Kolme kaupunkia etsii yhteistä IoT-ratkaisua SELECT for Cities hankinnan kautta. Kyseessä on ison mittaluokan esikaupallinen julkinen hankinta, jonka tarkoituksena on kokeilla voivatko kaupungit löytää yhdessä parempia ratkaisuja IoT-hankinnoissaan markkinoiden rajapinnasta.

Kaupungit ympäri maailman etsivät parempia tapoja hyödyntää keräämäänsä tietoa ja siten valjastaa innovaatiot ja avoin data ratkaisemaan tulevia haasteita, sekä tuomaan lisäarvoa asukkaille ja yrityksille. SELECT for Cities tähtää erityisesti eurooppalaisten kaupunkien käyttöön tarkoitetun alustan luomiseen, joka yhdistäisi kaiken kerätyn tiedon ja integroisi sen eri toimijoiden, tietolähteiden, sensoreiden ja kaupunginosien välillä.

Hankkeessa on mukana Helsingin lisäksi Kööpenhamina ja Antwerpen. Innovaatio haasteen esikaupallisella hankinnalla on yhteensä budjettia 3,9 miljoonan euron edestä, joka käytetään kilpailun kolmessa eri vaiheessa. Hanke on Euroopan komission ja kolmen kaupungin rahoittama.

Helsingille hanke on merkittävä. SELECT for Cities toteuttaa kaupungin pyrkimyksiä avoimen datan kärkikaupungiksi. Tarkoituksena on saada erityisesti eurooppalaisten kaupunkien tarpeita palveleva alusta yhdistämään julkisten toimijoiden välistä tiedonkeruuta ja käyttöä. Lisäksi Hanke toteuttaa kaupungin tietotekniikka ohjelman strategisia pyrkimyksiä erinomaisesti.

Osallistu haasteeseen

SELECT for Cities haasteeseen voivat osallistua kaikenkokoiset toimijat pienistä suuriin. Osallistumisesta on hyötyä, vaikka ei voittaisikaan itse haastetta. Jokainen kilpailun vaihe tuo lisäarvoa osallistuvalle yritykselle tuotekehityksen, näkyvyyden ja oppimisen kautta. Osallistuminen kannattaa, sillä kyseessä on Euroopan yksi isoimmista IoT-hankinnoista ja järjestävät tahot ovat Euroopan edelläkävijöitä IoT:n saralla. Voittava ratkaisu on tarkoitus ottaa käyttöön kaikissa kolmessa kaupungissa.      

Forum Virium Helsinki koordinoi hanketta ja vastaa kaupunkien välisestä yhteistyöstä sekä rekrytoi osallistujat ensimmäiselle kierrokselle. Alkuvaiheen kehitystoiminta tulee auttamaan paikallisia yrityksiä ja toimijoita oppimaan hankintaprosessista ja parantamaan tuotekehitystään. Forum Virium koostaa virastojen tarpeita yhteen ja toimii paikallisena “IOT-laboratoriona” hankkeen ajan. Olemme lisäksi koostaneet “IOT-tiimin” vetämään hanketta eteenpäin ja toimimaan hankintaan osallistuvien tukena.

Seuraa SELECT for Cities -projektia:

Kaiken internet (IoE)

IoE tunnistetaan maailmalla yhdeksi keskeisimmästä muutoksesta, joka muokkaa tulevaisuutemme hallinnointia ja elämää kaupunkiympäristössä. Internetin aineettoman maailman yhdistäminen fyysiseen tilaan ja esineisiin on mittava mahdollisuus uusille palveluille ja liiketoiminnan muodoille. Keskeisimmät muutoksen osa-alueet tulevat olemaan logistiikan, liikenteen, ympäristön, turvallisuuden ja hyvinvoinnin saralla.

Kaiken internet on suorassa yhteydessä tulevaisuuden älykaupunkien kehitykseen, mutta uuden omaksuminen on ollut oletettua hitaampaa. Keskeisimmät hidasteet ovat olleet yhteisten standardien puute, pirstaloituneet markkinat ja systemaattisen kokeilun puute sekä uusien ratkaisujen jalkauttamisen riittämättömyys kaupunkiympäristöihin.

Screen Shot 2016-04-08 at 22.44.16

Projekti on rahoitettu Euroopan komission Horizon 2020-ohjelman kautta

Budjetti: Haasteen esikaupallinen hankinta 3,9 miljoonaa euroa

Kesto: 2015-2019

Twitter: @SELECT4CITIES #SELECT4CITIES


Yhteystiedot

Hugo Tamagnini Goncalves


#SELECT4CITIES #IoE #IoT #FABULOS
#Horizon2020
puh: +358 45 1199 410
hugo.goncalves(at)forumvirium.fi

Jaana Konstantinova


#SELECT4CITIES
Mobile: +358 40 662 4500
jaana.konstantinova(at)forumvirium.fi