datan edelläkävijäkaupungeista. Lisäksi hanke toteuttaa kaupungin tietotekniikkaohjelman strategisia tavoitteita muun muassa avointen rajapintojen ja avoimen lähdekoodin osalta erinomaisesti.

Seuraa ratkaisujen kehittymistä

Esikaupallisen hankinnan (PCP – Pre-commercial Procurement) innovaatiohaasteessa on mukana kaiken kokoisia toimijoita kilpailemassa oman ideansa ja prototyyppinsä kanssa. Hankinnalla on yhteensä 3,9 miljoonan euron budjetti, jota käytetään kilpailun kolmessa eri vaiheessa. Jokainen kilpailun vaihe tuo lisäarvoa mukana oleville yrityksille tuotekehityksen, näkyvyyden ja oppimisen kautta, joten mukana olemisesta on hyötyä, vaikka karsiutuisi ennen viimeistä vaihetta. Kyseessä on yksi Euroopan isoimmista IoT-hankinnoista ja sen avulla voidaan edistää IoT:n hyödyntämistä kaupungeissa.

Tällä hetkellä SELECT for Cities on siirtymässä esikaupallisen hankintaprosessin kolmanteen vaiheeseen, jossa on tarkoituksena testata toisessa vaiheessa jatkoon päässeiden toimijoiden ratkaisuja. Validointivaihe sisältää pilotoinnin paikallisissa living labeissa, joissa kehittäjät ja loppukäyttäjät testaavat näitä innovatiivisia prototyyppejä oikeissa tosielämän skenaarioissa. Yhtenä käyttötapauksena tullaan käyttämään kaupungin ilmanlaadun mittauksen seurantaa. Tavoitteena olisi saada helposti tietoa kaupungin ilmanlaadusta IoE-alustan kautta karttamuodossa, jolloin esimerkiksi hengitysvaikeuksista kärsivä henkilö voisi valita parhaan ilmanlaadullisen kävelyreitin ja välttää katujen pölyiset rakennustyömaat. Kaupunki puolestaan voisi helpommin hyödyntää ilmanlaatutietoa liikennesuunnittelussa- ja ohjauksessa.

Seuraa SELECT for Cities -hankkeen etenemistä ja tutustu jatkoon valittujen toimijoiden prototyyppeihin hankkeen verkkosivuilla.

Mukaan testaamaan ratkaisuja?

Forum Virium Helsinki koordinoi hanketta ja vastaa kaupunkien välisestä yhteistyöstä sekä paikallisesta living labista vuonna 2019. Forum Virium Helsinki hyödyntää hankkeessa Helsingin Jätkäsaaren aluetta ja rekrytoi syksyn aikana alueella vaikuttavia asukkaita sekä toimijoita testikäyttäjiksi living lab -kokeiluihin. Mikäli kiinnostuit hankkeesta ja haluat kuulla lisää tulevista kokeiluista, ota yhteyttä: projektipäällikkö Pekka Niskasaari pekka.niskasaari@forumvirium.fi tai projektisuunnittelija Tiina Inki tiina.inki@forumvirium.fi

Select for Cities on osa Forum Virium Helsingin IoT-ohjelmaa, jossa kehitetään datan keruu- ja hyödyntämistapoja sekä luodaan pohjaa avoimelle IoT-ekosysteemille.

Kaiken internet (IoE)

IoE tunnistetaan maailmalla yhdeksi keskeisimmistä muutoksista, jotka muokkaavat tulevaisuutemme hallinnointia ja elämää kaupunkiympäristössä. Internetin aineettoman maailman yhdistäminen fyysiseen tilaan ja esineisiin on mittava mahdollisuus uusille palveluille ja liiketoiminnan muodoille. Keskeisimmät muutoksen osa-alueet tulevat olemaan logistiikan, liikenteen, ympäristön, turvallisuuden ja hyvinvoinnin saralla.

Kaiken internet on suorassa yhteydessä tulevaisuuden älykaupunkien kehitykseen, mutta uuden omaksuminen on ollut oletettua hitaampaa. Keskeisimmät hidasteet ovat olleet yhteisten standardien puute, pirstaloituneet markkinat ja systemaattisen kokeilun puute sekä uusien ratkaisujen jalkauttamisen riittämättömyys kaupunkiympäristöihin.

Screen Shot 2016-04-08 at 22.44.16

 

 

Projekti on rahoitettu Euroopan komission Horizon 2020 -ohjelman kautta

 

Budjetti: Haasteen esikaupallinen hankinta 3,9 miljoonaa euroa

Kesto: 2015-2019

Twitter: @SELECT4CITIES #SELECT4CITIES


Yhteystiedot

Hugo Goncalves

Vanhempi hankevalmistelupäällikkö
EU Tutkimus- ja Innovaatioyhteistyö


#SELECT4CITIES #IoE #IoT #Horizon2020
puh: +358 45 1199 410
hugo.goncalves(at)forumvirium.fi

Pekka Niskasaari

Projektipäällikkö


#hope
puh. +358 40 585 9110
pekka.niskasaari(at)forumvirium.fi

Projektisuunnittelija

Tiina Inki

Projektisuunnittelija


#iot
puh. +358 40 840 5707
tiina.inki(at)forumvirium.fi