Henri Kotkanen haluaa datasta asfalttia

Artikkelikuva: Henri Kotkanen haluaa datasta asfalttia

Henri Kotkanen aloitti lokakuun alussa Forum Virium Helsingin IoT-tiimin (internet of things) uutena vahvistuksena. Henri työskentelee IoT-kehittäjänä pääasiallisesti Synchronicity -hankkeen parissa edistäen Euroopan laajuisen IoT-ekosysteemin syntyä, mutta hän osallistuu myös Vekotinverstaan toiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen.

Synchronicity -hankkeen tarkoituksena on kehittää esineiden internetiä hyödyntäviä älykaupunkiratkaisuja sekä helpottaa ratkaisujen käyttöönottoa kaupunkien välillä.

Projektin Helsingin osuudessa keskitytään liikkumiskokemuksen parantamiseen: uusien datankeruumenetelmien avulla mahdollistetaan uudenlaisia palveluratkaisuja. Lisäksi tavoitteena on osallistua HSL:n, Liikenneviraston ja TVV LMJ Oy:n tarjoamaa Digitransit-palvelualustan jatkokehittämiseen.

Henrin koulutustausta on kognitiotieteessä ja työhistoria tutkimustehtävissä Helsingin Yliopistolla ja HIITissä (Helsinki Institute of Information Technology). Tutkimusprojektien jälkeen hän on työskennellyt Helsingin seudun avoimen datan parissa, Helsinki Region Infoshare -palvelussa, 6Aika-projektissa sekä Helsingin kaupunginkanslian avoimen ohjelmistokehityksen tiimissä.

1. Mitä odotat pääseväsi näkemään ja tekemään FVH:lla?

”Pääsen toimimaan laajan ja kirjavan osaajaporukan kanssa. Näen FVH:n hubina, joka mahdollistaa monien innokkaiden toimijoiden ja sidosryhmien yhteistyön älykkään kaupungin kehittämiseksi. Monipartneriprojekteissa, kuten Synchronicityssa on hienoa päästä tutustumaan kollegoihin ympäri Eurooppaa ja on erityisen mielenkiintoista olla aitiopaikalla näkemässä Euroopan älykaupunkikehityksen suuntia”

2. Mikä sinua innostaa?

”Taide. Teknologian käyttö epätyypillisiin käyttötarkoituksiin. Kuulun Brains on Art -kollektiiviin, ja installaatioissamme on käytetty esimerkiksi aivokuvantamista ja konenäkömenetelmiä. Minua innostavat vapaiden ohjelmistojen ja avoimen lähdekoodin liikkeet, sekä laajemmin digitaalisen informaation vapaus ja taipumus levitä estelyistä huolimatta. Tässä hengessä jaamme teoksia pyörittävät softat avoimilla lisensseillä.”

3. Miten haluat kehittää älykaupunkia?

”Henkilökohtaisen- tai ns. OmaDatan huomioon ottaminen on erittäin tärkeää Smart City kehityksessä, sillä henkilökohtaista dataa on kutsuttu jopa uudeksi öljyksi sen älyttömästä liiketoimintapotentiaalista puhuttaessa. Jos henkilökohtaisen datan hallinta keskittyy vain muutamalla megatoimijalle, ei päästä hyödyntämään databusineksen kaikkea potentiaalia. Haluaisin, että tulevaisuuden kaupungissa yksilöt tietävät mitä dataa heistä kerätään, ja että he omistavat itseensä liittyvän datan. Toivon, että datainfrastruktuuri nähdään joskus tulevaisuudessa yhtä tärkeänä kuin vaikkapa sähkö- tai tieverkko.”

Lisätietoja:

Synchronicity

IoT-tiimi

Lue myös