CommuniCity-projekti luo parempia kaupunkeja toteuttamalla 100 kokeilua

Artikkelikuva: CommuniCity-projekti luo parempia kaupunkeja toteuttamalla 100 kokeilua

Sadan kokeilun projekti CommuniCity avaa 28.2.2023 ensimmäisen kokeiluhakunsa, jossa kolme eurooppalaista kaupunkia etsii yhteisvoimin 18 innovatiivista ratkaisua. Helsinkiin haetaan 4–6 kokeilua, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin ja sen asukkaiden kanssa. Tavoitteena on löytää toimivia teknologioita, jotka mahdollistavat paremman arjen ja palvelut erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville kaupunkilaisille.

CommuniCity-projektissa toteutetaan kolmen vuoden aikana yhteensä 100 kokeilua Euroopan Unionin alueella. Ensimmäinen hakukierros toteutetaan 28.2.–31.3.2023 välisenä aikana ja siinä haetaan enintään 18 pilottia toteutettavaksi yhteistyössä Amsterdamin, Helsingin ja Porton kaupunkien kanssa. Tavoitteena on löytää ratkaisuja, jotka vastaavat haavoittuvassa asemassa olevien kaupunkilaisten tarpeisiin sekä sujuvoittamalla heidän arkeaan että parantamalla yleistä elämänlaatua. 

Forum Virium Helsingillä on keskeinen rooli CommuniCity-projektissa, sillä se vastaa koko kokeiluohjelman organisoinnista sekä yhteiseurooppalaisen toimintamallin luomisesta kokeiluille. Forum Virium Helsinki on myös tiiviisti mukana Helsingissä toteutettavien pilottien koordinoinnissa ja käytännön järjestelyissä. 

Kolme hakukierrosta, 100 kokeilua

CommuniCity järjestää yhteensä kolme kokeiluhakua vuosina 2023 ja 2024. Tavoitteena on löytää 100 toimivaa ratkaisua luomaan parempaa arkea kaupunkilaisille ja erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville. Ensimmäinen haku aukeaa helmikuussa 2023, johon valitaan korkeintaan 18 kokeilua eli kuusi kokeilua kullekin kaupungille. Toinen hakukierros avataan todennäköisesti syyskuussa 2023 ja viimeinen syyskuussa 2024. Näille hakukierroksille tulee Amsterdamin, Helsingin ja Porton lisäksi mukaan myös muita kaupunkeja, jotka niin ikään nimeävät omat kaupunkikohtaiset haasteensa. Kokeilujen määrä näillä hakukierroksilla on 30–50 riippuen kaupunkien tarpeista ja käytettävissä olevista resursseista. 

Käytännössä hakukierrokset rakentuvat siten, että kaupungit ensin kartoittavat sisäisesti ja yhteiskehittämisen keinon kriittisimmät haasteensa. Tämän jälkeen avataan yhteinen kokeiluhaku, jossa pyritään löytämään innovatiivisia ratkaisuja vastaamaan näihin haasteisiin. Kukin kaupunki siis nimeää omat haasteensa ja vastaa kokeilujen käytännön järjestelyistä 1–5 kuukautta kestävän kokeilujakson osalta. 

Vaikka hakuteemat onkin räätälöity kaupunkien omista lähtökohdista, itse kokeiluprosessi ja keskeisimmät asiakirjat, kuten pilotointisopimukset ja hakulomakkeet, ovat melko identtiset. Tavoitteena on, että CommuniCity-hankkeessa luodaan toimiva ja yhteiskehittämisen keinoja hyödyntävä uudenlainen eurooppalainen kaupunkikehittämisen malli. 

Kokeiluihin osallistuvia tiimejä tuetaan yhteensä 1,25 miljoonalla eurolla, joka jaetaan apurahojen muodossa. Ensimmäisellä hakukierroksella hakijat voivat saada maksimissaan 12 500 euron apurahan, mutta tämän summan lisäksi tiimit voivat käyttää omaa rahoitusta. Hakijat voivat jättää useampia hakemuksia samaan hakuun, mutta vain yhden ratkaisuehdotuksen kuhunkin hakuteemaan.

Yhteiskehittämisen keinoin toimivampia kaupunkeja 

Valittujen ratkaisujen tulee hyödyntää uutta teknologiaa tai käyttää jo olemassa olevaa teknologiaa innovatiivisella tavalla. Kokeilut tehdään aidossa ympäristössä ja kehitystyössä ovat tiiviisti mukana niin kaupunkilaiset kuin eri alojen ammattilaiset ja kaupunkien edustajat. CommuniCity-hankkeen yhtenä tavoitteena onkin rakentaa toimivia yhteistyön tapoja kaupungin, haavoittuvassa asemassa olevien yhteisöjen ja yksilöiden sekä teknologiayritysten välille. Kun toimivat yhteistyömallit löytyvät, hanke tiivistää opit käsikirjan muotoon ja jakaa tämän myös muiden eurooppalaisten kaupunkien käyttöön.

CommuniCity-projekti toteutetaan aikavälillä 1.9.2022–31.8.2025 ja Euroopan Unionilta saatu rahoitus on yhteensä lähes 5 miljoonaa euroa. Hankkeessa on 12 kumppania kuudesta maasta. Suomesta mukana ovat Forum Virium Helsinki ja Demos Research Institute. Muita hankekumppaneita ovat Open & Agile Smart Cities, University of Amsterdam, City of Amsterdam, Amsterdam University of Applied Sciences, Associação Porto Digital, Domus Social, European Network of Living Labs, Centre de Visio per Computador, Sociedade Portuguesa de Inovação, Engineering ja Domus Social. 

Artikkelin kuva: iStock

Lisätietoa

Portfoliopäällikkö, EIT Digital Silja Peltonen

Silja Peltonen
Portfoliopäällikkö, EIT Digital
+358 40 742 6360
silja.peltonen@forumvirium.fi

Projektipäällikkö, tiedottaja Anne-Mari Sandell

Anne-Mari Sandell
Projektipäällikkö, tiedottaja
+358 40 903 1922
anne-mari.sandell@forumvirium.fi

Lue myös