Kokeiluhaku auki: digitaalista yhdenvertaisuutta edistäviä teknologioita

Artikkelikuva: Kokeiluhaku auki: digitaalista yhdenvertaisuutta edistäviä teknologioita

CommuniCity-kokeiluhaku etsii kolmen kaupungin yhteisvoimin innovatiivisia ratkaisuja, jotka tukevat haavoittuvassa asemassa olevia yhteisöjä. Helsinkiin haetaan viittä kokeilua. Tavoitteena on löytää teknologioita, jotka mahdollistavat paremman arjen ja toimivammat kaupungin palvelut esimerkiksi kehitysvammaisille, senioreille sekä niille, jotka eivät puhu suomea.

Euroopan Unionin rahoittama CommuniCity-projekti toteuttaa kolmen vuoden aikana yhteensä 100 kokeilua Euroopan Unionin alueella. Ensimmäinen kokeiluhaku on avoinna 28.2.–31.3.2023 ja sen tavoitteena on löytää yhteensä 17 kokeilua toteutettavaksi yhteistyössä Amsterdamin, Helsingin ja Porton kaupunkien kanssa. 

Mukaan ensimmäiselle kokeilukierrokselle etsitään skaalautuvia teknologiaratkaisuja, jotka vastaavat haavoittuvassa asemassa olevien kaupunkilaisten erityistarpeisiin ja pureutuvat erityisesti digitaalisen yhdenvertaisuuden edistämiseen. Helsingin kaupunki toteuttaa enintään viisi kokeilua. Amsterdamin ja Porton kaupungit toteuttavat yhteensä enintään 12 kokeilua.

Tarvekartoituksen perusteella nimettiin neljä hakuteemaa

Ennen kokeiluhaun avaamista Helsinki, Amsterdam ja Porto tekivät kukin oman tarvekartoituksensa. Tämän pohjalta määriteltiin kriittisimmät haasteet ja kokeilujen kohderyhmät. Erityistä huomiota kiinnitettiin mahdollisuuteen jalostaa tarjottuja teknologia- ratkaisuja yhteiskehittämisen keinon. 

Helsingissä kokeiluhakuun otettiin mukaan neljä haastetta, joiden kautta etsitään teknologiaratkaisuja muun muassa pitkäaikaistyöttömille, kehitysvammaisille ja senioreille. Kokeilut toteutetaan yhteistyössä Palvelukeskus Helsingin (kaksi kokeilua) sekä Stadin Soten Kuntouttavan työtoiminnan (kaksi kokeilua) ja Vammaistyön Virtuaaliset palvelut -yksikön (yksi kokeilu) kanssa. Nyt käynnissä olevan kokeiluhaun kautta halutaan löytää vastauksia seuraaviin haasteisiin:

  1. Miten selainpohjaisella ratkaisulla voidaan parantaa ei-suomea puhuvien digiosaamista ja sosiaalisia taitoja?
  2. Miten pitkäaikaistyöttömien digi-taitoja ja osaamista voidaan kehittää vastaamaan paremmin työelämän tarpeita?
  1. Miten kehitysvammaiset voivat parantaa sosiaalisia taitoja ja digitaalista osaamista virtuaalisten teknologioiden avulla?
  2. Miten tekoälyyn ja sensoreihin perustuvat teknologiaratkaisut voivat parantaa kotihoidon asiakkaiden turvallisuutta ja elämänlaatua?

Hakuajan päätyttyä asiantuntijoista koostuva tuomaristo pisteyttää hakemukset ja valitsee Helsingissä kokeiltavat ratkaisut. Kokeilut käynnistyvät toukokuussa ja päättyvät viimeistään syyskuussa 2023, jolloin on tavoitteena käynnistää toinen hakukierros. Kolmas, entistä useamman kaupungin yhteistyönä toteutettu hakukierros on suunnitteilla syksylle 2024.

Tiimeille tarjolla avustuksia ja tukea kokeilujen toteutukselle

Kokeiluihin valitut tiimit saavat 12 500 euron avustuksen ja lisäksi kaupungit tarjoavat käytännön tukea muun muassa yhteiskehittämiseen. Avustusta voivat hakea niin yritykset, yhdistykset, tutkimuslaitokset kuin yksityishenkilötkin. Hakijana voi olla myös tiimi ja halutessaan hakijat voivat käyttää omaa rahoitusta kokeilun toteuttamiseen.

Hakijat voivat jättää useampia hakemuksia, mutta vain yhden ratkaisuehdotuksen kuhunkin hakuteemaan. Amsterdamin ja Porton kokeiluhaut ovat avoimia niin suomalaisille kuin myös muille eurooppalaisille toimijoille. Myös EU:n ulkopuolelta voi osallistua, mutta silloin ei voi saada avustusta. 

Forum Virium Helsingillä on keskeinen rooli CommuniCity-projektissa, sillä se vastaa koko kokeiluohjelman organisoinnista sekä yhteiseurooppalaisen toimintamallin luomisesta kokeiluille. Forum Virium Helsinki on myös tiiviisti mukana Helsingissä toteutettavien pilottien koordinoinnissa ja tukee käytännön järjestelyissä. 

Lisätietoja Helsingin ja muiden kaupunkien kokeiluhaasteista on saatavissa CommuniCity-projektin kotisivuilta.

Kuva: iStock

Lisätietoa

Projektipäällikkö, tiedottaja Anne-Mari Sandell

Anne-Mari Sandell
Projektipäällikkö, tiedottaja
+358 40 903 1922
anne-mari.sandell@forumvirium.fi

Lue myös